sobota, 23 października 2021

Jejkowice

                                                      Gmina Jejkowice 

                   - gmina wiejska  położona w województwie śląskim, w powiecie rybnickim.

                                                            na  zachód od Rybnika

                                     

                                Gmina ta jest najmniejszą terytorialnie gminą wiejską w Polsce.

                                                          Powierzchnia - 7,59 km²

                                                                       Herb gminy

                                       potwierdzony w statucie gminy w 2016 r

                                  przedstawia złotą, okutą radlicę kopaczki na błękitnej tarczy.

                                          Nawiązanie do godła z pieczęci gminnej  z XVIII w.

                                            znany z odcisku na dokumencie   z 1835 r

                                              Używane też na pieczęci gminnej w 1921 r

                                                           *****

                                     Pierwsze znane zapisy o wsi pochodzą z XIII w.(1278)

                                         Osada była częścią księstwa Raciborskiego. 

                                       Następnie księstwa opolsko-raciborskiego.

                                         od 1327 roku został lennem korony czeskiej

                                        Od 1526 roku Habsburgów austriackich. 

                                               w   Rybnickim Państwie Stanowym

                                                 Od   1740 roku  w granicach Prus.

                                      Od 1818 do Jejkowice są częścią powiatu rybnickiego. 

                                               ( Jeykowitz  , Jeykowitz in Oberschlesien)
                    

                                              Od VII.1922 w granicach Polski  (woj. śląskie)

                                                    1939-  1945 okupacja niemiecka

 


                    1943 - połaczenie gmin Jeykowitz i Seibersdorf  w gminę Jeykowitz

 

                                                  1950-1998 w woj. katowickim

                                                 

                                                     do 1975 w powiecie rybnickim

                               Po utworzeniu gminy Gaszowice  (1973) Jejkowice weszły w jej skład.

                                              Od 1 stycznia 1993 Jejkowice są osobną gminą. 

                                          Od 1 I.1999   w woj. śląskim, w pow. rybnickim

                                                                            ******

                                                        

                                                                            *********

                     

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz