poniedziałek, 10 stycznia 2022

Milatyn Nowy

                          Dla odmiany dzisiaj parę informacji o  Milatynie Nowym

 

                                                         ukr. Новий Милятин

                                                        село Новий Милятин

                                    – wieś w rejonie złoczowskim  obwodu lwowskiego.

            ukr.  село в Бусской городской общине Золочевского района Львовской области

                                                                Dawny herb Milatyna                                                                  


                                                                        znany z pieczęci 1870 r

                     Nawiązanie do cudownego obrazu Pana Jezusa Milatyńskiego.

                                                   z miejscowego kościoła


                                                                           ********

                                              Herb rejonu złoczowskiego   od 29.VII. 2021r

                                          w skład którego wchodzi m.in. Milatyn Nowy od 2020 r

                                            Bocian w herbie nawiązuje do herbu  miasta Busk

                                                               ( Буська міська громада)

                                                        

                                                                              ******

                                            Herb rejonu buskiego zlikwidowanego w 2020 r


                                                 w skład którego wchodził Milatyn Nowy 

                                                              w l.1939-1963, 1966-2020 r


                                                                         **********

                                                               Herb obwodu lwowskiego

                                                                   **************

                                           1431 r. pierwsza pisana wzmianka o Milatynie                             

                                      Od 1462   w  Królestwie  Polskim w woj. bełskim                                                                   


                          1578 - powstanie Nowego Milatyna (2 km od Starego Milatynia)

                                             nadanie praw miejskich ( król Stefan Batory)  

 

                               

                                        Od 1772 w zaborze austriackim (Galicja i Lodomeria)

                                                                     utrata praw miejskich

                                                                            1820

                                                                             1854

                                        Po 1867  - Milatyn Nowy i Stary w pow.kamioneckim              

                                                ( 20 km na pd. wsch od Kamionki Strumiłowej)

 


             Po zakończeniu I wojny światowej, od listopada 1918 r. przez pewien czas Milatyn Nowy 

                             znajdował się w Zachodnioukraińskiej Republice Ludowej.


                                                     Od   III.1919-w granicach Polski

                                    

                       W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Milatyn Nowy

                                        w powiecie kamioneckim województwa tarnopolskiego.

Gminę utworzono 1 sierpnia 1934 r. z dotychczasowych gmin wiejskich: Derewlany, Kędzierzawce, Kozłów, Lisko, Milatyn Nowy, Milatyn Stary, Nowosiółki Liskie i Rzepniów

                                         1940–  w rejonie dziedziłowskim   obw. lwowskiego

                                              .VI.1941  - .VII 1944  pod okupacją niemiecką

                                         Kreishauptmannschaft Kamionka-Strumilowa

                                                        -    Landgemeine Milatyn

                                                w dystrykcie Galicja Generalnego Gubernatorstwa

 


                                          1944 - 1959  centrum rejonu nowomilatyńskiego  

                                         1962-1991 -   w rejonie buskim  ( Буський район ) USRR

                                             1991-2020  w rejonie buskim  niepodległej  Ukrainy  

                                                  

                                                     Od VI. 2020 wieś w  gminie miejskiej Busk

                                                   (Буська міська громада)  rejonu złoczowskiego

 

                                                                               ********

                                        Cudowny obraz Pana Jezusa Milatyńskiego

               Obraz malowany olejnymi farbami na grubym płótnie o wymiarach 56 x73 cm

                               jest dziełem  nieznanego włoskiego malarza z XVII w.

                                          

          Obraz przywiózł  ok. 1700 r. z Rzymu do Polski dominikanin o. Józef Mocarski

                            i podarował swojej krewnej Joannie Krzeczowskiej.

                   Drogą dziedziczenia przeszedł on następnie w posiadanie rodziny 

                                                Kucharskich  i Sobieszczańskich.

          Ci ostatni umieścili go w prywatnej kaplicy w swych dobrach w Nowym Stawie  

            Po stwierdzeniu licznych uzdrowień w 1747  obraz przeniesiono  do kościoła 

                           karmelitów w Milatynie Nowym koło Kamionki Strumiłowej

                            Od tego czasu obraz zaczęto nazywać Milatyńskim,

                 Abp lwowski Mikołaj Ignacy Wyżycki   deretem z  10 lipca 1747 r

                       . uznał  wizerunek za słynący łaskami, co zostało dodatkowo

                              potwierdzone dokumentem z dnia 15 stycznia 1755 r

 

                                       

                                                      Kościół  w Milatynie (1840)

  Opiekę nad sanktuarium sprawowali początkowo karmelici bosi (do 1791 r), potem

 jezuici (1840-1847,1851-1852), księża diecezjalni, a od 1906 r. także księża misjonarze  

                      św. Wincentego a Paulo

                                                                     ******

                                                    Kościół w  Milatynie  lata 20-XXw

                         Milatyn  był jednym  z znacznych   rodków pielgrzymkowych w Galicji 

                                             Samych odpustów obchodzono w nim 12 rocznie.

             Główną uroczystością był odpust 14 września – Podwyższenia Krzyża Świętego.       Obraz, ze względów bezpieczeństwa niebawem po wybuchu wojny w 1939 r ukryto, 

              a następnie w 1945 r. księża misjonarze wywieźli go przez Lwów do Krakowa.

             Znalazł on swoje miejsce   prywatnej kaplicy zgromadzenia przy 

                                             klasztorze  na Kleparzu.

         16 października 1976 r. przeniesiono go do ołtarza Męki Pańskiej w

                                      krakowskim kościele p.w. św. Filipa

 Kościół w Milatynie został w 1944 r. zamknięty przez Sowietów i zamieniony 

na skład książek.

  Na początku lat dziewięćdziesiątych świątynia została  przekazana  Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej

                                                                  ******

                       Wierną kopię obrazu  intronizowano 14.09.1993 r w kaplicy

                    cmentarnej w Streptowie  miejscowości oddalonej o 9 km od Milatyna.

                     W 1996 r  kopia  obrazu znalazła miejsce w kościele rzymsko-katolickim 

       pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamionce Buskiej (dawniej Strumiłowej)

                   14 września –w  święto Podwyższenia Krzyża Św. jest dniem odpustu w obecnym

                           sanktuarium   Jezusa Milatyńskiego w Kamionce Buskiej

           

                                                                   ***********

                                          Milatyn Nowy i parafia Rytro


       Kopia obrazu Pana Jezusa Milatyńskiego w kościele w Rytrze pochodzi od

               ks. Józefa Woźniackiego (1909-1999), proboszcza ryterskiego

                             w latach 1945-1985,  dla którego Milatyn Nowy był 

                                         rodzinną miejscowością.                        

        Od 2010 r. znajduje  się w głównej nawie nowego ryterskiego kościoła.

 

                                                                         **********

                                                         Znaczki pocztowe

                                                                           Austriackie

                                                                            1850 -1918

                                                                            *******

                                                        Zachodnioukraińskiej Rep. Ludowej

                                                                  XI. 1918-   III.1919


                                                                          *******

                                                                    Znaczki  polskie

                                                                      1919-1939


                                                                              ******

                                                               Znaczki okupacyjne  ZSRR

                                                                      IX 1939- VI.1941


                                                                           ****

                                                        Znaczki okupacyjne niemieckie (GG )

                                                                     VI. 1941-  VII1944

                                                                             ******

                                                                               ZSRR

                                                                       VII. 1944-1991


                                                                          ********                                                          

                                                                         Ukraińskie 

                                                                      Od 1.III.1992 r


 
   Na znaczku sobór św. Jura we Lwowie
Do 1946 był to sobór katedralny archidiecezji lwowskiej Kościoła
 katolickiego obrządku greckokatolickiego.
Podczas okupacji  przechowywany był tu  obraz  milatyński
 
 
                                                     

                                                                                ***                                                                                                                                    


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz