piątek, 6 sierpnia 2021

Miasta, które otrzymały lub odzyskały prawa miejskie cz. 5

                                                                       2020

                                                        Czerwińsk nad Wisłą

                          miasto  położone w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim 

                                                 jest siedzibą gminy Czerwińsk nad Wisłą

                                                                  Herb miasta i gminy

                                                                     Od ...

              W 1373 część Czerwińska należąca do biskupów płockich otrzymała prawa miejskie

                          otrzymało własny herb  dwie białe obronne wieże ze złotym pastorałem 

                                                            na czerwonym tle.

                           W 1526 roku Czerwińsk został wcielony do ziem Królestwa Polskiego.

                               W 1582 część klasztorna uzyskała formalnie prawa miejskie

                 (mieszkańcy części klasztornej faktycznie korzystali już wcześniej z praw miejskich).

             W 1870 r. Czerwińsk formalnie utracił prawa miejskie i został włączony do gminy Sielec

            od 1 stycznia 1955 roku Czerwińsk stał się siedzibą gromady i zmienił  nazwę na 

                                                  Czerwińsk nad Wisłą

                           Z dniem 1 stycznia 2020 r. miejscowość otrzymała status miasta

 


                                                                     ********

                                                              Klimontów

         miasto w Polsce położone w woj. świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim,

                      na Wyżynie Sandomierskiej, około 30 km na zachód od Sandomierza.

                                                         Siedziba gminy Klimontów.

                                             Herb miasta i gminy

                                                                       Od.......
                                           potwierdzony w statucie M i G  z 15 lutego 2019 r

                   
                            Klimontów koło Sandomierza został założony około roku 1240,

                 przez kasztelana krakowskiego Klemensa i od niego wywodzi swą nazwę. 

 .                   W XV wieku Klimontów znalazł się w posiadaniu rodu Ossolińskich,

       Miasto Klimontów założył na mocy królewskiego przywileju Jan Zbigniew Ossoliński 

                                             herbu Topór 2 stycznia 1604 roku.

                                                                   

                                             Zdegradowany ukazem carskim w 1870 r ,

                                              od 1 stycznia 2020 r. ponownie miasto

 


                                           **************

                                                                  Lututów   

                   miasto   położone w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego,

                                        w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów. 

                                                            Siedziba gminy Lututów

                                                                   Herb miasta i gminy

                              

                                  w polu błękitnym srebrnego kozła w lewo z rogami złotymi.

                          Najstarszym przedstawieniem, w którym występuje on jako symbol miasta,

                                                         jest pieczęć Lututowa z roku 1532 r

                             Kozioł w herbie miasteczka pochodził od herbu jego założyciela.

                                                    Lutolda de Weruchs z Munsterbergu

                                              Lututów leży w historycznej ziemi wieluńskiej

                            Lututów to miejscowość założona przez Lutolda z rodu Wieruszów, 

                           „przybyłego na ziemie polskie z terenów śląskich w XIV wieku”

                                                    Luthuldistath,  “miasto Lutolda”.

                                Uzyskał lokację miejską przed 1406, zdegradowany przed 1714, 

                                  ponowne nadanie praw miejskich w 1843, degradacja w 1870. 

                                                 odzyskał prawa miejskie 1 stycznia 2020

                                                         1943 -1945  nazwa  Landstät

 


                                                                         *******

                                                               Piątek 

                            miasto położone w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim,

                                              w gminie Piątek.  jest siedzibą gminy Piątek                                                 

                                                                    Herb miasta i gminy

                                     zatwierdzony przez Radę Gminy Piątek uchwałą nr IV/26/02

                                                               z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Przykład herbów nadawanych przez arcybiskupów gnieźnieńskich miastom leżącym w ich dobrach. Trzy lilie pochodzą z herbu arcybiskupstwa (w polu błękitnym trzy lilie srebrne dwie nad jedną). 

              Krzyż w różnych wariantach można odnaleźć w herbach innych miast arcybiskupich.

                                                                             Flaga

                                              Piątek leży w historycznej ziemi łęczyckiej

 .                                    Prawdopodobnie nazwa Piątku pochodzi od dnia tygodnia, 

                                                   w którym odbywały się w nim targi 

                                                      Prawa miejskie otrzymał w XIV w

                                      do 1796 -w posiadaniu  arcybiskupów gnieźnieńskich

                                               W 1870 r. Piątek stracił prawa miejskie

                        W  1943 roku miejscowość otrzymała niemiecką nazwę (Quadenstädt)

                             18 stycznia 1945  został wyzwolony spod okupacji niemieckiej.

                                      1 stycznia 2020 r. ponownie uzyskał prawa miejskie

                                                                        **********


,                   W mieście   znajduje się pomnik upamiętniający geometryczny środek Polski.

                          Obecne pomiary pokazują, że geometryczny środek Polski od 2018 r.

                                      znajduje się w pobliskiej Nowej Wsi pod Kutnem

                                                                           *****


                             W  1939 r. Piątek znalazł się w centrum Bitwy nad Bzurą

                                                                                ****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz