czwartek, 20 stycznia 2022

Nowe polskie miasta w 2022 r cz. 1

         

                                 Od 1 stycznia 2022 r. w Polsce przybyło 10 miast

                     Pruszcz , Izbica,Lutomiersk, Bolimów, Cegłów,  Nowe Miasto

                                    , Jedlina-Letnisko,Olsztyn, Iwaniska, Kaczory                                            

 
                                                                       ********

                                                                   Pruszcz                                    

                               miasto  w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim

                                                Miasto jest siedzibą gminy Pruszcz.

                                                    Herb

                                                  przyjęty 10.X.2002


                                  w polu zielonym między dwiema podkowami srebrnymi barkami ku sobie

                                                w pas miecz  srebrny ostrzem w dół.

                                                                         Flaga


                                                     do 1309 należały do Polski

                         1309- 1466 w Państwie   Krzyżackim , w   komturstwie świeckim.

                     W 1367 Pruszcz  (Prust) otrzymał prawa miejskie z rąk krzyżackich                                

                    W 1772 w wyniku I rozbioru Polski miasto znalazło się w granicach Prus.

                                       W 1867   Pruszcz stracił prawa miejskie

                                           1920 w granicach niepodległej Polski

                                                        1934-1954   Pruszcz siedzibą gminy.      

                                

                                               Od 1957  w województwie bydgoskim

                                         Od 1999   w woj. kujawsko-pomorskim

                                   Od 1 stycznia 2022 r.  ponownie odzyskał prawa miejskie

 

                           

                           Pruszcz znajduje się ok. 30 km od Bydgoszczy, 21 km od Świecia 

                                                                i 20 km od Koronowa

                                                                       *******

                                                                  Izbica

                               – miasto w woj. lubelskim, w powiecie krasnostawskim, 

                                               12 km na południe od Krasnegostawu

                                                             . Siedziba gminy Izbica.

                                                                           Herb

                                                    wg. statutu Gminy Izbica   z 2003 r

                                  krzyż kawalerski koloru czerwonego na białym polu tarczy

 

                         Izbica leży w dawnej ziemi chełmskiej na historycznej Rusi Czerwonej

                                           Uzyskała lokację miejską w 1750 roku, 

                                            pozbawiona prawa miejskiego w 1869 roku

                                                    od 2022 jest ponownie miastem

 


                                                                  ******

                                                       Lutomiersk                                           

                         miasto w woj. łódzkim, w powiecie pabianickim, nad Nerem

                                             Siedziba gminy Lutomiersk                                        

                                                                    Herb

                                             

                           przyjęty uchwałą Nr VII/63/2003 Rady Gminy Lutomiersk  

                                                     z dnia 14 czerwca 2003

        w polu zielonym późnogotyckiej tarczy herbowej centaura kroczącego (półkonia barwy białej

                o żółtych kopytach, półczłowieka o barwie naturalnej tj. cielistej o włosach żółtych),

                     mierzącego z łuku o barwie żółtej strzałą o barwie żółtej za siebie w kierunku 

                            własnego ogona, zakończonego łbem węża o oku barwy żółtej

                         Herb "Centaur" miał nadać miastu Lutomiersk król Zygmunt Stary

                                       Znana jest pieczęć z tym herbem z lat 1533-35.

                                                                          Flaga


                                . Lutomiersk leży w historycznej ziemi sieradzkiej

                         Uzyskał lokację miejską w 1274 roku, zdegradowany w 1870 roku

                                                  od 2022 ponownie miasto

                                                                       *******

                                                                 Bolimów                                        

                 miasto  w woj. łódzkim, w powiecie skierniewickim, siedziba gminy Bolimów. 

                                         na lewym brzegu Rawki, na północ od Skierniewic

                                                                              Herb                                                        


                                                              wersja przyjęta w 2000 r    

                                                                     

                                    Znane są pieczęcie z 1443, 1533 i 1781 r

             Na wszystkich trzech pieczęciach przedstawione są przedmioty nadziane na kij.

                          Prawdopodobnie są to dwie muszle na tle laski pielgrzymiej. 

 

                                                                       lata 60- XXw

                                      Wcześniejszy herb Bolimowa przedstawiał św. Annę.

                                                                            Flaga

                                                                          od 1995 r


                          Założony jako miasto prywatne około 1370, potwierdzenie prawa

                                               chełmińskiego  uzyskał w 1519 r

                                                      

                                                Status miasta utracił w 1870 r

                                        W 2022 miejscowość odzyskała prawa miejskie

 


                                                                     *********

                                                                     Cegłów                                                   

                                        miasto  w  woj. mazowieckim, w powiecie mińskim, 

                                                            . Siedziba gminy Cegłów.

                                                                               Herb 

                                           przyjęty  uchwałą Rady Gminy z 26 czerwca 1991 r.

 

      wizerunek głowy św. Jana Chrzciciela umieszczonej na srebrnej misie, na tle snopa zboża.

 W 1621r. Cegłów otrzymał potwierdzenie praw miejskich – lokacja na prawie magdeburskim

 Herbem miasta stała się pieczęć kapituły warszawskiej – głowa Św. Jana na misie na tle siedmiu kłosów, które wg tradycji, miał dodać król Zygmunt III Waza z herbu Wazów                             

          Wcześniejsza wersja cegłowskiego herbu, sprzed 1628 roku, przedstawiała tarczę 

      ze snopem zboża – będącym symbolem urodzaju i dobrobytu, otoczonym liściem wawrzynu


         Cegłów leży w dawnej ziemi czerskiej, stanowiącej część historycznego Mazowsza

                                 Pierwotna nazwa miejscowości brzmiała Cebrowo

                    W 1530 r. dobra cegłowskie przeszły na własność kapituły warszawskiej.

                W 1621 miejscowości zostały nadane prawa miejskie przez Zygmunta III Wazę

                                                       

                                                w 1869 Cegłów prawa te utracił. 

 

                                1 stycznia 2022 miejscowość odzyskała prawa miejskie .

 

                                                                        *************

                                                 

                    .


                                                                          


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz