środa, 11 sierpnia 2021

Powiaty województwa podkarpackiego

                                                    Województwo podkarpackie 

                                  –jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. 

                     Powstało poprzez scalenie ziem województw przemyskiego i rzeszowskiego,

                                oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego.

                     Tym samym objęło obszar podobny do dawnego województwa rzeszowskiego 

                             sprzed reformy w 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego).

 

                                                                           ********

                                                                     Herb województwa

                                 został ustanowiony uchwałą sejmiku w dniu 28 sierpnia 2000 r.

Herb przedstawia na tarczy dwudzielnej w słup w lewym polu czerwonym gryfa ukoronowanego srebrnego wspiętego w lewo, w prawym błękitnym lwa ukoronowanego złotego wspiętego o języku czerwonym. Ponad nimi krzyż kawalerski srebrny.                 

                   Herb odzwierciedla  dziedzictwo historyczne i położenie geograficzne:

                        srebrny gryf – symbolizuje województwo bełskie    

                        lew ruski – symbolizuje województwo ruskie      

                         krzyż kawalerski – widniejący w herbie Rzeszowa

                                                                               Flaga

                                                                             ****

                             Województwo podkarpackie jest podzielone na 21 powiatów

                                                   oraz 4 miasta na prawach powiatu.

                                                                        ********     

                                                                 Rzeszów

                                              miasto na prawach powiatu  nad rzeką Wisłok

                                                                           Herb

                                                 srebrny krzyż kawalerski na błękitnym tle. 

                Od roku 1975 tło herbu Rzeszowa jest niebieskie, a krzyż kawalerski ma kolor biały. 

                    Uchwałą z 30 sierpnia 1990 roku Rada Miasta Rzeszowa potwierdziła, 

                   że herbem miasta Rzeszowa jest srebrny krzyż kawalerski na niebieskim polu

                 Pierwszy udokumentowany herb Rzeszowa. Uwidoczniony jest on na gotyckiej 

                pieczęci miejskiej i jest to krzyż rycerski w odmianie cross pattee z prostymi ramionami. 

                Herb,znany począwszy od XV w,jest fragmentem  herbu rodowego  Śreniawa ówczesnego                            właściciela miasta Piotra  Kmity 

                                                                                               *****

                                                                   Dawny  herb miasta

                                                                          1788-1945

                  girlandy,  na wieku otwarta księga oraz skrzyżowane ze sobą miecz i kaduceusz

                                   (symboliczna laska, oznaka spokoju i dobrego handlu).

                                        Herb  Rzeszowa na znaczkach  opłaty miejskiej

                                                                            Flaga

,                                  Miasto od 1345 r. pod panowaniem austriackim 1772-1918 r

                                                                              ******

                                                             Powiat rzeszowski

                                                            Powierzchnia  - 1153,32 km²

                                                                       Herb powiatu

                                ustanowiony Uchwałą Nr XIII/104/2000 Rady Powiatu

                                                              z dnia 26 lutego 2000 r.

w polu błękitnym lew ukoronowany złoty trzymający w łapach tarczę czerwoną z krzyżem kawalerskim srebrnym. Lew ukoronowany (wspinający się na skałę) był herbem województwa ruskiego. Czerwona tarcza z krzyżem kawalerskim srebrnym jest odniesieniem do stolicy powiatu - Rzeszowa.

                                                                             Flaga

                                                                       

                                                                           *****

                                                                     Krosno

                                                 miasto na prawach powiatu   nad Wisłokiem .

                                                  siedziba władz powiatu krośnieńskiego

                                                                            Herb miasta

                                                            Herb  wersja od  30.XII.2002

                                     Krosno uzyskało lokację miejską około 1348 roku

            W 1367 roku Kazimierz Wielki nadał   miastu tytuł Królewskiego Wolnego Miasta Krosna 

                                       i własny herb księstwa brzesko-kujawskiego, 

                                      przedstawiający pół orła i pół lwa na czerwonym polu

                                                                             Flaga

                                                                przyjęta  30.05.2008 r

                                                       Leży w historycznej ziemi sanockiej. 

 

                                                            Stolica woj. krośnieńskiego

                                                  od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 r. 

 

                                                                        ********

                                                     Powiat krośnieński

                        obejmuje obszar wokół Krosna, natomiast samo Krosno jest oddzielnym 

                                      miastem na prawach powiatu i nie wchodzi w jego skład. 

                                                                Powierzchnia - 923,79 km²

                                                                            Herb powiatu

                             przyjęty Uchwałą Nr XVII/163/2001 Rady Powiatu Krośnieńskiego

                                                               z dnia 27 lutego 2001

                                          Tarcza trójdzielna w słup , z prawej w pas.

                                                     W polu  1 -herb miasta Krosna, 

                                             w polu dolnym czerwonym lampa naftowa

                                          W polu lewym błękitnym krzyż „kratowy" srebrny

                                       Krzyż pochodzi  z ołtarza  papieskiego ,upamiętnia

                                          pobyt papieża  Jana Pawła II w Krośnie  10 VI.1997                    

                                                                              Flaga


                                                                     ***********

                                                               Przemyśl

                             miasto na prawach powiatu położone nad Sanem przy ujściu Wiaru. 

                                      na skraju Pogórza Dynowskiego i Pradoliny Podkarpackiej


                                                                        Herb miasta

                  przedstawia na błękitnej tarczy herbowej kroczącego niedźwiedzia brunatnego, 

                                          a nad nim złoty równoramienny krzyż kawalerski.

       Nad tarczą znajduje się złota królewska korona otwarta, pod tarczą umieszczony jest napis

                                    Libera Regia Civitas (pol.: Wolne Królewskie Miasto)

       Herb ten,występujący na pieczęciach miejskich od XIV w, został zatwierdzony

                                                       w 1789 r przez cesarza Józefa II

                                                  

                                                                              Flaga

                                                                przyjęta 23 marca 2005 r.

 .                         

 1344 – Król Kazimierz III Wielki przyłącza Przemyśl z tzw. Rusią Czerwoną do Polski

 1772 – Miasto w wyniku I rozbioru trafia w posiadanie Austrii

 1918-1939 – Siedziba powiatu w województwie lwowskim.

 1939-1941 – Miasto podzielone wzdłuż Sanu – Zasanie pod okupacją niemiecką, 

 zaś Stare Miasto – pod radziecką

 1941-1944 -  do Rzeszy Wielkoniemieckiej (okupacja wojenna)

 1975-1998 – Stolica województwa przemyskiego.

 

                                                                          ************

                                                              Powiat przemyski

 .                Obejmuje on obszar wokół Przemyśla, natomiast sam Przemyśl jest miastem

                         na prawach powiatu i nie wchodzi w skład powiatu przemyskiego.

 .                                                                     Herb powiatu

                                  ustanowiony Uchwałą Nr X/53/99 Rady Powiatu Przemyskiego

                                                            z dnia 7 października 1999 r.

             Herb używany był w latach 1975 -1998 przez sejmik samorządowy woj.przemyskiego.

                      Znany od XIV w , opis  w XV w  u Jana Długosza  w Rocznikach

        rycerstwo ziemi przemyskiej miało występować pod znakiem o płacie błękitnym

                                                z dwugłowym orłem żółtym.

                                                                           Flaga


                                                                        ***********

                                                                    Tarnobrzeg

                                                             miasto  na prawach powiatu

                         leży na prawym brzegu Wisły,  w Kotlinie Sandomierskiej na pograniczu

                                            Równiny Tarnobrzeskiej i Niziny Nadwiślańskiej.

                                                                                  Herb

                                                                    

                                  Herb występuje on na pieczęciach miejskich po 1783 r

         przedstawia w błękitnym polu, ułożone w słup złotą sześcioramienną gwiazdę ponad

                            złotym półksiężycem otwartym ku górze. Jest to herb szlachecki Leliwa

                                                                            Flaga

                                                                      przyjęta w 1995 r.

 Nazwa Tarnobrzega nawiązuje do rodziny szlacheckiej, która to ufundowała miasto – Tarnowskich

                    Siedziba władz powiatu tarnobrzeskiego w latach 1867–1975 oraz od 1999 r

                            . Siedziba władz województwa tarnobrzeskiego w latach 1975–1998

 Miasto Tarnobrzeg zostało założone w 1593 r. na terenie wsi Miechocin przez S. Tarnowskiego. 

 

                                                                      ***********

                                                        Powiat tarnobrzeski 

                                  znajduje się w północnej części województwa podkarpackiego.

                              na pograniczu Równiny Tarnobrzeskiej i Niziny Nadwiślańskiej

                                                             Powierzchnia - 520,02 km²

                                                                         Herb  powiatu


                                      Uchwała NR IV/23/2011 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

                                                              z dnia 5 stycznia 2011 r. 

           tarcza dzielona w słup pole pierwsze dzielone w pas na sześć, czerwone i srebrne.

W polu drugim błękitnym pod godłem herbu Leliwa cztery gwiazdy złote w dwa rzędy po dwie.

  Herb  powiatu odnosi się do   herbu ziemi, a potem województwa sandomierskiego istniejącego

      do końca XVIII wieku.W tym województwie, w powiecie sandomierskim do czasu I rozbioru        Polski w 1772 r.   leżały tereny dzisiejszego powiatu tarnobrzeskiego.

               „Leliwa” z herbu Leliwitów Tarnowskich - znaczenie tego rodu w dziejach Polski

                                                     i regionu tarnobrzeskiego.

                                                                            Flaga


                                                                ********************

                                                          Znaczki pocztowe

                                                                  znaczki austriackie

                                                                         1850-1918                                                                      **************

                                                                     znaczki polskie

                                                                        od 1918 r

 


                                                         

                                                                            *****

                                                                   znaczki okupacyjne (GG)

                                                                              1939-1944

 
                                                                              ******

                                                                            Znaczki ZSRR 

                                                                               1939-1941,

                                                      Lubaczów, Ustrzyki Dolne, cz. Przemyśla

 

                                             Zn. ZSRR skasowane polskim datownikiem Przemyśl


                                                                             1945-1951

                                                          Ustrzyki  Dolne, Czarna, Krościenko,

                                                                     Lutowska, Łobzew


                                                                            ****


                                                                             ****Brak komentarzy:

Prześlij komentarz