sobota, 23 października 2021

Mysłowice

 – miasto na prawach powiatu , na historycznym Górnym Śląsku, w historycznej ziemi 

pszczyńskiej, w województwie śląskim.

 Mysłowice położone są na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej

, nad rzeką Przemszą. 

Miasto leży w obrębie Wyżyny Katowickiej i Pagórów Jaworznickich

Mysłowice leżą w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP)

 Graniczą od zachodu z Katowicami, od północy z Sosnowcem, od wschodu 

z Jaworznem, a od południa z Imielinem oraz Lędzinami


                                                            Powierzchnia - 65,62 km²

                                                                        Herb miasta

                                           herb miasta zatwierdziło MSW RP  2.VI.1937

      Herb przedstawia w polu błękitnym głowę św. Jana Chrzciciela z zamkniętymi oczyma,

                        z włosami czarnymi i takim zarostem pełnym, twarz barwy naturalnej”

   – patrona miasta (taką interpretację podaje przedwojenna decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych)

                   bądź głowę Mysła/Mysława, legendarnego założyciela Mysłowic. 

               Głowa po raz pierwszy pojawia się na XVII-wiecznych pieczęciach miasta.  


                                                                          Flaga miasta


                                                                            *****

       Miasto zostało założone w okresie średniowiecza nad rzeką Czarna Przemsza będącą

                                         historyczną i geograficzną granicą Śląska.

                                                      1241 - wzmiankowanie

              1260-1280 – lokacja miasta na prawie niemieckim za pozwoleniem księcia 

                                        opolsko-raciborskiego Władysława I            

                                     1483-1517  własność książąt  cieszyńskich 

                                                Od 1742 w państwie pruskim

                                                           

                        Od  1762 – Mysłowice włączono do powiatu pszczyńskiego,

                                              

                                   1846 -  miasto graniczne  (tzw. trójkąt trzech cesarzy )

                                   poprawnie - zakątek trzech  cesarzy ,Kąt Trzech Cesarzy,

         Kąt usytuowany był na pograniczu następujących miejscowości: Modrzejów i Niwka (Rosja),

                                  Jęzor (Austria) oraz Mysłowice i Słupna (Prusy).                                        


                           Obecnie w tej okolicy zbiegają się granice Mysłowic i Sosnowca.

                                                            od 1922 w granicach Polski


                                            1922-1975   siedziba powiatu miejskiego

                                                     1939-1945  okupacja niemiecka

                                   27 stycznia 1945 - Armia Czerwona zajmuje miasto

                                                   od 1950 w woj .katowickim

                                                     (1953-1956 w woj. stalinogrodzkim )

                                      1.IV.1951 -Mysłowice stały się siedzibą powiatu,

               w 1975 roku przyłączono do Mysłowic Wesołą, Kosztowy i Dziećkowice, 

                                       1.II. 1977 - także Imielin i Chełm Śląski. 

                                  

                                

                             Od 1.I.1999 - miasto na prawach powiatu w woj. śląskim

                                                                   ********

.Historyczne gminy: Mysłowice( Myslovitz) Dziećkowice (Dzietzkowitz) Kosztowy (Kostow), Brzezinka(Birkental), Wesoła (Wessolla), Brzęczkowice (Brzenskowitz), Krasowy (Krassow)

 

  Częścią Mysłowic stały się one w XX wieku: Brzezinka (1951), Brzęczkowice, Krasowy, 

                         Kosztowy, Wesoła (1975) i Dziećkowice (1976).

                                                                    *********

                                                         Znaczki pocztowe

                                              Królestwo Prus

                                                                         1850-1867

                                                                             ****

                                                            Związek Północnoniemiecki

                                                                         1868-1871

                                                                                ****

                                                                           Niemcy

                                                                 1872-1920, 1939-1945

 

                                                                


                                                                         **********
                                                                        Plebiscytowe

                                                                          1920-1922                                                                                ****

                                                                 Znaczki polskie

                                                                        1922-1939, 1945

 


                                                                           *******Brak komentarzy:

Prześlij komentarz