sobota, 22 stycznia 2022

Nowe polskie miasta w 2022 cz.2

  Nowe Miasto  Jedlnia-Letnisko,Olsztyn, Iwaniska, Kaczory  


                                                         Nowe Miasto

                                               – miasto położone w woj. mazowieckim, 

        w powiecie płońskim, w gminie Nowe Miasto, nad rzeką Soną, lewym dopływem Wkry. 

                                                            Powierzchnia- 8,91 km²

                                                                              Herb


                             przyjęty  uchwałą Nr 164/XXIX/2013 Rady Gminy Nowe Miasto

                                                        z dnia 23 czerwca 2013 r. 

 W polu niebieskim postać św. Jana Chrzcielna barwy naturalnej w szacie białej, z aureolą złotą, 

który w ręce lewej trzyma czerwone koło, w którym Baranek Boży biały prawą przednią nogą trzymający chorągiewkę białą z białym drzewcem zakończonym krzyżem, prawą zaś na koło z Barankiem wskazuje.

  Herb Nowego Miasta znany z  pieczęci miejskich w dokumentach  1536, 1562 i 1571 r

                                                                           Flaga


Miejscowość otrzymała dokument lokacyjny w 1388 roku od księcia mazowieckiego Janusza I

Na początku nazywało się ono Nowe Sioło, następnie Nowemiasto i ostatecznie Nowe Miasto.

          W 1420 r książę Janusz I obdarzył miejscowość   prawem miejskim  chełmińskim

       Przywileje te zostały następnie potwierdzone w 1450 roku przez księcia Bolesława IV,

                       kolejne potwierdzenie praw miejskich miało miejsce w 1621 roku.

.        W 1866 roku powstała gmina Modzele w powiecie płońskim i guberni płockiej. 

                  Teren gminy obejmował większość terenów współczesnej gminy.

               w 1870 r. Nowe Miasto zostało zlikwidowane i włączone w skład gminy Modzele

 

.          W Nowym Mieście ustanowiono siedzibę władz gminnych i tak pozostało do 1954 r.                                                

                                                Prawa miejskie odzyskało 1 stycznia 2022 r


                                                                     **********

                                                        Jedlnia -Letnisko

                          miasto w  położone w woj. mazowieckim, w powiecie radomskim,   

                       13 kilometrów  na wsch.  od Radomia , na skraju Puszczy Kozienickiej                          

                                                 Jest siedzibą gminy Jedlnia-Letnisko

                                                          Powierzchnia  - 8,22 km²

                                                                         Herb

                                                   

                                              ustanowiony Uchwałą  Nr LII/274/2021 

                                                         z dnia16 grudnia 2021 r


 przedstawia na tarczy koloru czerwonego godło herbu Przerowa (złoty proporzec z chorągwią),

 a pod nim dwie skrzyżowane w literę V złote gałązki jodłowe.

 Kolor tarczy i chorągiew nawiązują do rodu Przerowa (szczególnie do postaci Tomasza Zawiszy Kroczowskiego), związanego z tym regionem, natomiast gałązki symbolizują zlokalizowany

 na terenie miasta i gminy rezerwat przyrody Jedlnia

                                                                              Flaga


                      Jedlnia-Letnisko leży w historycznej Małopolsce, na obszarze stanowiącym 

                                        w średniowieczu  część ziemi sandomierskiej                                            

                                                   do 1917  -  Mokrzec  Swoboda

                                    W 1917 miejscowości nadano nazwę – Jedlnia-Letnisko.

                                                   Do 1954 roku siedziba gminy Gzowice.

                                            W 1978 Jedlnia-Letnisko została siedzibą gminy.

                                         1 stycznia 2022 miejscowość uzyskała prawa miejskie


                                                                         ******

                                                                   Olsztyn

                                             Olsztyn Jurajski

              miasto , w woj. śląskim, w powiecie częstochowskim, ok. 15 km na południowy

                                        wschód od Częstochowy, siedziba gminy Olsztyn.

                                                                              Herb

                                         przyjęty przez gminę uchwałą nr XXXV/273/09

                                                                z dnia 29 grudnia 2009 r

                     

  przedstawia w polu barwy czerwonej złotą (żółtą) koronę, pod nią umieszczony stylizowany       wizerunek tronu królewskiego w kształcie litery H, na nim znajduje się litera S, 

będąca inicjałem króla Zygmunta I Starego (Sigismundus) a u dołu litera W o niejasnym 

                    znaczeniu. Po bokach znajdują się dwie sześcioramienne gwiazdy.

 

                                                              wersja herbu 1984- 2009 r


                            Najstarsza znana pieczęć Olsztyna pochodzi z XVI wieku

                                                                              Flaga


                  Nazwa Olsztyn jest mutacją wcześniejszej formy Holsztyn i wywodzi się z języka

                                                 niemieckiego (Hohlstein).

          Początki osady ściśle związane są z powstaniem warowni, która wzmiankowana 

                                       była po raz pierwszy w 1306 r

                             Nazwa Olsztyn pojawiła się po raz pierwszy w 1349 r

                           Osadę pod zamkiem nazywano z początku Olsztynkiem.

        W XVII wieku, gdy warownia w wyniku wojen szwedzkich popadła w ruinę zaczęto

                                      nazywać miejscowość Olsztynem.

                               Olsztyn posiadał prawa miejskie w latach 1488–1870 r


                                                              *************

                                                               Iwaniska 

                              znajdują się 13 km na południowy zachód od Opatowa.

               Miasto położone jest nad rzeką Koprzywianką, na południowo-wschodnim 

                  krańcu  Gór Świętokrzyskich  w woj. świętokrzyskim, w powiecie opatowskim

                                                             Powierzchnia- 5,98 km²

                                                                               Herb

                       

                    Na tarczy w polu błękitnym  herb szlachecki Jastrzębiec (odmieniony)

                                    rodziny Zborowskich  wpisany w zarys murów

           pałacu znanego  powszechnie jako „Krzyżtopór” w Ujeździe na  terenie gminy.


                                                                      Poprzedni  herb

                                                                          Od....

                                                                       do 2006 ??

               Iwaniska uzyskały lokację miejską w 1403 roku, zdegradowane w 1869 roku

                 W 1403 r. rodzina Zborowskich na gruntach wsi Onispówka założyła miasto. 

                              Początkowo miasto nosiło nazwę Unieszów lub Uneszów

                       Od połowy XV w. używana już była współczesna nazwa Iwaniska

                                Iwaniska- ta nazwa pochodzi od staropolskiej nazwy osobowej
                                                        „Iwan”. 

.                           Nazwa Iwaniska  znajduje się na dokumencie z 1415 r.,
                          gdzie występuje niejaki Maciej z „Iwanisko”
herbu Łodzia                                 

                             Gminę zbiorową Iwaniska utworzono 13 stycznia 1867 r

                  Gmina weszła w skład nowego powiatu opatowskiego w guberni radomskiej

        1 stycznia/ 13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawione praw miejskich Iwaniska

 


                                                      zniesiona 29 września 1954 roku

                                        Gminę przywrócono ponownie 1 stycznia 1973 r

                                            W 2022 Iwaniska  odzyskały prawa miejskie

                                                                   ********** 

                                                              Kaczory

                 – miasto  w woj. wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Kaczory. 

                                12 km  na pd.-wsch.  od Piły  i  78 km  na pn. od Poznania

                                                      Powierzchnia - 16,55 km²

                                                                            Herb

                   

                                                                                             

                      Herb i flaga zostały przyjęte uchwałą Rady Gminy Kaczory nr 22/1998 

                                                        z dnia 13 czerwca 1998 r.

W polu błękitnym skos falisty w lewo srebrny, u góry i u dołu po jednym kaczorze 

kroczącym złotem

 Herb należy do tzw. herbów mówiących gdyż dwa kaczory są graficznym wyrazem

 nazwy gminy.

                                                                              Flaga

                                        Pierwsza wzmianka o Kaczorach pochodzi z 1513 r

                . Legenda wiąże nazwę wioski z właścicielami Morzewa, którzy   przyjeżdżali ,

                                                tu  by polować na kaczki

                   Do  starostwa  Ujście (później utworzono starostwo ujsko-pilskie).

                                               W końcu 1772 r w zaborze pruskim

                     W okresie zaboru   pruskiego nastąpił poważny napływ ludności niemieckiej 

                                                        i stopniowa germanizacja                                                                                    

                                                        ( niem.  Erpel )

              Traktat wersalski z 28 czerwca 1919 r. poprowadził granicę polsko-niemiecką 

                            na Noteci i Gwdzie.

 Po polskiej stronie znalazły się: Ujście, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie, 

Wysoka i Wyrzysk.      

                                                                                                                           

                                                              Kaczory na mapie WIG 1936

                                                      1939-1945  okupacja niemiecka

                                                  1943–1945    Erpel (Kr. Kolmar, Wartheland)

                                                   1954 r  -Gromadzka Rada Narodowa

                                             a od 1973 r. mieści się tu siedziba Urzędu Gminy.

                        Od  1 stycznia 2022 Kaczory po raz pierwszy w swojej historii uzyskały

                                                                 prawa miejskiego                                                                             ******


                                                                     

                                                                            *****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz