piątek, 15 października 2021

Piekary Śląskie

                                                      Miasto miasto na prawach powiatu 

                               w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP)

                                    na Wyż.Śląskiej,nad Brynicą,(prawy dopływ Czarnej Przemszy)

                                Miasto powstało w 1934 z połączenia Szarleja i Piekar Wielkich

                                                               Od 1935 - obecna nazwa

                                                                Powierzchnia- 39,98 km²

                                                                          Herb miasta


                                      Uchwała Nr XL/380/05 Rady Miasta w Piekarach Śląskich 

                                                                     z dnia 30 VI 2005 r

              Herb przedstawia w polu błękitnym dwóch czarno ubranych mężczyzn w złotych

             (żółtych) butach, przepasanych złotymi (żółtymi) szarfami, między którymi 

                                 umieszczone jest złote (żółte) sanktuarium maryjne                                              

               Pierwszy znany  wizerunek herbu pochodzi z 1810 r. - dwaj  mężczyźni ubrani 

                               w długie sukmany i rogatywki, trzymających się za ręce

                                                             Poprzednia wersja herbu

                                                             
                                                            

 

                                                                       Flaga miasta

                                                                                *****

 

 

             1 .IV.1934  Wielkie Piekary połączono z Szarlejem w gminę Szarlej-Wielkie Piekary

                     
                             3.IX. 1935 roku nazwę zmieniono gminy na Piekary Śląskie

                                                 1939–1945   Scharley  -Deutsch Piekar

                                                   13 lutego 1947  prawa miejskie

                                                                     *******

                                                         Dzielnice  Piekar Śląskich

                                                            7 dzielnic  -od  1975 r

                                                           Kozłowa Góra

                                  najbardziej na północ położona  dzielnica Piekar Śląskich

                                            W obrębie Piekar Śląskich od 1973 roku. 


                                                                         ********

                                                                        Szarlej


                    1 .I. 1896 roku  kolonia Szarlej został oddzielony od Niemieckich (Wielkich) Piekar.

                          Nowa gmina Szarlej ( Landgemeinde Scharley) –  istniała  roku do 1934 r

                                                

                                                     1934–1935 Szarlej-Wielkie Piekary

                                                                             ****

                                                                    Brzozowice 

                                              zostały włączone do Piekar Śląskich w 1975 r

                                                                       *********

                                                                      Kamień

                              – dzielnica Piekar Śląskich, leży w południowo-wschodniej 

                                                            części miasta nad Brynicą.

                                                         znany z pieczęci gminnej  z 1923 r                                

                             W roku 1933 Kamień wraz z Brzozowicami utworzył jedną wiejską

                                                               gminę Brzozowice-Kamień

                     W  1947 Brzozowice-Kamień uznano za gminę wiejską o charakterze miejskim.

                                  W 1954 roku (jako gromada) awansowała do rangi osiedla,

                                               a w roku 1962 otrzymała prawa miejskie

                                 .           Od 1975 w granicach miasta Piekary Śląskie                  

                                                                           ******

                                                            Brzeziny  Śląskie

                                           dzielnica  położona  w południowej części miasta


                                                    

                                                  W latach 1951–1975 odrębne miasto. 

 

                                                                 kolonia Brzezina

                                     gmina Birkenhain (pol. Brzeziny) uzyskała w 1897 r

                              W czerwcu 1922 roku znalazły się w pow. świętochłowickim. 

                            W kwietniu 1926 roku uzyskały status gminy o charakterze miejskim, 

                                    1 .VI 1931 r zmiana nazwy  na Brzeziny Śląskie

                              1.IV. 1939 roku przyłączona do pow. tarnogórskiego

                                           (pozostając w nim do 1975 roku).

                          W latach 1945–1951 miejscowość była siedzibą wiejskiej gminy zbiorowej

                                                           Brzeziny Śląskie. 

                      8 sierpnia 1951 roku Brzeziny Śląskie otrzymały status miasta

                W 1973 roku do miasta Brzeziny Śląskie włączono Dąbrówkę Wielką

                                         oraz miasto Brzozowice-Kamień

                 W 1975 r Brzeziny Śląskie utraciły samodzielność, stając się 27 maja 1975 

                                                        częścią Piekar Śląskich

                                                                    ****

                                                  Dąbrówka Wielka

                                                       

                                                       niem Groß Dombrowka

                                  W 1922 roku weszła w skład państwa polskiego.

                                do 1939 roku należała do powiatu świętochłowickiego

                        Od 1 .IV 1939 roku wchodziła w skład powiatu tarnogórskiego. 

                   W latach 1945−54 siedziba wiejskiej gminy zbiorowej Dąbrówka Wielka. 

                W 1954 roku Dąbrówka Wielka została gromadą, a w 1958 roku osiedlem.

                                  W 1973 utraciła samodzielność i weszła w skład Brzezin Śl., 

                                    a dwa lata później stała się dzielnicą Piekar Śląskich

 

                                                                  *********

                           Piekary -nazwa prawdopodobnie wzięła się od piekarzy

                 wypiekających chleb na potrzeby bytomskiego grodu książęcego.

                       Wieś Piekary pełniła wówczas wobec Bytomia rolę służebną

                 Kiedy Śląsk wraz z Piekarami znalazł się pod panowaniem pruskim 

              od 1740 r  a później Niemcy używali na mapach, bądź w pismach urzędowych 

                                       nazwy  Deutsch Piekar lub Deutsch Beckern                                                  

                                               

                                                                         ******

                                                                      Trochę historii

                                                    Piekary  -wzmiankowane w 1277 r

                                                     od XV w - ośrodek kultu maryjnego 

                                                         od XVII w ośrodek pielgrzymkowy

                                                 Po 1742 -w granicach państwa pruskiego

                                                          1921 -objęte plebiscytem ,

                                                          1922-   przyznanie Polsce

                     Wielkie Piekary i sąsiednie miejscowości należały do 1922 r. do pow. bytomskiego,

                                 a  w okresie międzywojennym do powiatu świętochłowickiego 

                                                (od 1939 r. do powiatu tarnogórskiego)

                           . W dniu 1 IX 1935 r. nastąpiła zmiana nazwy gminy na Piekary Śląskie.

                                                 do 1975 w powiecie  Tarnowskie Góry

                                                      1939-1945 okupacja niemiecka


                                                                          ********

                                                           Znaczki pocztowe

                                               Królestwa Prus 

                                                                       1850-1867

                                                        Związku Północnoniemieckiego 

                                                                        1868-1871

                                                                          Niemcy 

                                                             1872-1920, 1939-1945


                                                                     Plebiscytowe 

                                                                       1920-1922


                                                            Znaczki polskie 

                                                                       1922-1939, 1945

                                                                                                                              ****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz