poniedziałek, 11 października 2021

Ruda Śląska

                 – miasto na prawach powiatu, położone  w centrum Górnośląskiego Okręgu 

                                           Przemysłowego (GOP).

 Ruda Śląska została utworzona 1 stycznia 1959 r. z połączenia miast Ruda i Nowy Bytom. 

                     Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej.

         Graniczy z Zabrzem, Bytomiem, Świętochłowicami, Chorzowem, Katowicami, 

                             Mikołowem i Paniówkami w gminie Gierałtowice.

                                                             Powierzchnia  -77,73 km²

                                                                          Herb miasta             

 .                                                            przyjęty   27 kwietnia 1998 r

 dwupolowy (dwudzielny w słup). Przedstawia w heraldycznie prawym, błękitnym polu połowę 

złotego orła śląskiego, skierowanego w prawo, a lewym, srebrnym polu postać świętej Barbary. 

Święta ubrana jest w czerwono-błękitne szaty. Ma złote włosy, na głowie złotą królewską koronę

 i złoty nimb. W lewej ręce trzyma miecz o srebrnym ostrzu i złotej rękojeści i jelcu, oparty o podłoże.

 W prawej – złoty kielich z hostią na nim. Zza niewiasty (z jej lewej strony, na wysokości nóg)

 wyłania się fragment niewielkiej czerwonej, ceglanej, blankowanej baszty z trzema oknami

 w układzie jedno nad drugim

Święta Barbara jest patronką górników  oraz miasta. 

 

                                                                         Flaga miasta

                                                                        

                                                                      *************

                                                                      Poprzedni herb

                                                                            1966-1998

                                                           **************************

                                                               Dzielnice Rudy Śląskiej

 


Ruda Śląska powstała z połączenia sąsiadujących ze sobą gmin wiejskich, które w przeszłości -

                     jako samodzielne jednostki administracyjne - posiadały własne godła.

              Obszar obecnego  miasta Ruda Śląska tworzy jedenaście dzielnic

                                                                 Nowy Bytom

                                                       W latach 1947–1958 odrębne miasto.

                                                                                Herb

                                                            przyjęty 20 lipca 1927 roku

                             Herb posłużył za wzór do tworzenia obecnego  herbu Rudy Śląskiej

   Tereny dzisiejszego Nowego Bytomia były na przełomie XVIII i XIX wieku porośnięte lasem,      zwanym Czarnym Lasem (niem. Beuthener Schwarzwald)                  

            W XIX wieku na terenie Czarnego Lasu zaczęły powstawać huty i kopalnie a przy nich kolonie Friedenshütte (Frydenshuta), Eintrachthütte (Zgoda) i Schwarzwald (Czarny Las)

                                                        

            1922 – Przyłączenie w wyniku podziału poplebiscytowego Frydenshuty do Polski.

             Przejściowo nazwano ją Polskim Bytomiem. Nazwa nawiązywała do Bytomia który 

                       pozostał po drugiej stronie granicy polsko-niemieckiej

                         do 1946 – siedziba wiejskiej gminy Nowy Bytom

                                      1 stycznia 1947 – prawa miejskie

                                    1951 – przyłączenie miasta Wirek

                                   1951 – przyłączenie Starej Kuźni

                      Od  1959 – Nowy Bytom wraz z Rudą tworzą miasto Ruda Śląska

                                                                        ********

                                                                    Wirek

                                                                   niem. Antonienhütte

                                                                   do 1948 Nowa Wieś          

                                                                         od ......?

                                            Herb   przedstawia osełkę, strug i kowadło

                  Wirek to dawna kolonia hutnicza, położona nad potokiem, stąd podstawą nazwy 

jest wyraz wir, wirek w znaczeniu „wir wodny, głębokie miejsce w wodzie, ruch powietrza, odmęt”

             Obszary, na których powstał dzisiejszy Wirek pierwotnie należały do Nowej Wsi

                 


        Niemiecką nazwę Antonienhütte (pol. huta Antonia) nadano dla upamiętnienia Antoniny, 

                  żony Łazarza III Henckla von Donnersmarcka, założyciela i właściciela huty

       Obszar dworski Wirek (Antonienhütte) włączono do gminy Nowa Wieś (Neudorf) 1.VII. 1924

.                 Nazwę gminy Nowa Wieś zmieniono 7 marca 1948 na gmina Wirek, 

                             która otrzymała prawa miejskie 1 stycznia 1949

          Miasto Wirek przyłączono do Nowego Bytomia w 1951, a wraz z Nowym Bytomiem 

                            został włączony jako jedna z dzielnic do Rudy Śląskiej w 1959 r

                                                                           *********

                                                                  Bielszowice

                                              niem. Bielschowitz

                                                  dzielnica w zachodniej części Rudy Śląskiej

                                                                               Herb

                                                           skrzyżowany topór z siekierą.

                            


                                                                  Pieczęć gminy z XVIII w

                             


                   Pierwsza wzmianka o Bielszowicach (Bielschowitz) pochodzi z 1436 r

                                Nazwa mieszowicki) lub od bielenia płótna nad potokiem

                                1805 roku wybudowano Hutę cynku „Deutsche Hütte”.

                 W latach 1896-1904 w Bielszowicach zbudowano kopalnię węgla kamiennego.

                     Kopalnia jest czynna do dzisiaj, a jej aktualna nazwa to KWK Bielszowice

 


              Po powstaniach śląskich w 1922  Bielszowice przyłączono do Polski

                       W latach 1922-1924 w powiecie rudzkim, od 1924 -katowickim                                                 

                           1945- 1951 roku miejscowość była siedzibą gminy Bielszowice. 

            Bielszowice przyłączono do Nowego Bytomia w 1951 roku, a wraz z Nowym Bytomiem 

                    zostały włączone jako jedna z dzielnic do Rudy Śląskiej w 1959 roku

                                                                   *************

                                                                  Bykowina

                       dzielnica położona na pn od Kochłowic i pd. od Świętochłowic

                                          Powierzchnia - 1.6 km2

                                                                              Herb

                                            nawiązanie do pieczęci gminnej z XVIII w (1789)

                 Zalążkiem Bykowiny jest części zabudowań kopca kochłowickiego i folwarku

                Istnieje spór o to, czy pierwotna nazwa brzmiała „Bykowina” czy „Bukowina"

                                  W drugim przypadku  - nazwa pochodziłaby od lasu bukowego

                                Gmina Bykowina powstała  przed 1789 rokiem                              

              W 1825 roku wybudowano na terenie Bykowiny cynkownię Turzo,

                                             która działała do roku 1919               W 1907 roku nadano Bykowinie niemiecką nazwę Friedrichsdorf,

                        którą nosiła do 1922 r. oraz w latach 1939–1945

           Po powstaniach śląskich Bykowina została  przejęta przez 

                                władze polskie 20 czerwca 1922 roku.

                W 1951 roku obszar Bykowiny włączono do miasta Nowy Bytom, 

                      a w 1959 Bykowina stała się jedną z dzielnic Rudy Śląskiej.

                                                                ************

                                                              Chebzie

                                                            niem. Morgenroth

                  dzielnica Rudy Śląskiej, położona w północno-wschodniej części miasta

                                        Chebzie jest najmniejszą dzielnicą Rudy Śląskiej.

,                                                                          Herb

                                                                               Od...?

                                                                     Herb nawiązuje do 

                 „Karczmy w chebziach”, o której wspominają dokumenty z II poł. XVII w.,

                   Pod koniec XVIII wieku na terenie obecnego Chebzia powstała karczma.              

                       W latach 1825–1830 w pobliżu karczmy w czterech domkach osiedlili 

                                      się pierwsi mieszkańcy Chebzia

              Nazwa „Chebzie” pochodzi od „gwarowego” słowa „chebzie” oznaczającego 

                  odpad   drzewa w postaci kory, a także oznacza obrzynek gałęzi, itd.

             Staropolskim  słowem „chebdzie”, określono zarośla, popularne chwasty, 

                                        dziki bez występujący na obrzeżach lasu

                    W 1822 roku powstała huta cynku „Gute Hoffnung” (Dobra Nadzieja), 

                         kolejna o nazwie „Morgenroth” (Jutrzenka) powstała w roku 1825

                              

                                 Od 1845 oficjalna nazwano „Morgenroth”

                            Po wojnie Chebzie wchodziło w skład gminy  Godula    

                                        1 kwietnia 1951 gmina Godula została

                       zniesiona, a jej obszar włączony do miasta Rudy oprócz Chebzia,

           które włączono do leżącego  na południe   miasta Nowego Bytomia      

. Nowy Bytom, wraz z Chebziem, wszedł 31 grudnia 1958 w skład nowego miasta Ruda Śląsk

                                                                        *****

                                                                    Czarny Las

                                                      Herb

                                                             od .......?

                Teren obecnego Czarnego Lasu był własnością miasta Bytomia
                                    (Beuthener Schwarzwald) oddalonym o   9 km

                                  nazwa „Czarny Las” pojawia się w dokumencie z 1624                           w 1668 r. pod polską nazwą "Miejski Czarny Las"

                       Teren dzielnicy odłączono od Bytomia dopiero w 1922 roku,

                                          po rozstrzygnięciu plebiscytu.

                       Czarny Las został wówczas wcielony do gminy Nowy Bytom.

              12.01.2006 r. Rada Miasta Ruda Śląska wyodrębniła teren historycznego 

            Czarnego Lasu z dzielnic Nowy Bytom i Wirek  jako 11 dzielnicę Rudy Śląskiej

                                                      ***********

                                                       Godula
,                                               niem. Godullahütte

                     Dzielnica  wzięła swoją nazwę od Karola Goduli (1781-1848)
              – górnośląskiego przedsiębiorcy który  położył znaczne zasługi dla

                                    rozwoju  gospodarczego Górnego Śląska

                                                             Herb

                                                 nawiązuje do  herbu
                             Johanny Gryczik von Schomberg-Godulla

                  dziedziczki fortuny Karola Goduli, nobilitowanej w 1858 r 

        


               W 1822 r. powstała w Chebziu huta cynku "Gute Hoffnung" (Dobra Nadzieja). 

                                 Kolejną zwaną "Morgenroth" (Jutrzenka), zbudowano w 1825 r.

                                   1854 – budowa huty cynku ,,Godulahutte”(zalążek Goduli)

                  W 1875 utworzono obszar dworski Orzegów, w którego skład wchodziła 

                                                     między innymi Godula.                                  


                       Uległ on likwidacji w 1924 i wtedy oficjalnie powstała gmina Godula

                                                 Godulę przyłączono do Polski w 1922.

                                            Do 1951 miejscowość była siedzibą gminy Godula. 

                     W 1951 Godulę przyłączono do Rudy, a wraz z nią w 1959 została jedną

                                                     z dzielnic Rudy Śląskiej

                                                    *******

                                                      Halemba

 stanowi południową część miasta Ruda Śląska. Od północy i wschodu graniczy z jego

                             dzielnicami: Bielszowicami, Wirkiem i Kochłowicami.

        Od południa sąsiaduje z miastem Mikołów, natomiast od zachodu z Zabrzem

                                                             Herb

                                                       Od....?

           Halemba  stanowi część historycznego Górnego Śląska, geograficznie natomiast

                                               fragment  Wyżyny Śląskiej.

                         Przez Halembę przepływa rzeka Kłodnica, stanowiąca prawy dopływ Odry.

                       Początki osadnictwa w Halembie przypadają na XV w.

                                   Teren ten należał wówczas do wsi Kochłowice.

                   Obszar dzielnicy składa się z trzech historycznie różnych miejscowości:

                                     Halemba,Kłodnica (Kodnitz) ,Stara Kuźnia (Althammer)

                                                 Każda z nich posiadała własny herb:

                                 Halemba : naczynie z płynnym żelazem nad formą odlewniczą 

                                               Kłodnica: ptak siedzący na gałązce 

                                             Stara Kuźnia - grabie wbite  w ziemię       

                                    Halemba bierze swą nazwę od kowala o takim nazwisku.


                           Cały obszar dzisiejszej dzielnicy w 1922 r. przyłączono do Polski

                 Halembę, Starą Kuźnię i Kłodnicę połączono i jako Halemba przyłączono

                                                do Nowego Bytomia w 1951 r

                 W 1959   wraz z Nowym Bytomiem obszar ten włączono jako jedną z dzielnic 

                                                                 do Rudy Śląskiej

                                                                      **********

                                                                 Kochłowice

                                                                     niem. Kochlowitz

             Stanowią południową część miasta Ruda Śląska. Graniczą z jego dzielnicami:

                Bykowiną, Wirkiem i Halembą.

             Od wschodu sąsiadują z miastem Chorzów, natomiast od południa z Ktowicami

                                                                                Herb

                   nawiązuje do powstałego  tu w 1623 r folwarku zwanego  Niedźwiedziniec      

                                  Dawny herb gminny przedstawiał budynek kościoła

                                    O Kochłowicach źródła wspominają w 1360 r

                                 W jednym z nich jest mowa o „kochłowych łąkach”.

             Folwark i okoliczne lasy należały do Radoszów, który jest wzmiankowany w 1629 r. 

                      W 1906 r. gminę Radoszowy (Radoschowy) przyłączono do Kochłowic


                , natomiast obszar dworski Radoszowy (Radoschowy) przyłączono do Kochłowic 

                                                1 lipca 1924 (w Polsce)

                         Obszar dzisiejszej dzielnicy w 1922 r. przyłączono do Polski

                      Kochłowice przyłączono do Nowego Bytomia w 1951 r., a w 1959 r. 

                wraz z Nowym Bytomiem zostały włączone jako jedna z dzielnic do Rudy Śląskiej


                                                                           ******** 

                                                                      Orzegów

                                                                     niem. Orzegow

                                    Najdalej na północ wysunięta dzielnica Rudy Śląskiej

                                             Dawniej samodzielna gmina (1856-1951)

                                                        Herb gminy (dzielnicy)  Orzegów

Od.... ?

                                Wg. mojego uznania  jest to  zniekształcony herb                                                                                             westfalskiego rodu Bentheim- Tecklenburg 

 

                          Orzegów był określany jako dobra rycerskie. Istniał tu dwór. 

                          Właścicielami byli między innymi: Gierałtowscy, baron von Voglar.

            Terytorium przynależne do Orzegowa, obejmowało tereny dzisiejszej Goduli, 

                                            Chebzia i Czarnego Lasu                                  

       Na starych mapach nazwa przybiera np. formę Osokov od osoków, czyli krzewów

                              W 1826 roku cały Orzegów wykupił Karol Godula.

                                    1829 – budowa kopalni ,,Orzegów

                            1856 roku  Orzegów staje się gminą wiejską

                         Do 1951 roku miejscowość była siedzibą gminy Orzegów.

                    Orzegów przyłączono do Rudy w 1951 roku, a wraz z Rudą została włączona

                             jako jedna   z dzielnic do Rudy Śląskiej w 1959 roku

                                                                  *********

                                                                   Ruda

                                                  najstarsza dzielnica Rudy Śląskiej.

                                                W latach 1947–1958 samodzielne miasto

                                                                         Herb dzielnicy

                                                    ze strony /www.wirtualnaruda.pl/ruda.htm

                                                Jest to herb rodziny  von Ballestrem

                  właściceli  majoratu rudzko-biskupicko-pławniowickiego

                                            w latach  1798-1945

             Gmina Ruda nie posiadała herbu,używała pieczęci napisowych

          Nazwa "Ruda" łączy się z rudami żelaza, które dawniej wydobywano

                                                na tym terenie

                        Obecna dzielnica Ruda istniała jako wieś już w 1243 r.

        Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 1939 roku wydanej przez Sejm Śląski Ruda 

otrzymała prawa miejskie, które jednak weszły w życie dopiero po II wojnie światowej.

           Do Rudy przyłączono wówczas Godulę, Orzegów i Chebzie. 

      W 1959 Ruda wraz z Nowym Bytomiem stworzyły miasto Ruda Śląska.

                                                                          ********

                                                               Mapa WIG lata 30-XX w

                                                           ******                                       

                                                  Znaczki pocztowe

                                                       Królestwo Prus

                                                             1850-1867                              


                                    Północnoniemiecki Związek Pocztowy

                                                            1868-1871

                                                          Niemcy

                                                    1872-1920,1939-1945 

 


                                               Znaczki plebiscytowe

                                                         1920-1922
                                                     Znaczki polskie

                                                       1922- 1939, 1945
                                                                

                                                                                     ******* 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz