niedziela, 3 października 2021

Chorzów

                                                                     Chorzów

                               miasto na Wyżynie Śląskiej, na terenie Górnego Śląska.

                                                                      w centrum GOP

                                                               Powierzchnia - 33,2 km²

                                                                         Herb miasta


                                    uchwala  Nr IV/41/03 Rady Miasta Chorzów z 30 stycznia 2003 r.

                                          tarcza ze złotą bordiurą podzieloną na dwie części.

 W polu prawym błękitnym widnieje pół orła złotego, który nawiązuje do Orła Piastów Śląskich, a w lewym czarnym polu znajduje się pół podwójnego krzyża czerwonego, nawiązującego do krzyża Bożogrobców, założycieli osady Chorzów

                                                    herb nadano miastu 14.VI. 1938 roku.

                                                                 inne wersje herbu

                                                                               *******

                                                                    

            

                               

                                  18.X. 1869 – nadanie miastu herbu przez króla Prus Wilhelma I 

                                                                  z jego monogramem „W”.

                                           

                                                     

 W obszarze miasta Chorzowa znajduje się pięć historycznych dzielnic, będących niegdyś samodzielnymi gminami. Są to: Wielkie Hajduki (Bismarckühtte), Nowe Hajduki (Neu Heyduk), Królewska Huta (Königshütte), Chorzów (Chorzow), Maciejkowice (Maczeikowitz).                                                               

                                                                       
                                    „Bismarckhütte Oberschlesien/ Bismarkhuta Górny Śląsk”.

                                                                            *****

                      Pochodzenie nazwy Chorzów (od 1934 r. miasta, zaś wcześniej wsi –

                       obecnego Chorzowa Starego)   nie jest do dzisiaj ostatecznie ustalone.

                      Wieś Chorzów od 1257  należało do  dóbr  Bożogrobców z Miechowa 

                                       1281-1354  do księstwa bytomskiego 

                                              Piastowie oleśniccy                                   

                                    1462- ponowna lokacja Chorzowa

                                      Od  1498- do księstwa opolskiego

                                      Od 1532 - przejęcie przez Habsburgów

                                      Od   1742/1763 pod panowaniem pruskim

                                    koniec XVIII w odkrycie  węgla kamiennego (1787)

                                      1791-założenie kopalni węgla zw. Królewską

                     W  1799   Friedrich Wilhelm von Reden nadał nazwę „Königshütte” 

                           (huta „Królewska”) nowo otwartemu (1802) ośrodkowi metalurgi

                                 na cześć pruskiego króla Fryderyka Wilhelma III.

                Budowa  koloni robotniczych  Erdmansville,Pianki,Szarlociniec,Nomiarki                                            

                   11.VII.1868  – nadanie praw miejskich kolonii Królewska Huta, do której 

       przyłączono kilka gmin i fragmentów gmin sąsiednich  (Środkowe i Górne Łagiewniki)

                      wieś Chorzów pozostaje samodzielna, nie wchodząc w granice miasta

                                              Od 1884 r -   Königshütte O.S.

                                                ,Königshütte Oberschlesien 

                                                 ('Królewska Huta Górny Śląsk’).

                              Od 1898 - miasto na prawie powiatu (powiatu grodzkiego )

                            1903 – połączenie wsi Górne i Dolne Hajduki w nową gminę 

                                                              o nazwie Bismarckhütte


                                                                           *****

                                                  1919-1921 - trzy powstania śląskie.

                                                Od 1922 - miasto w granicach Polski

                                                             Królewska Huta

               23 czerwca 1922  uroczystości przyłączenia Królewskiej Huty i Chorzowa 

                       oraz innych  gmin wchodzących w skład dzisiejszego miasta do Polski;

                                                                 -     w woj śląskim

     


                                                 1.VII. 1934 -   zmiana nazwy na obecną

         do miasta Królewska Huta (dziś dzielnice: Centrum, Klimzowiec i Chorzów II) została

            – przyłączona wieś Chorzów (dziś Chorzów Stary) wraz z Maciejkowicami  oraz gmina

                          Nowe Hajduki . Powiększonemu miastu nadano nazwę Chorzów.

                                                5.IX. 1939– I.1945 okupacja niemiecka

                                                                    Königshütte                                                             

                                              

                                    28 stycznia 1945 – wkroczenie oddziałów Armii Czerwonej                                                       

                                                    1950 - 1998  w woj katowickim

                                     Od 1.I.1999 r - miasto na prawach powiatu w woj .śląskim

 

                                                                           ******

                                                           Znaczki pocztowe

                                                                     Królestwa Prus

                                                                         1850-1867


                                                     Północnoniemieckiego Związku Pocztowego

                                                                                 1868-1871

                                                                             Niemcy

                                                                  1872-1920,1939-1945

                                                         

 
                                                        

                                                                           Plebiscytowe

                                                                             1920-1922

                                                                                ******

                                                               Znaczki polskie

                                                                      1922-1939,  od 1945

                                       Polski znaczek skasowany niemieckim datownikiem

                                                                

                                                                                                                                                

                                                                datownik Hajduki Wielkie

                                                          


                         Planetarium Śląskie z 1955 r. – największe i najbardziej znane obserwatorium

                                                              astronomiczne w Polsce


                                     1920 – w Bismarkhucie (Hajdukach) powstał klub sportowy Ruch 

                                    (po plebiscycie Ruch Hajduki Wielkie, dziś Ruch Chorzów).


                                                                                 *******


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz