czwartek, 5 sierpnia 2021

Polskie miasta, które otrzymały lub odzyskały prawa miejskie cz.2

                                     miasta, które otrzymały lub odzyskały prawa miejskie 

                                                                lata   2016-2017

                                                               Jaraczewo

                    – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie jarocińskim,

                                            siedziba gminy miejsko-wiejskiej Jaraczewo                                                             

                                                                  Herb  miasta i gminy

                                                       

                                                                    Od.....
                  przedstawia w czerwonej tarczy herbowej umieszczony centralnie ruszt

                               świętego Wawrzyńca, który jest patronem Jaraczewa.

                  Widnieje on już na dokumentach cechów jaraczewskich z XVII- XVIII w.

                Nazwa pochodzi od nazwy osobowej Jaracz która w średniowieczu stanowiła 

                                        polski odpowiednik imienia Horacy

                            W latach 1519–1934 Jaraczewo posiadało prawa miejskie.

         W wyniku III rozbioru Jaraczewo zostało włączone w granice państwa pruskiego.

                                     niem Jaratschewo,  1939-1945 Obragrund

                               1 stycznia 2016 roku Jaraczewo odzyskało prawa miejskie

                                                                                                                                     ****

                                                  Lubycza Królewska

                     – miasto w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, 

                            siedziba gminy miejsko-wiejskiej Lubycza Królewska

                   Miasto położone jest na Roztoczu Wschodnim, w dawnej ziemi bełskiej

                                                                 Herb miasta i gminy

 
                                                 

                                                             Uchwała Nr XXX/232/2010

                                    Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 24 marca 2010 r

                 Herb przedstawia gryfa srebrnego ze złotą koroną otwartą i szponach złotych,

                   który kroczy na murze srebrnym. Gryf trzyma w szponie rohatynę w słup o grocie 

                                                       srebrnym i drzewcu złotym.

                                               Pole herbu jest koloru czerwonego

                       Herb miasta bezpośrednio odwołuje się do herbu województwa bełskiego

                   Lubycza należała najpierw do dóbr książęcych, a następnie do dóbr królewskich

                   i stanowiła w części uposażenie (jako tzw. „dobra krzesłowe”) kolejnych 

                        wojewodów bełskich oraz zarządzana była przez starostów bełskich.

                      Rohatyna widoczna w szponie gryfa była podstawowym orężem używanym

                              przez Wołochów w służbie królewskiej (piechoty wybranieckiej).                         

             Ludność wołoska osiedlała się na terytorium dzisiejszej gminy już od początku XV w. 

                     Rohatyna w czasach pokojowych była również skuteczną bronią myśliwską

                                Mur srebrny symbolizuje pobliską granicę państwową z Ukrainą 

                                             i przejście graniczne w Hrebennem

               Mur jest też odwołaniem do tradycji przemysłowych miasta – wzmiankowanych

              już w XV- i XVI-wiecznych źródłach manufaktur garncarskich, dziewiętnastowiecznej

                           fajansarni, jak i kilkanaście cegielni, funkcjonujących od średniowiecza


                                                                             Flaga

  

                                 Miejscowość posiadała prawa miejskie w latach 1759–1787.

                                                      Dawna własność królewska

                           1 stycznia 2016 Lubycza Królewska odzyskała prawa miejskie.

                          W granice nowo powstałego miasta włączono również miejscowości 

                                                                   Zatyle-Osada i Dęby


                                                                        *******

                                                              Siedliszcze

                              – miasto w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, 

                                               siedziba gminy miejsko-wiejskiej Siedliszcze

                                                                    Herb miasta i gminy

                                               Uchwała nr II/17/02 Rady Gminy Siedliszcze 

                                                                z dnia 11 grudnia 2002 r..

            Herb przedstawia sosnę z trzema koronami i pięcioma korzeniami w czerwonym polu. 

                    Pień, korzenie i konary drzewa są koloru złotego, a jego korona – zielonego.

                       Herb wywodzi się z herbu Godziemba należącego do rodu Węglińskich, 

                                                  którzy byli fundatorami miasta

                        .              Miasto położone jest w dawnej ziemi chełmskiej

          Nazwa Siedliszcze pochodzi od wyrazu siedlisko, siedliszcze oznaczającego siedzibę, 

                   plac na którym znajduje się siedziba włościańska z wszystkimi budynkami.

                            W 1548 r. Siedliszcze otrzymały magdeburskie prawo miejskie. 

Właścicielami miejscowości byli wówczas dwaj bracia Tomasz i Mikołaj Korybutowiczowie.

                      26 stycznia 1760 r osada została powtórnie lokowana jako miasto.

                        Prawa miejskie posiadały Siedliszcze do 10 kwietnia 1821 roku

                                  1 stycznia 2016 roku Siedliszcze odzyskało prawa miejskie

                                                                         ******

                                                                   Urzędów

                             – miasto w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim, 

                                          siedziba gminy miejsko-wiejskiej Urzędów

                                                                 Herb miasta i gminy

 
                                     Uchwała Nr XXII-149/2004 Rady Gminy Urzędów 

                                                        z dnia 29 października 2004 r

                       Herb  przedstawia na czerwonej tarczy herbowej białego Baranka Bożego 

                        zwróconego głową w prawo, trzymającego przednią prawą łapą osadzoną

                                    na białym drzewcu białą flagę z czerwonym krzyżem.

                                                                                Flaga


                          Pierwsze historyczne wzmianki o miejscowości datowane są na rok 1405,

                    kiedy to na bazie dawnej osady targowej został ulokowany Urzędów przez króla 

                                           Władysława Jagiełłę na prawie magdeburskim                               
13 stycznia 1870 r. pozbawiono Urzędów praw miejskich.

                                          1 stycznia 2016 roku Urzędów odzyskał status miasta; 

                                            w jego granice włączono   wieś Zakościelne

                                                              

                                                                     Poprzedni herb

                                                                           ******

                                                                   Mielno

           miasto w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, siedziba gminy Mielno.

                Położone nad Morzem Bałtyckim i jeziorem Jamno, na Wybrzeżu Słowińskim

                                                                              Herb 


                                            Uchwała Nr XX/145/96 Rady Gminy Mielno 

                                                              z dnia 22 listopada 1996 r

                                  Herb (? ) symbolizuje  położenie na mierzei oddzielającej 

                                                      Jez. Jamno od M. Bałtyckiego

                        Nadmorski ośrodek wypoczynkowy ,kąpielisko i ośrodek  sportów żeglarskich

 

                             Po raz pierwszy Mielno – Mëllen wymieniono w dokumentach 

                                                               pochodzących z 1266 roku

                                      Do 1945 r. stosowano niemiecką nazwę Großmöllen

                                            W 1947 r. ustalono urzędowo nazwę Mielno

                            Mielno (wraz z Unieściem) otrzymało status miasta 1 stycznia 2017 r

                                                                           ******

                                                                 Morawica

                         – miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, 

                                                              siedziba gminy Morawica

                                                                   Herb miasta i gminy

                                       Uchwała Nr XXVII/248/09 Rady Gminy w Morawicy 

                                                              z dnia 5 marca 2009 r.

Herb gminy Morawica nawiązuje do herbu Jelita rodziny Morawickich, właścicieli Morawicy, stolicy gminy, a także Woli Morawickiej z XV-XVII wieku oraz herbu biskupstwa krakowskiego (trzy złote korony 2:1 w błękitnym polu), które na terenie gminy Morawica było do końca XVIII wieku właścicielem wielu miejscowości takich jak: Bilcza (Bielcza), Dyminy, Nida, Brzeziny, Podwole,

 Młyn Kuby (dzisiaj Kuby Młyny), Młyn Bielecki

                                     Morawica uzyskała prawa miejskie z dniem 1 stycznia 2017

                                                                Poprzedni symbol gminy


                                                                         **********

                                                                  Opatówek

                                 miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, 

                                                 (  ok. 9 km na wschód od Kalisza)

                                                          siedziba gminy Opatówek. 

 

                                                                 Herb miasta i gminy

                                                                           od 1997 r

                                                   Ceglana wieża  -z herbu Opatówka

                       Groty strzał z herbu  arcybiskupa Jarosława Bogorii  Skotnickiego,

              który zasłużył się dla rozwoju klucza dóbr opatowieckich i Opatówka w II pol. XIV w

                                                                      Poprzedni herb

             Opatówek położony jest we wschodniej części historycznej Wielkopolski, w Kaliskiem

                                              Opatówek był miastem do 30 maja 1870

                                          , ponownie uzyskał prawa miejskie 1 stycznia 2017. 

      

                                                                  ***********

                                                               Rejowiec 

                  miasto położone w woj. lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Rejowiec. 

                                              Leży w historycznej ziemi chełmskiej

                                              w odległości 14 km na zachód od Chełma

                                                                          Herb miasta

:                                       Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Rejowcu

                                                                  z dnia 20 maja 2019 r.

 

.                                  Od 1547 do 12 stycznia 1870 r. Rejowiec był miastem

                                               ; odzyskał status miasta 1 stycznia 2017

           W roku 1547 Mikołaj Rej uzyskał od króla Zygmunta I Starego przywilej lokacyjny 

                       i prawo używania nazwy Rejowiec (od nazwiska założyciela miasta).


                                                                          ********

                                                5 km na pn.zach od Rejowca położony jest

                                                            Rejowiec Fabryczny

                                         Powstał w 1958 r. z obszaru gromady Morawinek,

                            otrzymując status osiedla. Prawa miejskie otrzymał  22.VII. 1962 r

                                                                               Herb

                                          został ustanowiony uchwałą Rady Miejsko-Gminnej 

                                                                26 czerwca 1986 r

    Topór zwrócony ostrzem w lewo, z siedzącym na nim białym gołębiem o złotym dziobie. 

                 Swą formą nawiązuje on do herbu rodowego Mikołaja Reja („Oksza"). 

        Założyciel pobliskiego Rejowca - Mikołaj Rej, posiadał na obszarze zajmowanym dziś

                                           przez miasto dwa folwarki.

             Natomiast gołąb, jako symbol pokoju, identyfikuje się z cementownią, 

                           noszącą w czasie powstawania herbu nazwę „Pokój”. 

                                     Dziś cementownia nazywa się „Rejowiec”.

                                                                     **

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz