piątek, 6 sierpnia 2021

Miasta, które otrzymały lub odzyskały prawa miejskie cz.4

                                                               2019

                                                                Koszyce

                  miasto  położone w woj. małopolskim, w powiecie proszowickim,

                                                 w gminie Koszyce, której jest siedzibą.

                                                Herb miasta  

                Herb przedstawia postać św. Stanisława in pontificalibus  w geście benedykcji

  i

                                              wersja herbu od 1747  r   

                                                     ****                                            

 

         Pierwsze pisane wzmianki o Koszycach dotyczą uzyskania praw miejskich w 1374 roku.

                  Nadała je królowa Elżbieta Łokietkówna, sprawująca władzę w imieniu swojego

                                          niepełnoletniego syna  Ludwika Węgierskiego

                        Prawa miejskie w latach 1374–1869 oraz ponownie od 1 stycznia 2019 r

                                                                              *****

                                                                  Herb gminy Koszyce

                                                                           od 1996 r

                                                                          ********* 

                                                                    Lubowidz

                – miasto  położone w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, 

                                                               w gminie Lubowidz. . 

                                                                   Herb miasta i gminy

                                                         

                                 Uchwała Nr 233/XLIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu 

                                                                 z dnia 13 lipca 2017

                    Herb przedstawia w polu błękitnym fragmentu muru miejskiego z bramą,

                                               w której podkowa z krzyżem kawalerskim

               Fragment blankowanego muru miejskiego z otwartą bramą nawiązuje

                                                 do faktu posiadania praw miejskich

                Godło herbu Boleścic nawiązuje do rodu Nagórków, najstarszych znanych

                                           właścicieli  Lubowidza i okolicznych dóbr                                                        

                                                                      Flaga

                                                 

                     Lubowidz uzyskał lokację miejską w 1521 roku, zdegradowany w 1660

                                          Status miasta odzyskał z dniem 1 stycznia 2019 r

                                W 1531 r. król Zygmunt I Stary nadał wsi prawa miejskie.

 

                                                                  **********

                                                                Nowa Słupia

                      miasto położone w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, 

                                                       siedziba gminy Nowa Słupia

                                                                   Herb miasta i gminy

                                                                       projekty z 1996 r

      


Nawiązanie do  herbu Regionu Świętokrzyskiego z 1947 roku, którego autorem był W. Bartoszewicz (na białym polu czerwony jeleń w skok, ze złotym podwójnym krzyżem między rogami) 

wykorzystującego legendę dotyczącą genezy klasztoru na Łysej Górze

 

                                                        

                                                     Prawa miejskie w latach 1351–1869 

                                                     oraz ponownie od 1 stycznia 2019 r

 


                                                                            *****

                                                            Nowy Korczyn  

                                   miasto położone w województwie świętokrzyskim, 

                                      w powiecie buskim, siedziba gminy Nowy Korczyn

                                                                  Herb miasta i gminy

                                                   Prawa miejskie w latach 1258–1869 oraz

                                                          ponownie od 1 stycznia 2019.

                                                                      ********

                                                                     Oleśnica

                     – miasto  położone w woj. świętokrzyskim, w powiecie staszowskim,

                                                                   w gminie Oleśnica

                                                                 Herb miasta i gminy

                              Jest to wariant herbu Dębno dawnych właścicieli miasta Oleśnica

                                                                          , rodu Oleśnickich.

                           Prawa miejskie w latach 1470–1869 oraz ponownie od 1 stycznia 2019

                                                                          ************

                                                                     Opatowiec

                                         – miasto w Polsce położone w woj.świętokrzyskim,  

                                          w   powiecie  kazimierskim, w gminie Opatowiec

                                                                  Herb miasta i gminy

                                      Uchwała nr XLI/273/2014 Rady Gminy Opatowiec 

                                                             z dnia 30 kwietnia 2014 r.

                         Herb przedstawia w polu złotym postać Św. Jakuba Większego

                      Święty Jakub Większy jest patronem miejscowego kościoła parafialnego, 

                                      wzniesionego pod koniec XV w. na miejscu starszej świątyni

                                                                              Flaga

                                                                      Poprzedni herb

                                                                            2000-2014

                                               Prawa miejskie posiadał w latach 1271–1869.

                                       1 stycznia 2019 r. Opatowiec odzyskał prawa miejskie

                                                       Jest to najmniejsze miasto w Polsce

                                                                            ******                                                                             

                                                                       Pacanów

                  miasto w południowej Polsce położone w województwie świętokrzyskim,

                                             w powiecie buskim, w gminie Pacanów

                                                                  Herb miasta i gminy

                               uchwalony przez Radę Gminy Pacanów 27 stycznia 2003 r.

                                potwierdzony w statucie  Rady Miejskiej  z 11 lutego 2019 r

                                Postać świętego  Marcina nawiązuje do pacanowskiej bazyliki

                                       Prywatne miasto szlacheckie lokowane w 1265 roku, 

           położone było w drugiej połowie XVI wieku w powiecie wiślickim w woj. sandomierskim

.                    Prawa miejskie w latach 1265–1869 oraz ponownie od 1 stycznia 2019


                                                                      ************

                                                                     Pierzchnica

                                  miasto  położone w woj. świętokrzyskim, w powiecie kieleckim

                                                                   w gminie Pierzchnica

                                                                  Herb miasta i gminy

                                         Rada Gminy uchwaliła w dniu 26 kwietnia 1998 r. wzór

                                                      herbu i flagi Gminy Pierzchnica.

Rada Gminy uchwaliła w dniu 26 kwietnia 1998 r. wzór herbu i flagi Gminy Pierzchnica.
Rada Gminy uchwaliła w dniu 26 kwietnia 1998 r. wzór herbu i flagi Gminy Pierzchnica.

                przedstawia różę pięciopłatkową srebrną o listkach złotych na czerwonym

                                                  polu pod dwiema koronami złotymi.

           Herb odwołuje się bezpośrednio do dawnego godła Pierzchnicy - herbu Poraj,  

                   zapewne biskupa krakowskiego Bodzanty związanego z tą miejscowością  

 


                                Kwiat róży, widnieje na pieczęci używanej przez miasto w 1571

                      . W herbie Pierzchnicy, w XIV w występującej w źródłach pod nazwą Pierśnica,

                                     również występował orzeł w pełniej postaci, z koroną na głowie.

Rada Gminy uchwaliła w dniu 26 kwietnia 1998 r. wzór herbu i flagi Gminy Pierzchnica.

                        .                                                  Flaga


Rada Gminy uchwaliła w dniu 26 kwietnia 1998 r. wzór herbu i flagi Gminy Pierzchnica.

                                                    Prawa miejskie w latach 1359–1869     

                                                    oraz ponownie od 1 stycznia 2019 r

 Wzmiankowane jako miasto już w XV w. nie posiadało regulacji swego statusu prawnego, a w jego rozwoju decydowały jedynie przywileje na jarmarki, nadane przez Kazimierza Jagiellończyka 

oraz Jana Olbrachta                . 

                           Przywilej na prawo magdeburskie otrzymała Pierzchnica dopiero 

                                                         od  Zygmunta Starego w 1512 r                                                              


                                                                     ***********

                                                                       Szydłów

                       miasto w południowej Polsce, położone w województwie świętokrzyskim, 

                                       w powiecie staszowskim, siedziba gminy Szydłów

                                                               Herb miasta i gminy

                                                    

                                                                  od ........... ?

                                     potwierdzony w statucie Gminy Szydłów z 2007 r

                                 i statucie Miasta i Gminy Szydłów z 14.XII.2018

        Przedstawia w czerwonym polu tarczy herbowej koronowanego złotą koroną Orła Białego

                       między dwoma białymi wieżami, zwieńczonymi złotymi kulami.

                  Przedstawienie herbowe oparte jest na wizerunku z  XVII-wiecznej pieczęci.

                           Pierwsza pisemna wzmianka o Szydłowie pochodzi z 1241 r.


                   Prawa miejskie w latach 1329–1869 oraz ponownie od 1 stycznia 2019

 

                                                                        *****

                                                                Wielbark

                                 – miasto położone w województwie warmińsko-mazurskim, 

                            w powiecie szczycieńskim, w gminie Wielbark, której jest siedzibą. 

                                                                       Herb miasta i gminy

                                              Uchwała Nr XXXIII/192/06 Rady Gminy Wielbark

                                                                  z dnia 14 czerwca 2006 r.

                      W polu czerwonym baszta blankowana srebrna pomiędzy dwoma świerkami 

                     złotymi na murawie zielonej, w bramie rycerz srebrny z tarczą i mieczem

                                                                              Flaga


             Wielbark leży w południowej części Mazur w historycznych Prusach Górnych, 

                                                     na obszarze dawnej ziemi Sasinów

              Został założony przez komtura krzyżackiego Fryderyka von Willenberga (1317–1327).

                                                Od XIV w jako Wildenberg

                                                     Do 1945 Willenberg

                          Uzyskał lokację miejską w 1723 roku, zdegradowany w 1946 roku

                                  Status miasta odzyskał z dniem 1 stycznia 2019 r

 

                                                                     *********

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz