niedziela, 24 października 2021

Żory

             – miasto na prawach powiatu  w woj. śląskim, historycznie na Górnym Śląsku. 

                       Jest jednym z miast należących do Rybnickiego Okręgu Węglowego.

          Żory leżą na Górnym Śląsku na Płaskowyżu Rybnickim nad rzeką Rudą (dopływ Odry)

                                                               Powierzchnia-64,59 km²

                                                                           Herb miasta

                                              zatwierdzony 26 czerwca 1936 r przez MSW RP

                                 obecna wersja ustalona  - Uchwałą Nr 486/XLII/05 Rady Miasta Żory

                                                               z dnia 22.12.2005r.

 Herb przedstawia tarczę dwudzielną w słup. W heraldycznie prawej części na błękitnym tle znajduje się złoty półorzeł Piastów Górnośląskich skierowany w prawo, a w części lewej na czerwonym tle umieszczony jest miecz ze złotą głowicą, trzonem i jelcem, skierowany srebrnym ostrzem w dół

Uważa się że miecz w polu lewym jest mieczem katowskim, a jego obecność w herbie wynika z przynależności Żor, wraz z 21 innymi miastami, do związku zawartego w 1384 roku celem 

zwalczania rozbojów karą śmierci.                                                 

                                                                       wersja do 2005 r


                                                                            Flaga

                                                                   *******

.Historyczne gminy: Żory (Sohrau), Baranowice (Baranowitz), Rogoźna (Rogoisna), Rój (Roy), Folwarki (Vorbriegen), Rowień (Rowin), Kleszczów (Klischczow), Osiny


                    Miasto Żory zostało lokowane na prawie magdeburskim w 1272 roku.

 Miejscowości wchodzące dziś w skład miasta – Osiny, Rogoźna, Rowień, Rój – były wsiami założonymi w XIII-XIV wieku. Wzmianki o Baranowicach pochodzą z początku XV wieku. 

                          Granice obecnych dzielnic zostały ustalone w 2010 roku.

                                                                *******

 Nazwa  miasta  wywodzi ją ze staropolszczyzny, od wyżarzania, wypalania lasów co było

                  pierwszym   etapem zakładania stałej osady w danym miejscu

                          

                       Po raz pierwszy nazwa wsi Żory pojawiła się w 1258.

                           Prawa miejskie w 1272 r (ks.opolski Władysław )

              W latach 1521–1532 księstwo po raz ostatni znajdowało pod panowaniem władców

                  z linii Piastów śląskich, którzy byli lennikami korony czeskiej (od 1327 r)

                        

                            W 1526 roku Żory stały się częścią państwa Habsburgów

                              1603- miasto wydzielone  podległe bezpośrednio cesarzowi

                    W 1742 -miasto stało się częścią państwa pruskiego (niem. Sohrau)

                                           Od 1818  do powiatu rybnickiego   (1975)

                     Po plebiscycie w 1921 roku i III powstaniu śląskim miasto znalazło się 

                     w granicach Polski   jako część autonomicznego woj. śląskiego (4.VII.1922)                         

 
                                                         1939-1945 -okupacja niemiecka

                            Żory zostały bezpośrednio włączone do III Rzeszy (  (Stadt Sohrau O.S )

                                                            1950-1998 w woj. katowickim                                                          

                                                    1.I.1999 r  miasto na prawach powiatu

                                                                  w woj. śląskim

                                                                         *******

                                                          Znaczki pocztowe

                                                                      Królestwo Prus

                                                                           1850-1867


                                                          Związek Północnoniemiecki

                                                                        1868-1871

                                                  

                                                                         Niemcy

                                                               1872-1920, 1939-1945


                                                                   Znaczki plebiscytowe

                                                                           1920-1922

                                                         


                                                                           ******

                                                              Znaczki polskie

                                                                     1922-1939, 1945
                                                                         ************


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz