niedziela, 3 października 2021

Ziemia Walticka (Valticko )

             Teraz  trochę o niewielkich terytoriach przyłączonych do Czechosłowacji w 1920 r


            Valticko (dawniej Valčicko, pol. Ziemia Valticka, niem. Feldsberger Gebiet) –

      obszar na południu Czech, przy granicy z Austrią. Jeden z trzech skrawków Dolnej Austrii

               przyłączonych do Czechosłowacji po rozpadzie monarchii habsburskiej

 

                             Od X wieku -  należało do Królestwa Czech.

                                a od XI wieku - do Marchii Wschodniej,

                  późniejszej Austrii. stopniowo ulegając częściowej germanizacji.

         Nazwą Valticko określa się okolice miasteczka Valtice między rzeką Dyją na północy

                         a dzisiejszą  granicą czesko-austriacką na południu.

            Mocą art. 27 traktatu w Saint Germain z 10 września 1919 roku część powiatu 

                             valtickiego  została 31 lipca 1920 włączona do Czechosłowacji

  1. Valtice (niem. Feldsberg)
  2. Úvaly (Garschönthal)
  3. Hlohovec (Bischofswarth)
  4. Poštorná (Unterthemenau)
  5. Charvátská Nová Ves (Oberthemenau)

                           Przyłączony obszar - Valticko - liczył 87,26 km² powierzchni

                                                            

                                         

                                            

     

                     Obecnie Valticko leży w powiecie Břeclav kraju południowomorawskiego.

                Wsie Poštorná i Charvátská Nová Ves stanowią (od 1974) dzielnice Břeclavia.

                                              Wieś Úvaly   od 1964 -włączono do Valatic

                                 


                                                                       ***********

                                                                      Valtice

                                        leżą 9 km na zach od Břeclavia

                                                              Powierzchnia -47,85 km²

                                                                    Herb  miasta Valtice

                                                                   wersja od 7.V. 1992 r

                                                    nawiązanie do barw rodu Liechtenstein


                                                                         Herb w 1884 r

                                                                         Flaga miasta

   

                                            1192  -pierwsza  wzmianka   Veldesprech

                                                                biskupstwa Passau    

                                                               do rodu Seefeld

                                                   od  1395   Liechtensteinowie                                                     

                                                1627  siedziba  Liechtensteinów

                                                         1630 - budowa   zamku

                          Miejscowość do 1919 należała do Dolnej Austrii ( niem. Feldsberg)

                       Z powodu ważnej linii kolejowej przebiegającej przez miasto przyłączono

                              je do Czechosłowacji  wbrew racjom narodowościowym

                            Na krótko powróciło do Austrii (będącej już częścią III Rzeszy)

                                                              w latach 1938–1945.

                                     Do 1945 było jedną z siedzib rodu Liechtensteinów.

                              Na krótko powróciło do Austrii (będącej już częścią III Rzeszy) 

                                                      w latach 1938–1945.


                                                    

                                                                              *****

                                                                   Hlohovec

                                              Obec Hlohovec

                                             niem. Bischofswarth

                                                               leży   4 km  na pn od Valtic                

                                                               Powierzchnia - 8,95 km²

                                                                           Herb

                                                                        od 13 XI.2002 r


                                                                              Flaga


                                                            na granicy Moraw i Dolnej Austrii

                                                                  1414 - pierwsza wzmianka

                                                                1570 -  osiedlanie   Chorwatów

                                                       

                                                                       ********

                                                          Z Valticami związane są Lednice

                                                              Gmina Lednice

                                                                       Obec Lednice

                                                             Powierzchnia - 31,27 km²

                                                                          Herb gminy

                                                                   Herb od 6.IV.2004 r

                                        


                                                 Posiadłość od początku swojego istnienia

                       od 1332 r  aż do konfiskaty w 1945 roku należała do arystokratycznego

                                                         rodu Liechtensteinów,

                     W Lednicy znajduje się neogotycki zamek otoczony dwustuhektarowym parkiem. 

                W 1996 roku obiekt ten razem z pałacem w sąsiedniej miejscowości Valtice 

                                wpisany został na listę światowego dziedzictwa UNESCO

                             


                                                                       *********

                                                          Znaczki pocztowe

                                                                   znaczki austriackie

                                                                     1850  -1920

                                 


 
 

 

                                                                               *****

                                                                   czechosłowackie

                                                                 1920-1938, 1945-1992

                                                                   

                                                               Dwujęzyczny datownik                                                                        Znaczki  czeskie

                                                                         od 1993

                                                        

 
******

                                                                1938-1945   III Rzeszy

                                                                 Feldsberg Niederdonau

                                                                      Lednice (Eisgrub)

                                                                   (Lednice na Moravě)

                                                                          ********

                                                                      Liechtenstein

                                                                          Feldsberg      

                                                                     ONZ (Genewa)

                                                                        *********
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz