sobota, 23 października 2021

Zabrze

        – miasto w Polsce na prawach powiatu położone w województwie śląskim, na 

                                  Wyżynie Śląskiej, nad rzekami Kłodnicą i Bytomką.

                Leży na Górnym Śląsku w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (GOP)

                    Miasto sąsiaduje z miastami Bytom, Gliwice i Ruda Śląska oraz powiatem 

                                          gliwickim i tarnogórskim

                                                                  Powierzchnia-80,40 km²

                                                                        Herb miasta

                                                       wersja  przyjęta 11 czerwca 2012 r

przedstawia trzy czerwone murowane wieże z blankami i niebieskie koło zębate wspierające się na środkowej wieży.

Ceglane wieże nawiązują do charakterystycznej architektury miasta (Zabrze bywa nazywane miastem ceglanych wież). Koło zębate nawiązuje do przemysłowego charakteru miasta. 

                                                                              Flaga


                                                                    Poprzednie herby

    

                                                                         1990-2012

 
1950-1990
(oficjalnie od 23.II. 1960 )
 
Herb miasta Hindenburg
 
                                                                Od 17.V.1927- 5.III.1948


                                                                                 ****

                                               1295–1305  pierwsza wzmianka o Zabrzu

                    miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Sabors oraz Sadbre.

               Polska nazwa Zabrze, używana była również w języku niemieckim w formach 

                                 Zabrze oraz Klein Zabrze

                                         Od 1742 r  pod panowaniem pruskim

 1743 – utworzenie powiatu bytomskiego. W jego skład weszły: Biskupice, Grzybowice, Makoszowy, Mikulczyce, Rokitnica, Zaborze i Zabrze wraz z istniejącymi w tym czasie koloniami i przysiółkami

                           27 marca 1873 utworzenie powiatu zabrskiego (Kreis Zabrze)

 Zabrze stało się siedzibą powiatu, obejmując gminy: Zabrze, Małe Zabrze, wieś Dorotę, Zaborze, Biskupice, Rudę, Bielszowice, Kończyce, Pawłów, Sośnicę, Makoszowi, Paniowy, Paniówki, 

Chudów i Bujaków.


 

        1905 – połączenie gmin Stare Zabrze, Małe Zabrze i Dorota w jedną gminę Zabrze

       21 lutego 1915 roku zmieniono niemiecką nazwę miejscowości z Zabrze na Hindenburg

                          aby upamiętnić marszałka Paula von Hindenburga (1847-1934)

                                     Od 1918 r. pełna nazwa to Hindenburg O.S. (Oberschlesien)

                                     1 października 1922 r. Zabrze uzyskało prawa miejskie

                                                                     Hindenburg O.S.

                             Po plebiscycie, decyzją Rady Ambasadorów z dnia 20 października 1921

                                      - teren dzisiejszego miasta został przedzielony granicą.  

                                                    Gminy  (5) które przypadły Niemcom                                                

              Biskupice (Biskupitz), Maciejów (Mathesdorf), Sośnica (Sosnitza), Zaborze (Zaborze)

                                                     i Zabrze (Hindenburg O.S.);

  9 gmin – otrzymała Polska : Bielszowice (Bielschowitz), Bujaków (Bujakow), Chudów (Chudow), Kończyce (Kunzendorf), Makoszowy (Makoschau), Paniowy (Groß Paniow), Paniówki (Klein Paniow), Pawłów (Paulsdorf) i Ruda (Ruda); 

                                                

 

           Z obszaru tego, a także z przypadłego Polsce skrawka powiatu toszecko-gliwickiego

                 (Gierałtowice i Przyszowice), utworzono 22 czerwca 1922 powiat rudzki

 

                              19 marca 1945 – przejęcie miasta przez administrację polską

                               19 maja 1946 – przywrócenie nazwy sprzed 1915 r

          17 marca 1951– włączenie w granice Zabrza miejscowości Grzybowice, Mikulczyce, 

                                          Rokitnica, Kończyce, Makoszowy i Pawłów

                 


                                     1.I.1999-  miasto na prawach powiatu w woj. śląskim

                                                                         ******

                                                                Dzielnice

                                                                       Mikulczyce

                                                               niem. Mikultschütz 

                                                          – dzielnica miasta Zabrze

                                           Do 1951 roku siedziba gminy wiejskiej Mikulczyce

                                                                            ********

                                                           Znaczki pocztowe

                                             Królestwo Prus

                                                                        1850-1867

                                                                  stempel z numerem 1736.

                                                                           ******

                                      Związek Północnoniemiecki

                                                1868-1871


                                                    Niemcy

                                              1872-1920,1922-1945


                      

                                                         Plebiscytowe

                                                                                1920-1922

 

     


         


                                                       *****

                                              Znaczki polskie 

                                                                              od 1945 r


 


 
 
 

 

 
 
 
   ******
 
 
 
9 września 1967 
w Zabrzu  prezydent Francji Charles de Gaulle wypowiedział pamiętne słowa 
:„Niech żyje Zabrze! Najbardziej śląskie ze wszystkich śląskich miast, czyli najbardziej polskie
 ze wszystkich polskich miast!”
 

Podczas pobytu na Górnym Śląsku Charles de Gaulle odwiedził między innymi Bieruń i Katowice, a główne przemówienie wygłosił w Zabrzu. Wizyta w regionie stanowiła dla prezydenta Republiki Francuskiej podróż sentymentalną do miejsc, które po raz pierwszy miał możność zobaczyć blisko pół wieku wcześniej. W trakcie przygotowań do plebiscytu na Górnym Śląsku w 1921 roku o bezpieczny przebieg wydarzeń troszczyli się między innymi żołnierze francuscy, wśród których znajdował się także młody kapitan de Gaulle. 

 


                                                                             *****

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz