wtorek, 25 stycznia 2022

Gubin

                       Gubin - miasto u ujścia  Lubszy do Nysy Łużyckiej,w Kotlinie Zasieckiej

                        Usytuowany jest w polskiej części Dolnych Łużyc, na granicy z Niemcami


                                                                  Powierzchnia  -20,68 km²

                                                                           Herb miasta

                                                                                    

                                                                   przyjęty 28 grudnia 2000 r.

                                                                       Flaga miasta


                                                                            ******

                                                                      Poprzednie herby

                                                                                                                           

                                                                 przyjęty  21 sierpnia 1990

                                                                      herb do 1990 r


                                                                           po 1945


                                                                               *****

                                                           Herb miasta Guben  od 1883 r

Nad środkową, szeroką basztą złota korona. Na basztach tarcze herbowe państw, do których Guben kolejno należał: środkowej – tarcza z czeskim srebrnym lwem z koroną nad głową i podwójnym ogonem, prawej – herb Saksonii, na lewej – czarny pruski orzeł.


                                                                  *********

                                                 

                                                     Dawna osada łużycka

                                           Pogranicze słowiańsko-germańskie

                    Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z XIII wieku (1211)

                               - osada targowa i  i punkt przeładunku soli

                     Przejściowo  w XIII i XIVw przez krótkie okresy  należał dwukrotnie 

                                             do książąt śląskich  i Brandenburgii    

       1.VI. 1235   -prawa miejskie  od margrabiego miśnieńskiego Henryka III Dostojnego

                                          Od  1311 - prawo do bicia własnej monety                         

               W 1367 wraz z Dolnymi Łużycami znalazł się w granicach Królestwa Czech      

                   W latach 1469–1490 Gubina sięgało panowanie Królestwa Węgier

                                      (Maciej Korwin)

             W 1635 roku wraz z większością Dolnych Łużyc miasto weszło w skład Saksonii.

                 1697–1706 i 1709–1763  w granicach unijnego państwa polsko-saskiego.

                      Gubin znalazł się na trakcie pocztowym łączącym Warszawę i Drezno. 

                                               Od  1815  -część  Królestwa Prus.

                                                 

                                  1816-powstanie powiatu gubińskiego (Landkreis Guben)

                                          W 1871 r. miasto znalazło się w granicach Niemiec.

                                                              w  prow. Brandenburgia

                                                        

                                   1884- wydzielenie powiatu grodzkiego (Stadtkreis Guben)

                               28 lutego 1945 roku zdobycie miasta przez  armię radziecką

                             Zniszczenie  miasta w 90% - po prawej  stronie Nysy Łużyckiej

                                           W 1945  podzielony granica państwową

           2/3 terytorium – część wschodnia miasta z historyczną starówką oraz przedmieściem

           krośnieńskim (Crossener Vorstadt ) i werdawskim  (Werder Vorstadt) – przypadły Polsce. 


                             część zach. Guben (Kloster Vorstadt)  w Niemczech

            7 lipca 1945 roku obszary te zostały przyłączone do województwa poznańskiego.

                                                      

                  28 lipca 1945 utworzono powiat gubiński w granicach części dawnego powiatu

                                        Guben  wchodzących w skład Ziem Odzyskanych

                                                                                 

                                           6.VII.  1950-1975  w woj. zielonogórskim

                                      od 1961 w pow krośnieńskim woj .zielonogórskiego


                                            do 31.XII. 1998 r w   woj. zielonogórskim (nowym )

                                                              Miasto i Gmina Gubin

                                                          Od 1999 r   w woj.  lubuskim

                                                                       *****

                                                        Gmina Gubin 

            położona jest w zachodniej części woj. lubuskiego , w granicach pow. krośnieńskiego 

                                                     w widłach Odry i Nysy Łużyckiej.

            Od pn. graniczy z gminami Cybinka i Maszewo, od wsch.z gm. Krosno Odrzańskie

             i  Bobrowice,od pd. z gm. Lubsko i Brody, a od zach. granicę gminy stanowi  

                                            granica z RFN

             Centralnie od strony zachodniej usytuowana jest gm. miejska Gubin                                                                                      

                                                             Siedziba gminy to Gubin

                                                           Powierzchnia - 379,73 km²

                                                                          Herb gminy

                                    przyjęty Uchwałą nr XVII/79/2008  Rady Gminy Gubin 

                                                                 z dnia 28 sierpnia 2008 r

                          Na tarczy w polu błękitnym gród warowny barwy złotej otoczony palisadą

                             z jedną bramą . W prześwicie bramnym stylizowana złota ryba w słup

                                     Gród - symbolizuje  gród obronny w Niemczy Łużyckiej

                      Złota  stylizowana ryba -nawiązuje do  znaleziska  z 1882 r w   miejscowości                             Witaszkowo  (Vettersfelde) którego przedmiotem były elementy ze złota,

                            należące  do przywódcy Scytów wykonane prawdopodobnie nad

                                                  Morzem Czarnym  w roku 500 p. n.e

                           Ryba obecnie znajduje się  w zbiorach Antikensammlung w Berlinie                                              

                                                       tzw. herb uroczysty gminy..

                                                   inspirowany  heraldyką ukraińską

                                                                          *********

                                                           Znaczki pocztowe

                                                                       Królestwo Prus

                                                                          1850  -1867

                                                                 Stempel 554 - Guben

                                                                              ****

                                                          Związek Północnoniemiecki

                                                                      1868   -1871

                                       
        
                            ********                               

                                                                         Niemcy

                                                                           1872-1945


                                                                             *******

                                                                Znaczki polskie

                                                  od 1945                                                    

                            


                                                                                   *****Brak komentarzy:

Prześlij komentarz