niedziela, 23 stycznia 2022

Przemyśl

          Miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w woj. podkarpackim, 

                                      położone nad Sanem przy ujściu Wiaru.

            Leży na pograniczu dwóch krain geograficznych Pogórza Dynowskiego

                         i Kotliny Sandomierskiej   w tzw. Bramie  Przemyskiej              

                             Obecnie położony 14 km od granicy z Ukrainą

                   Siedziba powiatu przemyskiego oraz gminy wiejskiej Przemyśl. 

                                               Powierzchnia miasta - 46,17 km²

                                                                     Herb miasta

                                                         

                              obecny wizerunek  herbu Przemyśla, przyjęty na mocy uchwały

                              Nr 54/91   Rady Miejskiej Miasta Przemyśla z 7. VI. 1991 r.

 

                        przedstawia na błękitnej tarczy  kroczącego niedźwiedzia brunatnego,

                                        a nad nim złoty równoramienny krzyż kawalerski. 

             Nad tarczą znajduje się złota królewska korona otwarta, pod tarczą umieszczony

                          jest napis Libera Regia Civitas (pol.: Wolne Królewskie Miasto )

                                   

                                                                              Flaga                                                                           *******

                                                                  Poprzednie wersje                 Opwieść o powstaniu herbu i miasta głosi  że legendarny założyciel Przemyśla,

      książę Przemysław  w czasie łowów ujrzał niedźwiedzia na szczycie jednego ze wzgórz 

                                - co uznał za wskazanie, gdzie założyć gród.

 

1918
 
                                                                              *****

              We wczesnym średniowieczu jeden z historycznych Grodów Czerwieńskich

                        , od 981 przedmiot rywalizacji ze strony Polski, Rusi i Węgier. 

                   Następnie m.in. część Rusi Halickiej, a także stolica niezależnego księstwa.

                           Po 1340 r przyłączenie wraz z Rusią Czerwoną  do Polski

                                      Po 1344 stolica  ziemi przemyskiej w woj. ruskim

                                    Od  1.X. 1398 - prawa miejskie magdeburskie

                                                   ( król Władysław Jagiełło)

                                   XVI i  1 poł. XVII w.   złoty okres w dziejach miasta

                                         Po I rozbiorze Polski w zaborze austriackim,

                                                           1787 -     stolica cyrkułu

                                                        1867-1918  Bezirk Przemyśl

                                                  

                                                 1859 -połączenie kolejowe z Krakowem

                                                  1861 -połączenie kolejowe z Lwowem

                                                       W okresie autonomii galicyjskiej

                              przekształcony w trzecią co do wielkości twierdzę w Europie

                                       (Twierdza Przemyśl)  z garnizonem wojskowym.                                         


                                                1914 -1915   rosyjskie  oblężenia twierdzy

                                              23.III. 1915 - 3.VI.1915   rosyjska okupacja 

                                                          3.VI.1915 - odbicie twierdzy

                                      3/4 do 12 listopada 1918 walki o Przemyśl z Ukraińcami

                  Od 23 grudnia 1920 do 18 sierpnia 1945 znajdował się na terenie woj. lwowskiego


                                  15-27.IX.1939  niemiecka okupacja całego Przemyśla

                          Niemcy z prawobrzeżnej części miasta wycofali się 28 września 1939  r                            

                            Miasto  zostało podzielone pomiędzy – hitlerowskie Niemcy 

                                         i Związek Radziecki granica biegła Sanem.

                            Prawobrzeżna część miasta nazywała się Peremyszl (Перемышль)

                                         zaś lewobrzeżna (Zasanie) – Deutsch Przemysl.

                                                

                                              27 lipca 1944 -wyzwolenie Przemyśla

                          W latach 1945–1975  siedziba powiatu w województwie rzeszowskim,

                                                                 Od 1951 r  powiat miejski

                                     W latach 1975–1998 stolica województwa przemyskiego


                                                         Od 1999 w woj. podkarpackim

                                                                         ******

                                                      Gmina Przemyśl 

                      położona jest wokół miasta Przemyśla, na Pograniczu 

             Pogórza  Przemyskiego  Kotliny Sandomierskiej i Opola Zachodniego. 

                Od strony wschodniej granicą gminy jest granica państwowa z Ukrainą.

                                                     Powierzchnia - 108,42 km²

                            Siedziba gminy to Przemyśl,nie wchodzi w skład gminy.

 

                                                                        Herb  ?

 

                                                                       Logo    

                                                  podzielona jest  na 16 sołectw.

  Bełwin, Grochowce, Hermanowice, Krówniki, Kuńkowce, Łętownia, Łuczyce, Malhowice

Nehrybka, Ostrów, Pikulice, Rożubowice, Stanisławczyk, Ujkowice, Wapowce, Witoszyńce

                     

                                                                    ********

                                                      Powiat przemyski

              Utworzony w lipcu 1945, zlikwidowany w 1975, utworzony powtórnie w 1999 roku 

 .          Obejmuje on obszar wokół Przemyśla, natomiast sam Przemyśl jest miastem na prawach

                                    powiatu i nie wchodzi w skład powiatu przemyskiego

                                                            Powierzchnia   - 1213,73 km²

                                                                     Herb powiatu

                                   ustanowiony Uchwałą Nr X/53/99 Rady Powiatu Przemyskiego

                                                               z dnia 7 października 1999 r

                 W polu błękitnym srebrnego orła dwugłowego o złotych łapach oraz dziobach 

                                                      i takiej koronie nad obiema głowami.

                                                   

                                                                      Flaga powiatu                                                                            *******

                                                                Herb Ziemi Przemyskiej

                                                                              ******

                                                                             *****


                                                                           1946 r                          

                                                                           ******

                                                                  Powiat przemyski w II RP

                                                                          *********

                                                            Znaczki pocztowe

                                                                      Znaczki austriackie

                                                                        1850-1918

                                                                             *****

                                                          Znaczki polskie

                                              XI.1918 

                                                     nadruk na znaczkach  austriackich

                                                   wydanie  filatelistyczno-spekulacyjne

                                                            1919-1939,  od 9.VIII. 1944

                                                                                                                      
                                                                         ********

                                                               Okupacyjne niemieckie

                                                   1939-1941   część (Deutsch-Przemysl)

 


                                                       Od 28.VI 1941-1944  cały Przemyśl

                                                                            *********

                                                                              radzieckie

                                                                              1939-1941                                                                                     *******

                                                         Austriackie znaczki lotnicze  do Przemyśla

                                                                                   1915   


                                                                                *******

                                                                                  ******Brak komentarzy:

Prześlij komentarz