środa, 13 października 2021

Rybnik

          miasto nrawach powiatu,  największy ośrodek centralny aglomeracji rybnickiej 

                    i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Historycznie leży na Górnym Śląsku. 

    Rybnik położony jest na Płaskowyżu Rybnickim będącym częścią Wyżyny Śląskiej    

              Przez miasto przepływają rzeki Ruda i Nacyna oraz kilka potoków. 

                                                         Powierzchnia- 148,36 km²

                                                                         Herb miasta

                                                             

                                     Uchwa Rady Miasta z dnia 20 listopada 2000

     Herb przedstawia na błękitnej tarczy herbowej srebrną rybę (szczupaka) z prawa w skos

 ogonem ku dołowi. Nad i pod rybą widnieje stylizowany motyw roślinny (także z prawa w skos),     przedstawiający orzech wodny o srebrnych (białych) łodygach i srebrnych kwiatach

                Herb musiał powstać między wiekiem XIII – kiedy Rybnik otrzymał prawa miejskie,

              a wiekiem XVII, z którego pochodzi najstarsza znana pieczęć miasta Rybnika (1669)


                                                                        Flaga miasta                                                                                                                                             

                                                                        ******

                                                          Poprzednie wersje herbu

                      Uchwała Rady Miejskiej Rybnika 92/XII/91 z dnia 30 stycznia 1991

                                                                                                                      *****

                                                                                                            


 


     


                                                                            *****

       Nazwa miasta nawiązuje do okresu , kiedy mieszkańcy Rybnika utrzymywali się głównie

           z rybactwa, a w miejscu dzisiejszego rynku znajdował się spory staw hodowlany Rybnik

            Miejscowość została po raz pierwszy wzmiankowana w łacińskim dokumencie 

               papieża  Grzegorza IX wystawionym 26 marca 1230 r ( Ribnick lub Ribnich)

                                Dzisiejsza nazwa pojawiła się w 1407 r

        Lokacja miasta na prawie niemieckim nastąpiła jeszcze przed 1308 r. (1288-1300?)

.         Rybnik przynależał do księstwa raciborskiego, później był stolicą wydzielonego 

                                księstwa rybnickiego.

                           Od 1327 roku został lennem korony czeskiej

                    Od 1526 roku Rybnik z okolicą tworzył wydzielone terytorium zwane 

              Rybnickim Państwem Stanowym ( Herrschaft Rybnik ) i razem z całym

                             Śląskiem był zależny  od Habsburgów austriackich

                                  Od 1740 roku Rybnik był w granicach Prus.

                        W 1742 roku powstał powiat pszczyński do którego należał Rybnik

                      W 1788 r. państwo rybnickie zostało odkupione przez króla pruskiego

                                        i przeszło na własność skarbu pruskiego. 

            Od 1818 roku utworzono powiat rybnicki (Kreis Rybnik) z siedzibą w Rybniku. 

      W 1871 roku po zjednoczeniu Niemiec  miasto wraz z całymi Prusami stało się częścią 

                                                Cesarstwa Niemieckiego.

        Na obszarze należącym obecnie do miasta od końca XVIII wieku rozwijało się górnictwo 

                                      węgla kamiennego i inne gałęzie przemysłu.

                         4 lipca 1922 r. Rybnik został oficjalnie przyłączony do Polski

                                                            w woj. śląskim

                                        1939-1945 okupacja niemiecka ( Landkreis Rybnik)

                                          

                      W latach 70. XX w. Rybnik powiększył swe terytorium, włączonych zostało 

                                        do niego kilka podrybnickich wiosek i miasteczek

                                   Rybnik stał się centrum Rybnickiego Okręgu Węglowego.

                                                     1950-  1998  - w woj. katowickim

                                   Od 1999 r - miasto na prawach powiatu  w woj śląskim


                                                                           *****                                                                                   

                                                       Rybnik składa się z 27 dzielnic

 


                                                              Boguszowice

                                                                   niem. Boguschowitz

                  – część Rybnika (od 1975) położona w południowo-wschodniej części miasta; 

                         w latach 1954-1962 osiedle a w latach 1962-1975 samodzielne  miasto

                               będące obecnie dwoma odrębnymi dzielnicami Rybnika

                                           Boguszowice Stare i Boguszowice Osiedle

                                                                        Herb dzielnicy


                                                                              ****

 


                                                                      ******

                                                         Chwałowice      

                                                           (niem. Chwallowitz)

                        – dzielnica Rybnika położona na południe od centrum miasta, 

                                   w latach 1945–1954 siedziba gminy Chwałowice, 

                                       a w latach 1967–1973 samodzielne miasto.

                                                        

                                                                   1970-1975

                   w polu błękitnym stylizowany, czarny szyb kopalniany

                            na otej podstawie, pod nim złoty kłos w słup                                     

                                                                  ************

                                                             Niedobczyce

                                                              niem . Niedobschütz

                       dzielnica Rybnika położona w południowo-zachodniej części miasta. 

                                     W latach 1955-1975 stanowiły samodzielne miasto. W 1955 roku, miejscowość po połączeniu z sąsiednim Niewiadomiem Górnym i Dolnym, Beatą, Popielowem i Radziejowem, otrzymała prawa miejskie. 

Ten stan trwał do 1975 roku, kiedy Niedobczyce stały się jedną z dzielnic Rybnika.

                                                                          lata  60-XXw

                                                                         **********

                                                         Znaczki pocztowe


                                                                           Królestwo Prus 

                                                                               1850-1867


                                                        Związku Północnoniemieckiego 

                                                                       1868-1871 


                                                   

                                                                      Niemcy

                                                              1872-1920,1939-1945

                                                        


                                                                  Plebiscytowe

                                                          1920-1922                                                               *****

                                                            Znaczki polskie

                                                                     1922-1939,1945


    

                                                                           *******


                                                                                      

                                                     Znaczki  prywatnej poczty z Rybnika,

                                                       Tomasza Bodacha (2005-2007)

                                                                  

                                                                    

 


 

 

               

                             

                                                                 


                                                                        

                                            


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz