niedziela, 22 sierpnia 2021

Miasta o dwuczłonowych nazwach

 

                                                      Bielsko -Biała

           miasto na prawach powiatu  w województwie śląskim, na Pogórzu Śląskim, 

                       u stóp Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, nad rzeką Białą

                                  Bielsko-Biała formalnie powstało 1 stycznia 1951 r

             z połączenia położonego na Śląsku Cieszyńskim Bielska,oraz małopolskiej Białej

                                                                       Herb miasta

                                ustalony 7 grudnia 2004 r. w uchwale nr XXXVII/1189/2004 

                                                         Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

 „Herbem Miasta Bielska-Białej są dwie tarcze herbowe. W pierwszej, dwudzielnej tarczy w polu prawym niebieskim znajduje się pół orła żółtego, zwróconego w prawo, bez korony; w polu lewym czerwonym trzy pojedyncze lilie heraldyczne białe w układzie pionowym. W drugiej na tle zielonej tarczy dwie czerwone róże w układzie poziomym.”

                                                                             Flaga


  Po połączeniu Bielska i Białej w jeden organizm nie ustalono oficjalnie herbu miast

 Herb ten wykształcił się po połączeniu Białej oraz Bielska w 1951 r. i jest jednym z niewielu składających się z dwóch tarcz, co w heraldyce municypalnej jest dopuszczone wyjątkowo tylko wówczas, gdy dane miasto powstało z połączenia dwóch oddzielnych miast o utrwalonych 

w tradycji, odrębnych herbach

                                                                          Herb Bielska

                                            Herb potwierdzony przez MSW RP w 1936

                                    Półorzeł górnośląski -położenie w w księstwie cieszyńskim

                                miasto założone ok.1312 r przez ks. cieszyńskiego Mieszka III

                                    Lilie  heraldyczne - z herbu biskupstwa wrocławskiego                                

                            Do 1925 r. Bielsko (jak cały Śląsk) należało do diecezji wrocławskiej

                                                                              ****

                                                                      Herb miasta Biała

                                     Prawa miejskie od 1723 r nadane przez króla Augusta II

                                   Przywileje zatwierdzone przez  króla Augusta III w 1757 r.

                                                                             *****

                                 Rzeka Biała stanowiła granicę pomiędzy Królestwem Polskim 

                                                      a ziemiami Korony św. Wacława,

                   po I rozbiorze Polski, stała się wewnętrzną granicą austriacką oddzielającą Galicję 

                                                               od Śląska Austriackiego

                                            Bielsko i Biała na mapie WIG -lata 30- XX w

1947

                                                                          ********

                                                              Boguszów -Gorce

                  miasto w Sudetach, na Dolnym Śląsku, w południowej części woj. dolnośląskiego,

                                                                 w powiecie wałbrzyskim

 Miasto w dzisiejszej postaci powstało w 1973 z połączenia czterech odrębnych miejscowości: 

miasta Boguszów, miasta Gorce, osiedla miejskiego Kuźnice Świdnickie oraz wsi Stary Lesieniec.

                                                                         Herb miasta

Od 2002 r
 
 polu górnym prawym (heraldycznie) znajduje się czerwono-biała (srebrna) szachownica
 podzielona na cztery rzędy- herb  księstwa jaworskiego.

W polu górnym lewym umieszczony jest zielony liść chmielu na żółtym (złotym) tle.
 W polu dolnym czerwonym umieszczone są trzy niebieskie szczyty znajdujące się w mieście – najwyższy, środkowy – Chełmiec oraz Mniszek (po prawej stronie) i Dzikowiec (po lewej stronie).
 
 
Herb jest   wariantem historycznego herbu miasta Boguszowa (Gottesberg).
 
Historyczny herb nawiązywał do herbu rodu Hochbergów z Książa
właścicieli miasta XVII-XIXw

 
                Flaga                        

dawna osada górnicza Gottesberg, prawa miejskie w 1499, od 1945 obecna nazwa), Gorców (do 1945 Rothenbach, w 1954 status osiedla, prawa miejskie w 1962) i Kuźnic Świdnickich (do 1945 Fellhammer, w 1954 status osiedla).

Więcej na: https://na-mapie.info/herb/boguszow-gorce/

                                                                     Poprzednie herby

                                                    1636

                                                                           
                                                                          Od 1987 r
                                                                

                                                                Boguszów (Gottesberg)

 Początkiem miasta Boguszów była osada założona przez górników wydobywających rudy srebra i ołowiu. Najstarsza pisana wzmianka pochodzi ze spisu miejscowości księstwa świdnicko-jaworskiego z 1392 r. Osadę tę nazwano Gottesberg czyli... Boża Góra

  Od  1499 r. prawa miejskie  

                                              W 1945 początkowo pod nową nazwą Boża Góra

                                                             0d 1946  nazwa  Boguszów

                                                                ******************

                                                                          Gorce

                                                                      (Rothenbach)

                                                               1954 - prawa osiedla

                                             w latach 1962-1973 były samodzielnym miastem                                                                                      

1972 ? 
 

 

                   leży  6 km na zach od Wałbrzycha  u stóp stożkowatej porfirowej  góry Mniszek                                                                     ***********

dawna osada górnicza Gottesberg, prawa miejskie w 1499, od 1945 obecna nazwa), Gorców (do 1945 Rothenbach, w 1954 status osiedla, prawa miejskie w 1962) i Kuźnic Świdnickich (do 1945 Fellhammer, w 1954 status osiedla).

Więcej na: https://na-mapie.info/herb/boguszow-gorce/

                                                  Czechowice-Dziedzice

                    miasto  w powiecie bielskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej 

                                                           Czechowice  -Dziedzice 

                                                                                    

                 Miasto powstało w 1951 (de facto w 1941) pod nazwą Czechowice (do 1958)

                                         z połączenia wsi Czechowice i wsi Dziedzice

                                                                       Herb miasta

            przyjęty uchwałą nr XVI/127/07 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 

                                                              z 28 grudnia 2007 roku

          na  tarczy dwudzielnej w słup, w polu błękitnym półorzeł złoty, w polu błękitnym postać  

                                   św. Andrzeja Boboli (patrona miasta) w szacie czarnej

                                                                                 Flaga


 
***********

                                                                                        

           Do połowy XIX w. Czechowice i Dziedzice były niewielkimi wsiami granicznymi

                     na północno-wschodnim krańcu Księstwa Cieszyńskiego w widłach Wisły 

                                                    oraz wpadających doń Białej i Iłownicy

 


                     Od połowy XIX w przemysł stopniowo zjednoczył je w jeden organizm

                                                       

                                                  21.X.1941 - połączenie w jedną gminę

                 Podczas okupacji Niemcy zmienili nazwę Czechowic na Tschechowitz (1943-45).

                                               zbiorowa gmina Czechowice-Dziedzice


      1 stycznia 1951 gminę Dziedzice włączono do gminy Czechowice, nadając równocześnie (powiększonej) gminie Czechowice prawa miejskie i zachowując „Czechowice” jako nazwę miasta

                   22 listopada 1958 zmieniono nazwę miasta na Czechowice-Dziedzice,

                                                   która obowiązuje do dnia dzisiejszego.

                             W 1951 roku, nowo powstałe miasto – Czechowice-Dziedzice

                                                      używało herbu Czechowic

                                                            

                                                                              1960 

                                                   wzorowany na pieczęci znanej z 1857 r                                                                                                              

                                                                          1975-2001

      
sześciokątny symbol benzenu w kolorze pomarańczowym, którego pionowe ściany tworzyły dwa złote kłosy zboża, a jego białe wnętrze było wypełnione fragmentem koła zębatego w kolorze szarym. Symbolizowało to przemysł (chemiczny, ciężki) oraz rolnictwo. 


                                                                        **************

                                                     Czerwionka-Leszczyny

                                    – miasto w wowództwie śląskim, w powiecie rybnickim,

                           siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Czerwionka-Leszczyny

                                                       

 27 maja 1975 r. do miasta Leszczyny (prawa miejskie 1962) włączono miasto Czerwionka

 (prawa miejskie 1962), zachowując tym samym nazwę i ciągłość prawną miasta Leszczyny, 

                       a równocześnie likwidując miasto Czerwionka

.         1 stycznia 1992 r. nazwę miasta Leszczyny zmieniono na Czerwionka-Leszczyny

                                                                         Herb miasta

                                                      przyjęty uchwałą MRN 20 lipca  1977 r

                                                            Tarcza  dwudzielna w słup. 

                                           W heraldycznie prawym polu pół orła piastowskiego

                                      skierowanego w prawo na tle czerwonego ceglanego muru

.           Lewa część tarczy dwudzielna w pas: góra w kolorze zielonym, dół – czarnym.

 Na niej złoty kłos z długą łodygą na tle młotków górniczych , skrzyżowanych na kształt litery X.

                                                                      Herb Czerwionki

                                                                           od 1926 r

dwie dłonie w braterskim uścisku symbolizujące jedność rolnictwa i przemysłu, w drugim trzy skrzyżowane narzędzia z pierwszego herbu, zaś w trzecim polu zabudowania kopalni „Dębieńsko” (szyb oraz dwa kominy).

                                                                        Leszczyny                                                                                                                                                                                                                               niem  Leschczin

                                 pieczęć  znana od 1839 , z  drewnianym żurawiem z  zawieszonym

                                                                              


   na końcu wiadrem,    stojącym na cembrowinie

                                                  

                                                              


                                                  Czerwionka i Leszczyny na mapie WIG z lat 30-XX w

                                                   1955  - Czerwionka  status osiedla

                                                  1956 -Leszczyny  status osiedla

                                     W   1962 Czerwionce i Leszczynom nadano prawa miejskie

                                          1975 - połączenie w jedno miast Leszczyny 


                                                                       **********

                                                             Golub-Dobrzyń

     miasto  w województwie kujawsko-pomorskim, siedziba powiatu golubsko-dobrzyńskiego

                                                       i gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń.


                Powstał formalnie 15 maja 1951 (de facto już w 1941 roku) przez połączenie

         miast Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą, leżących na przeciwległych brzegach Drwęcy.

                                                                         Herb miasta

                                                                          od 2011 r

                                             przedstawia postać św. Katarzyny z mieczem. 

                                               Obok niej na dwóch pniach znajdują się gołębie

                                                                             Flaga

                                                                        **********

                                                                      Poprzednie herby

                                                  postać panny z gołębiem oraz Ogończyk

                                                                               ******

                                                                          Herb Golubia

                                                         postać damy trzymającej gołębia. 

                                  Mieszkańcy uważali, że jest to wizerunek Anny Wazówny

                                                            Niemiecki herb miasta Gollub

                                                                       Herb od 1896 r
                                                                         

                                                                             *******

                                                                       Herb Dobrzynia

                                     herb rodowy Działyńskich – Ogończyk (łuk ze strzałą).

                          Położony na prawym  brzegu Drwęcy. w latach 1789–1870, 1919–(1941) 

                                                       1939-1945 nazwa   Dobrin an der Drewenz

                                                          oraz w 1951 jako odrębne miasto. 

                                                                   *************

                 Drwęca była rzeką graniczną między Polską a państwem zakonu krzyżackiego

                                                                w latach 1231-1454; 

                w latach 1466-1772 oddzielała woj. chełmińskie od ziemi dobrzyńskiej,

                 od maja 1815 r. Drwęca stanowiła naturalną granicę między Prusami a Rosją.

                                           Golub i Dobrzyń  na mapie WIG -lata 30- XX w

                                                                                1947

                 Od l stycznia 1956 roku Golub - Dobrzyń stał się stolicą nowo utworzonego powiatu 

                                i był nią do czasu zniesienia powiatów, tj. do 31 maja 1975 roku

                      Od 1 stycznia 1999 r Golub-Dobrzyń stał się ponownie siedzibą powiatu.

                                                                    ************

                                                        Jelcz -Laskowice

                     miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie oławskim

                                                             na Nizinie Śląskiej

                                                 

                    Nazwa miasta składa się z dwóch połączonych nazw osobnych miejscowości   Jelcza  (uprzemysłowionej wsi – znajdowała się tu duża fabryka autobusów oraz samochodów ciężarowych - Jelcz)   oraz Laskowic Oławskich (zaplecze mieszkaniowe dla przedsiębiorstwa)

                           Laskowice  od  1 stycznia 1987 roku po połączeniu ze wsią Jelczem 

                      utworzyła miasto  i siedziba gminy miejsko-wiejskiej Jelcz -Laskowice

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Herb miasta

                                                                    od......

       .                                   potwierdzony w statucie M i G  w 2001 r

                 W polu górnym złotym po prawej (heraldycznie) stronie srebrna litera J, 

                                  po lewej - litera L  (odwołujące się do nazwy miasta),

                                    pomiędzy nimi czarny orzeł (her      b Dolnego Śląska, 

                                                w którego granicach znajduje się miasto).

                       W polu dolnym srebrnym symbol zielonego koła kierownicy samochodowej, 

                       ze złotym klaksonem - odwołanie do Jelczańskich Zakładów Samochodowych

 

                                                                     

                           Najstarsza wzmianka dotycząca Jelcza pochodzi z 1246 roku (Jelcze)

                                                                 niem.  Jeltsch                                                                                   Laskowitz/ Markstädt (1941)

                                             1203 pierwsza wzmianka o  pisana  o Laskowicach

                     1942-43  budowa zakładów zbrojeniowych Kruppa  "Bertha Werke"pomiędzy 

                                                            wsiami Miłoszyce i Jelcz.                    Laskowice były w latach 50. XX wieku siedzibą gminy Laskowice Oławskie

                                                                      ***********

                                                            Kędzierzyn-Koźle

               Powstało 15.X.. 1975 z połączenia czterech osobnych organizmów administracyjnych:  

                                              Kędzierzyna, Koźla, Sławięcic i Kłodnicy

                                                        

                                                                        Herb miasta

                              trzy czarne koźle łby ze złotymi rogami w układzie w rozstrój

                                 Herb  znany z  pieczęci miejskich począwszy od  XIV w.

                                Obecnie obowiązująca nazwa urzędowa „Kędzierzyn-Koźle” 

                                                     weszła w życie 3 listopada 1975. 

                                                                            ******

                                                                             Kożle

                                                                          niem. Cosel

                                                          Koźle -prawa miejskie od 1281 r

                                      tzw. herb „mówiący”, który nawiązuje do używanej 

                                                    od wieków polskiej nazwy miasta

                                                Nazwa pochodzi od polskiej nazwy kozioł.

                                                                           ********

                                                                   Herb Kędzierzyna


                                                                         od 1969 r

                                              połowa orła i polowa białej kolby laboratoryjnej

                                                             Prawa miejskie od 1951 r

                                                                          Kandrzin                                                                                     


   W 1910 r. utworzono samodzielną gminę Kandrzin-Pogorzelletz, a w jej herbie znalazło się jedenaście drzewek (nawiązanie do położenia pośród lasów) oraz uskrzydlone koło kolejarskie.

                                                        1934-1945  Heydebreck  O .S. 

      


                                                                             ***

                                                                                                                                                                                                                                      Sławięcice

              najbardziej na wschód wysunięta dzielnica współczesnego Kędzierzyna-Koźla

                                                           1973–1975   odrębne miasto

                                                                          Herb miasta

 .                                                                                              

                                   wcześniej w herbie Sławięcic widniał żniwiarz z kosą który

                                                                     stał obok dębu
      


                                Najstarsza wzmianka o „Slawecici" pochodzi z  1246 r.,

                              W   latach 1246-1260 miejscowość ta posiadała prawa miejskie.

                                    Powiat sławięcicki istniał od XVI do połowy XVIII wieku

                                                           Slawentzitz, od 1936 Ehrenforst

 


                                                                                  ****

                                                                                 Kłodnica 

                                    część miasta Kędzierzyna-Koźla , między Kędzierzynem a Koźlem, 

                                   przy ujściu Kanału Kłodnickiego i Kanału Gliwickiego do Odry.

 

                                                                 Herb gminy Klodnitz (1921)

                                                                      


                                               pień drzewa z tkwiącą w nim piłą oraz siekierą.

                               Nazwa Kłodnica, niem. Klodnitz znaczy tyle co: “ niosąca klody "                                                      

                                 7 maja 1946 r. ustalono urzędową polską nazwę miejscowości

                                              1 stycznia 1973 Kłodnica otrzymała prawa miejskie

 

                                                       

                                                   

                               Koźle, Kędzierzyn,Sławęcice   na mapie WIG -lata 30- XX w

                                                                   lata 80- XX w

                                                                   **************

                                                            Konstancin -Jeziorna

                           miasto w woj. mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim

                Powstało w 1969 r. w wyniku połączenia miast Skolimów-Konstancin i Jeziorna 

                                                               oraz kilku wsi                                                   

                                                                        Herb miasta

                                           przyjęty   uchwałą Nr 441 z 17 października 2005 r.

                       przedstawia na białej tarczy dąb (brązowy pień, zielona korona), nad falami

                                  symbolizującymi Jeziorkę, rzekę nad którą leży miasto.

                       Rzeka ma związek z produkcją papieru w Jeziornie, zapoczątkowaną wraz z 

                                        powstaniem pierwszego wodnego młyna papierniczego

                                                                            Flaga


                                                  Jeziorna prawa miejskie od  18 lipca 1962  

                                  Skolimów -Konstancin  -prawa miejskie 1952 -1968

                      1 stycznia 1969 Jeziornę połączono ze Skolimowem-Konstancinem

                                                      

                                                         na mapie WIG -lata 30- XX w

                                                                          *******

                                                   Skarżysko-Kamienna 

                                  opis w poście Świętokrzyskie herby  powiatów cz.2

 

                                                           *****************

                                                     Znaczki pocztowe

                                   znaczki austriackie  1850-1918

                                                                                          **********

                                                            znaczki pruskie 1850-1867

                                    

                                                                                                                                                                                                                                    

                              1868 -1871 zn Północnoniemieckiego Związku Pocztowego

                                                 Od  1872   zn.  Rzeszy Niemieckiej

                             

                                
                                  


                                                                    *********

                                                       Znaczki plebiscytowe

                                                            Górny Śląsk 1920-1922

                               Kożle (Cosel).Koźle Port( Cosel Oderhafen), Kędzierzyn (Kandrzin), 

                                                Kłodnica (Klodnitz),Sławięice (Slawientzitz )

                                                               
                                                                                                                        

    
 \

        

                                                                           *******

                                                                znaczki   rosyjskie 1858-1915

                                                                Dobrzyń nad Drwęcą, Jeziorna                  Znaczek Król. Polskiego  skasowany stemplem numerowym 250 -Dobrzyń nad Drwęcą

                                                                             ************

                                                             Znaczki polskie 

                                                                              od 1918

 

     
                     
                               

                                                                   

                                W Bielsku-Białej ma siedzibę Studio Filmów Rysunkowych   

                                                                                      ***                             

                                                            

                                              


        
                                ***************


                            Wydanie lokalne- styczeń 1919 nadruk na znaczkach austriackich-  

                                                                 20 halerzy, 25 halerzy                                                                         *********                                              

                                                    

                                                                      *********

                                                Jelczańskie  Zakłady Samochodowe


1958−1995, produkcja samochodów ciężarowych,autobusów,
                                        samochodów pożarniczych i specjalizowanych

 

                                                                        ********


                                                                              *********
                                                                               ***                                                   


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz