poniedziałek, 31 stycznia 2022

Odesa

                               Nadruk ODESA  na polskich znaczkach pocztowych

            Znaczki z takim nadrukiem stosowane były w polskiej agencji pocztowej utworzonej

                     w listopadzie  1919 r przy konsulacie polskim w Odessie.  

                  Agencję uruchomiono ponieważ  władze pocztowe gen. Denikina, zajmującego 

             Odessę, odmawiały przekazywania korespondencji tamtejszych Polaków do Polski.

            Poczta polska w Odessie funkcjonowała do likwidacji konsulatu z końcem stycznia 1920.

                              


               


                                                                                 *****


                                  Znaczki  bez nadruku  skasowane  kasownikiem agencji odeskiej

                                     prostokątnym stemplem z napisem ODESA w potrójnej ramce.

                              Znaczki z nadrukiem  skasowane  kasownikiem agencji odeskiej

                                                                ***********

                                    Konsulat  mieścił się przy ul. Czarnomorskiej 2

                                                    (do 11.II.1920 r )

                                                             *******

                 Odessa w okresie funkcjonowania konsulatu ( XI.1918 - II.1920 ) znajdowała

                się na przemian pod  okupacją austro-niemiecką  (do grudnia 1918 r ),

            13 grudnia 1918 zdobyły miasto oddziały ukraińskie Symona Petlury, nie opanowały 

              jedynie portu którego broniła 4 Dywizja Strzelców Polskich (WP na Wschodzie) 

                          do czasu przybycia 18 grudnia desantu francusko-greckiego

                      
        Francuzi pomogli przejąć miasto białym Rosjanom z Armii Ochotniczej

                             Rządy białych i Francuzów  trwały  5 kwietnia 1919 r

                          5/6.IV.1919- 23.VIII.1919  - władza radziecka.

                W sierpniu 1919 - Odessa oraz sąsiadujący z nią obszar zostały zdobyte

                                 przez Siły Zbrojne Południa Rosji                                      

                   Odessa została ostatecznie zajęta przez Armię Czerwoną  8 lutego 1920

                                                                            

                                                                            ****

                                                                   Plan Odessy 1917

                                            

                                                                              *****

                                                                Plan Odessy 1919

                                                                         *****

  
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz