sobota, 21 sierpnia 2021

Powiaty woj. podkarpackiego cz.3

                                                           Powiat łańcucki

                      leży w centralnej części województwa podkarpackiego

                                 na skraju dwu krain geograficznych, Pogórza Karpackiego

                                                            i Niziny Sandomierskiej

                                                            Powierzchnia - 452 km²

                                                                    Herb powiatu

                                                    

           Herb został ustanowiony  uchwałą Rady Powiatu
 nr XXIV/144/2001


przedstawia w błękitnej tarczy herbowej srebrny krzyż kawalerski, pośrodku tarczy tarcza sercowa czerwona z wyobrażeniem postaci św. Michała Archanioła - patrona powiatu, w srebrnej szacie i
 w złotej aureoli, w scenie walki ze smokiem, przedstawionym jako pokonany (leżący na grzbiecie).
 Smok barwy czarnej. 
 

                                                                                 Flaga

                                                       

                                                                     

                                                                      Herb Łańcuta

                                                          

                                            Herb znany  z pieczęci miejskich począwszy od XIV w 

                                                             Zatwierdzony w 1937 r


                                                                           ******

                                                          Powiat mielecki

                         położony jest w Kotlinie Sandomierskiej, w północno-zachodniej części

                                                      województwa podkarpackiego

                                                            Powierzchnia -880,21 km²

                                                                      Herb powiatu

                                                     

                                              przyjęty  uchwałą Rady Powiatu nr V/22/03

                                                                       z 2003 roku.

       Wspięty gryf nawiązuje do Gryfitów, których jedna z gałęzi przyjęła od nazwy Mielca

                                 nazwisko Mieleccy, tarcza sercowa to herb Mielca. 

                                                                        Flaga powiatu


                                                           Powiat powstał w 1853 roku.

                                                        1867-1918 - powiat  w Galicji  

                                                   po 1919  powiat w woj. krakowskim

                   Od 1945 utworzono woj. rzeszowskie, w którym znalazł się powiat mielecki.

 

                                                                         Herb miasta

                                                                              od 1957

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ***********

                                           Powiat niżański

                      leży w Kotlinie Sandomierskiej na skraju Puszczy  Sandomierskiej.

                                         Rozpościera się po obu stronach rzeki San w północnej  

                                                       części województwa podkarpackiego

                                                               Powierzchnia  - 785,58 km²

                                                                        Herb  powiatu

                                                   uchwała Rady Powiatu nr Nr XVI/81/2000

                                                                     z 31 maja 2000.

                                                                                Flaga                                                                                                                                       

                                               

       Dawny powiat niżański (sprzed reformy w 1975 roku) miał podobne granice jak dziś,

                     1 czerwca 1975 roku obszar byłego powiatu niżańskiego wszedł w

                                         skład nowego   województwa tarnobrzeskiego

                                           

                1 stycznia 1999 roku z obszaru dawnego województwa tarnobrzeskiego 

                   zostały odtworzone zarówno powiat niżański, jak i powiat stalowowolski.

                  W związku z utworzeniem obydwu powiatów, powiat niżański obejmuje

                                     nieco mniejszy niż w 1973 r

 


                                                                           ******

                                                                    Herb miasta Nisko

 

Herb przedstawia umieszczoną na zielonej murawie zieloną jodłę na tle srebrnych i czerwonych pionowych pasów. Na murawie umieszczone są trzy kamienie, a tarcza herbowa 

przecięta jest błękitną wstęgą w kształcie litery S.

Jodła w herbie nawiązuje do występowania tego gatunku w okolicy, błękitna wstęga 

symbolizuje rzekę San, natomiast kamienie, eksploatowaną tu niegdyś rudę żelaza

Poprzednie wersje herbu


                                                              

                                                           Prawa miejskie otrzymało Nisko

                                                                   20 października 1933 r

                                                                                ****

                                                            Powiat przeworski

                                znajduje się w północno-wschodniej części woj. podkarpackiego.

                                                              siedzibą powiatu jest Przeworsk.

                             Powiat zajmuje wąski, długi pas rozciągający się od Pogórza Dynowskiego 

                                                  na południu aż po Płaskowyż Tarnogrodzki na północy.

                                                              Powierzchnia - 698,35 km²

                                                                        Herb  powiatu

                                               przyjęty uchwałą Rady Powiatu nr IV/21/11

                                                                  z 14 stycznia 2011.

                                  Herb  nawiązuje do położenia  ziem obecnego powiatu 

                                                    w historycznej   ziemi przemyskiej

                    Półksiężyca i złotej gwiazdy. nawiązanie do herbu Przeworska i Sieniawy

                                                                               ****

                                                                   Poprzedni herb powiatu

                                                                          1999-2011

                                                                Herb  miasta Przeworska

                                                            

                  Herb nawiązuje do herbu szlacheckiego Leliwa, którym posługiwał się 

                                   Rafał Jarosławski jeden z właścicieli  miasta

                                                       1855- powiat sądowy

                                        1929 r. wydzielenie z  powiatu łańcuckiego

                                   1939-1945  został włączony do powiatu Jarosławskiego,


                                                                      *************

                                           Powiat ropczycko-sędziszowski

                          na styku Pogórza Karpackiego i Niziny Sandomierskiej

                                                            Powierzchnia  - 548,89 km² 

                                                          Jego siedzibą jest miasto Ropczyce

                                                                        Herb powiatu

                         uchwała Nr II/8/2002 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 

                                                      z dnia 5 grudnia 2002 roku

Złota majuskuła R nawiązuje bezpośrednio do historycznego godła Ropczyc (złota litera R w polu czerwonym). Korona złota umieszczona nad literą R ma przypominać, iż miasto zostało

 założone przez króla Kazimierza Wielkiego (w 1362 r.)

 W polu lewym czerwonym rogacina srebrna ma bezpośrednie odniesienie

 do historycznego herbu drugiego miasta powiatu - Sędziszowa  zostało założone w 1483 r.

przez Odrowążów

                                                                            Flaga


                                                             Powiat ropczycki istniał

                    w latach 1956-1975 na terenie obecnego powiatu ropczycko-sędziszowskiego 

.                                  Jego ośrodkiem administracyjnym były Ropczyce

                  W  1999 roku w województwie podkarpackim dawny powiat przywrócono,

                      pod nazwą  powiat ropczycko-sędziszowski z siedzibą w Ropczycach

                Nowy powiat ma ten sam obszar co powiat ropczycki z początku 1975 roku


                                                                              ******

                                                               Herb  miasta  Ropczyce

                                                                     herb od 2002 r

                                     3 marca 1362 roku otrzymały prawa miejskie z rąk króla

                                                          Kazimierza Wielkiego. 

 

                                                         Dawny herb Ropczyc (XIX w)


                                                                      lata 90-XX w

                                                                            ****

                                                          Herb Sędziszowa Małopolskiego

  Miasto zostało założone w 1483 r. przez Odrowążów i przyjęło jako swój znak godło tego rodu

                      . Herb w tym kształcie widnieje na pieczęciach miejskich od XV wieku. 

                  W 1936 roku został zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych II RP.

 

                                                                  ****************

                                                            Powiat sanocki

                            – powiat w południowo-wschodniej części woj. podkarpackiego, 

                                                       . Jego siedzibą jest miasto Sanok

                                                              Powierzchnia - 1158,55 km² 

                                                                        Herb powiatu

                                                       ustanowiony  uchwałą Rady Powiatu

                                                             z 18 listopada 2000.

                                  Herb powiatu wywodzi się bezpośrednio od herbu ziemi sanockiej

                                                                        Flaga powiatu


                                                                           *****

                                                                   Herb miasta Sanok

                                     przyjęty    uchwałą Rady Miejskiej nr II/6/94 z 22 lipca 1994.

                                            Archanioł Michał jest patronem miasta Sanoka

              Wąż -  to herb Sforzów, z którego pochodziła Bona Sforza d’Aragona - w XVI wieku 

        żona Zygmunta Starego, władcy Polski i Litwy, władczyni Zamku Królewskiego w Sanoku

                               Biały  koronowany orzeł  - element nawiązujący do polskości miasta

                                                                        Flaga miasta


                                                                      Poprzednie herby

6 października 1972, zniesiono powiat sanocki (jego część włączono do utworzonego wówczas

 powiatu bieszczadzkiego), a z miasta Sanok utworzono powiat miejski Sanok, poszerzając dotychczasowe granice miasta

 


                                                                     ***********

                                                   Powiat stalowowolski

                        powiat w północnej  części województwa podkarpackiego

                                                               Powierzchnia 832,92 km²

                                                                        Herb powiatu

                                 Uchwała Nr XVIII/138/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego 

                                                          z dnia 15 czerwca 2016 r. 

                         Gwiazdy symbolizują 6 gmin tworzących powiat i herbu dawnego

                                                             woj. sandomierskiego

                         Połukole zębate symbolizuje  hutnicze miasto - Stalową Wolę i COP

                    Złota sosna  -duże  obszary leśne które są pozostałością po dawnej 

                                                               Puszczy Sandomierskiej.

                                                                       Flaga powiatu

                                                                            *******

                                                              Herb powiatu  2002-2016

 Powiat stalowowolski utworzono po raz pierwszy 9 grudnia 1973, kiedy to przemianowano powiat niżański na stalowowolski z jednoczesnym przeniesieniem siedziby Powiatowej Rady Narodowej z Niska do Stalowej Woli. Powiat stalowowolski, który przetrwał do końca maja 1975 roku, nie obejmował jednak samej Stalowej Woli, która od 1953 roku stanowiła oddzielny powiat grodzki

                                                                      Herb Stalowej Woli

                                                         

             Stalowa Wola powstała na gruntach wsi Pławo i jej przysiółków Chyłów i Swołów

               Miasto powstało jako rezultat decyzji o zlokalizowaniu w pobliżu wsi Pławo między

      miasteczkami Nisko i Rozwadów w ramach budowy COP tzw. Zakładów Południowych

                       Nazwa miasta pochodzi od słów ówczesnego ministra spraw wojskowych,

                          gen. Tadeusza Kasprzyckiego, który o planie budowy COP mówił, że 

                            jest to stalowa wola narodu polskiego wybicia się na nowoczesność.

                   W dniu 1 kwietnia 1945 r. Stalowa Wola otrzymała prawa miejskie. 

                     W 1953 roku miasto zostało wydzielone jako odrębny powiat miejski.


                                                                            ******

                                                           Powiat strzyżowski

powiat w  zachodniej części woj. podkarpackiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy        administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Strzyżów, będące jedynym miastem w powiecie.

                                                                    Powierzchnia -503,36 km²

                                                                        Herb powiatu

 .

                                              przyjęty uchwałą Rady Powiatu nr XXI/140/2000

                                                             z dnia. 5 sierpnia 2000 r.

                               Herb nawiązuje herbu miejskiego Strzyżowa przedstawiającego

                                            św. Michała Archanioła pokonującego smoka                                

                 Gwiazda pochodzi z herbu ziemi sandomierskiej, na której historycznym

                                                   terenie leży obecny powiat strzyżowski

                                                                               Flaga

                                                                                 ***

                       Powiat strzyżowski powstał w 1896 roku w ówczesnej Galicji

                         W 1932 roku został zniesiony, a jego terytorium zostało przydzielone

                                  do powiatu rzeszowskiego i powiatu krośnieńskiego.

                                Ponownie powiat został powołany dnia 1 października 1954 roku 

                                                    w województwie rzeszowskim.

                     Od 1 czerwca 1975 roku terytorium zniesionego powiatu strzyżowskiego

                       zostało włączone do nowego (mniejszego) woj. rzeszowskiego

           W  1999 roku przywrócono w województwie podkarpackim powiat strzyżowski

                    o kształcie i podziale administracyjnym identycznym do tego z 1975 r

                                             

 

                                                                  Herb miasta Strzyżów


                                 Miasto powiatowe w latach 1896–1932, 1954–1975 i od 1999.

                                                                             ******

 

                                        Brak tu  herbu powiatu leskiego,przyjętego w 2020 r


                                                                           ********

                                              


                                                                        ************
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz