niedziela, 8 sierpnia 2021

Anna - miasta, gminy, herby

                                                             Anna, Hanna

                      (hebr. חַנָּה hannāh – „łaska”) – imię żeńskie pochodzenia hebrajskiego,

                                        które tłumaczy się jako „pełna wdzięku, łaski”.

              W Polsce imię Anna notowane jest od 1229 roku, zaś w formie Hanna – od 1311 roku

                                                   Anna jest najpopularniejszym imieniem w Polsce

                             Na znaczku głowa św. Anny (fragment Ołtarza Wita Stwosza)

 

 Źródła kanoniczne nie wspominają o świętej Annie. Postać ta pojawia się natomiast w Protoewangelii Jakuba – apokryfie z końca II lub początku III wieku napisanym w języku greckim, przełożonym na wiele języków zarówno na Wschodzie, jak i Zachodzie, a także w Ewangelii Pseudo-Mateusza 

i innych źródłach apokryficznych. W apokryfach tych opisywane są wydarzenia związane z narodzinami i dzieciństwem Matki Boskiej, wzorowane na Starym Testamencie, gdzie narodziny patriarchów biblijnych przedstawiano jako skutek Boskiego działania poprzez przezwyciężenie kobiecej bezpłodności. Święta Anna i jej małżonek, święty Joachim, pobożny Żyd z rodu Dawida, nie mieli potomków, co w ówczesnym społeczeństwie żydowskim uważano za hańbę. Dzięki modlitwom i wierze w interwencję Boską Anna w podeszłym wieku poczęła i urodziła córkę, która później została matką Jezusa Chrystusa

 Annę i Joachima w późniejszej tradycji nazywano Theopatores, czyli Przodkami Boga. Tradycja znana również na terenach Egiptu umiejscawiała narodziny Marii w Betlejem uważanym za miejscowość pochodzenia św. Anny

     

 Św. Anna jest patronką diecezji opolskiej, miast, m.in. Florencji, Innsbrucku Hanoveru i Neapolu,

 a także szczęśliwego małżeństwa i szczęśliwego dzieciństwa, szczęśliwego porodu, matek, wdów, gospodyń domowych, robotnic, pomocnic domowych, górników, tkaczy, tokarzy, stolarzy artystycznych, młynarzy, kramarzy, żeglarzy, krawców, koronkarzy, służących; jest wzywana w modlitwie o deszcz, o poprawę pogody, o znalezienie rzeczy zgubionych.

                                                          

                                                                           Św. Anna

                                     Anonimowe dzieło odnaleziono w katedrze w Faras 

                                            na terenie dawnej Nubii  w dzisiejszym Sudanie

                                                               
                                                    Od 1964 roku znajduje się w zbiorach 

                                                    Muzeum Narodowego w Warszawie

                                                                             ******

        

                                                                   Annopol

                                   miasto , w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim,

                                     siedziba gminy miejsko-  wiejskiej Annopol, w pobliżu Wisły,

                                                   na skraju Małopolskiego Przełomu Wisły.

                                                                   Herb miasta i gminy

                                                       Uchwała Nr XXXVIII/198/2002

                                                                   z 28 czerwca 2002 r

                  Symbolika herbu związana jest ze Świętą Anną jako patronką miasta i parafii. 

 

                                                             Poprzedni herb Annopola


                                                                             Flaga

 
 
Annopol powstał na byłych gruntach wsi Rachów, notowanej od XV wieku, która była w XVI i XVII wieku własnością szlacheckich rodzin Rachowskich, Czyżowskich, Morsztynów i Tymińskich. 
 
 W 1761 r. Antoni Jabłonowski wystawił dokument, którym nadał miastu,
 na cześć swej żony Anny, nazwę Annopol.
 
W 1781 r. po raz pierwszy w spisach oficjalnych odnotowano Annopol
 Podobnie zapisano w latach 1786 i 1787, zaś w 1790 r. ponownie widnieje Rachów. 
W 1792 r. zwano je Hannopol, zaś w wizytacji kościelnej z 1806 r. zapisano obydwie nazwy 
oppidum Annopol seu Rachów”. 
 
Od 1827 r. używano nazwy Annopol. 
 13 stycznia 1870 r. pozbawiono Annopol praw miejskich
 
W i G 1938
 
Z dniem 1 stycznia 1996 roku, Rada Ministrów nadała miejscowości
 ponownie status miasta.  

******
 
                                                                 Gmina  Hanna

                        gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim

                                                                  Powierzchnia - 139,02 km² 

                                                                             Herb gminy

                                                                         Od .......

                                                               Tarcza dwudzielna w słup

                                Herb nawiązuje do  historycznego położenia gminy na  pograniczu 

                                                            Korony i Wlk. Ks. Litewskiego

                                                                             ******

              W obrębie gminy znajdują się wsie: Hanna (siedziba gminy), Dańce, Dołhobrody,  

           Holeszów,   Holeszów   PGR, Janówka, Konstantyn, Kuzawka, Lack, Nowy Holeszów

                            Pawluki oraz   Zaświatycze.                                                       

 

.        Leży nad rzekami Hanką oraz Bugiem, naprzeciwko białoruskiej miejscowości Podłuże.

    Zgodnie z tradycją, nazwa miejscowości pochodzi od Anny Jagiellonki, która podróżując na Ruś zatrzymała się tu na nocleg. Ponieważ została dobrze przyjęta, pozwoliła mieszkańcom osady nazwać ją swoim imieniem. W miejscowej gwarze imię Anna nabrało brzmienia Hanna.

                                               

                 Pierwsza wzmianka o Hannie pochodzi z 1546 roku. kiedy to Bohdan Bohowityn

                                                   uzyskał dla Hanny prawa miejskie 

                        Dawniej miasto magnackie położone w końcu XVIII wieku 

                            w powiecie brzeskolitewskim   woj. brzeskolitewskiego 

                                    . Prawa miejskie Hanna utraciła 20 marca 1821

                         W 1795 r. teren gminy Hanna znalazł się w zaborze austriackim.

                                                 1809 -1815 w Księstwie Warszawskim. 

                                                       1815 -1917   w  Król. Polskim

                          W okresie międzywojennym teren gminy znajdował się w woj. lubelskim.

                 
 
     W i G 1933

                                       w  powiecie  włodawskim  aż do likwidacji powiatów w 1975 r.

                                                   Gminę reaktywowano 1 stycznia 1973

                                                                   ********

                                                                     Anin

               – osiedle południowo-wschodniej (prawobrzeżnej) Warszawy w dzielnicy Wawer

                                Anin powstał na dawnych terenach dóbr wilanowskich hrabiego 

                 Ksawerego Branickiego rozparcelowanych częściowo jeszcze przed I wojną światową.

                                Nazwa osiedla pochodzi od imienia żony Branickiego – Anny

 

                                    Anin od 1924 r. był częścią letniskowej gminy Falenica

                                       

          W latach 1935–1939 obszar Anina znacznie powiększył się poprzez rozparcelowanie

                                 dalszych terenach.  Dzielnicę tę nazwano Nowym Aninem

                Wiosną 1939 r. Anin wydzielony został z wiejskiej i letniskowej gminy Falenica

                                                  i przyłączony do gminy Wawer

                                       W 1951 r. Wawer stał się dzielnicą Warszawy.

                          W 1960 roku dzielnica Wawer została połączona z Pragą Południe


                                                                    ***************

                                                       Góra Świętej Anny

                                 wieś  położona w woj. opolskim, w powiecie strzeleckim,

                                                 w gminie Leśnica, na Górnym Śląsku.

                         Część miejscowości leży na stokach wzniesienia o tej samej nazwie, 

                 na którym stoją bazylika i sanktuarium, z rzeźbą św. Anny Samotrzeciej (XV wiek). 

                ukazującej św. Annę z małym Jezusem na prawym ramieniu oraz małą postacią Marii

         na lewym    należy do najstarszych przedstawień tego typu na Górnym Śląsku.

                   

         Nazwa wywodzi się imienia świętej Anny patronki klasztoru znajdującego się na górze

     będącego celem katolickich pielgrzymek. W historii upowszechniła się także nazwa polska  

                                                 Święta Anna (po śląsku Świyntŏ Anna).                      

                Kiedyś jej niemiecka nazwa brzmiała Annaberg,  oraz Sankt Annaberg 

           Ślązacy nazywali ją Chełmską Górą (choć obecnie popularnie określają ją Anaberg)

 .

                              W  1941 r. została wprowadzona świecka nazwa Annaberg O.S

                                                                        ******

              Góra św. Anny była miejscem walk z Freikorpsem w czasie III powstania śląskiego.


                                                                            *****

                                                         Gmina zbiorowa Góra św. Anny

                dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945–1954 w woj. śląskim i woj. opolskim 

                           (dzisiejsze woj. opolskie). Siedzibą władz gminy była Góra Św. Anny

                                                 Gmina została zniesiona 29 września 1954 r

                                                                           ********

                                                                            ******
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz