wtorek, 1 czerwca 2021

Powiat limanowski herby

                Powiat Limanowski położony jest w środkowej części województwa małopolskiego

           i graniczy z powiatami: myślenickim, bocheńskim, brzeskim, nowosądeckim i nowotarskim.

                 Powiat charakteryzuje się górzystym krajobrazem (Beskid Wyspowy,Gorce,Pogórze).

                                              Powiat zajmuje łącznie powierzchnię 952 km²

                             Powiat  powstał w 1867 r. z połączenia dwóch istniejących wcześniej

                                        powiatów „sądowych” limanowskiego i tymbarskiego. 

                                                 w   woj. krakowskim (1920–3 9 i 1945–75)   ,

                                             ponownie  utworzony w 1999 roku  (woj. małopolskie)   

                                                                        *********

                               

                                                                   **************

                                                                        Herb powiatu


: Uchwala nr XLIII / 363/02 Rada Powiatu Limanowskiego
 z dnia 31 lipca 2002 roku .

Zamieszczony ponad koroną drzewa Orzeł  nawiązuje do Orła, który jest godłem herbowym 
obecnego województwa małopolskiego. 
Połączenie wymienionych elementów heraldycznych wyraża przy pomocy języka heraldyki ścisły związek zarówno z topografią regionu, z miastem Limanowa, jak i województwem małopolskim,
 którego część stanowi powiat.
 Kształt tarczy herbu ma formę późnogotycką, barwy godła oraz pola tarczy, jak w herbie 
Województwa: czerwień dla pola tarczy, biel (srebro) dla Orła i złoto dla dzioba i szponów.

Flaga


 miasta: Limanowa, Mszana Dolna

gminy wiejskie: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, 
Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark

***

                                                               Propozycja herbu  z 2001 r ?


******
                                                                   Limanowa

                           położona jest w Beskidzie Wyspowym (Pasmo Łososińskie) do 25 km

              na zachód od Nowego Sącza, w kotlinie górskiej u zbiegu potoków: Mordarka,

                       Jabłoniec i Starowiejskiego, nad potokiem Sowlina, dopływem Łososiny

                                                        Powierzchnia -18,7 km²

                                                                          Herb miasta

                                                         oficjalnie przyjęty 24 maja 1938 roku.

                                                   Godło herbu znane jest od końca XVI wieku.

            Herb przedstawia na czerwonej tarczy herbowej dąb o brązowym pniu i zielonych liściach, 
                 z jego prawej strony złoty róg myśliwski, z lewej topór o srebrnym ostrzu w słup. 
                     Róg myśliwski nawiązuje do herbu Trąby założycieli miasta, Jordanowskich. 
                  Herbem Topór z kolei pieczętował się ród Tęczyńskich, być może ten element herbu 
                           jest śladem jakichś koligacji rodzinnych Tęczyńskich z Jordanowskimi.

                                                                                  **

Flaga


Prawa miejskie  w 1564 i ponowniw w 1924 r
Pierwotna nazwa Ilmanowa

                                                                               *****

                                                                       Limanowa

                                                                       – gmina wiejska

                                                Gmina  położona  w paśmie Beskidu Wyspowego

                                                              obejmuje  obszar 152,39 km²

                                                                           Herb gminy

                                              uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Limanowa 

                                                             z dnia 25 czerwca 2015 r.

         Z herbu miasta Limanowa przejęto do herbu gminy motyw zielonego wzgórza w polu czerwonym

    oraz trąbę – róg myśliwski, który jest odwołaniem do herbu rodziny Jordanów, założycieli Limanowej.

             Dwa skrzyżowane miecze, które nawiązują do wydarzenia z czasów I wojny światowej,

                                               bitwy pod Limanową w grudniu 1914 r.            

                                                                             ****

                                                                         Poprzedni herb 

                                                                            Od  1992 r

                                                                             ******

                                                                                Flaga


***
Bałażówka, Kanina, Kisielówka, Kłodne, Koszary, Lipowe, Łososina Górna, Makowica, Męcina, Młynne, Mordarka, Nowe Rybie, Pasierbiec, Pisarzowa, Rupniów, Siekierczyna (sołectwa: Siekierczyna I i Siekierczyna II), Sowliny, Stare Rybie, Stara Wieś (sołectwa: Stara Wieś I i Stara Wieś II),
 Walowa Góra, Wysokie.


********
Mszana Dolna

 leży w zachodniej części Beskidu Wyspowego 
w zlewisku rzeki Raby
Powierzchnia - 27,1 km²

Herb miasta
od 1952 r

Herb przedstawia na tarczy czwórdzielnej w krzyż:
 w polu I błękitnym – trzy złote korony, w układzie 2/1, 
w polu II białym – fragment czerwonego ceglanego muru
, w polu III czerwonym – koronowanego białego orła, 
w polu IV błękitnym – białego baranka.

Trzy korony (zwane też mitrami) mają oznaczać, że Mszana powstała na dobrach kościelnych,
 zakonnych i na początku (w 1308) należały do Cystersów. 
Fragment muru oznacza, że była grodem otoczonym murem.(częściowo)
Orzeł w herbie oznacza, że należała do majątku królewskiego (od XII w. do 1796). 
Baranek (kiedyś trzy baranki) zaś oznacza, że poszerzyła swoje posiadłości miejskie
 o pastwiska i polany leśnei gospodarkę pasterską.**
Herb wzorowany na herbie Galicji z 1782 r. ***
Obecny symbol Mszany Dolnej składa się z czterech pól, 
zaś jedno  z nich zajmuje godło państwowe
Jest  to niezgodne z normami heraldycznymi,
 które wykluczają obecność godła w herbie miasta.

Od 2020 rozpocęcie  prac związanych  nad opracowaniem 
poprawnego graficznego symbolu miasta.

Propozycje herbu

***
Mszana” jest  nazwą topograficzną, odnoszącą siwe pierwotnie 
do rzeki i  dopiero wtórnie przeniesioną na nazwę miejscową,
 a oznaczającą miejsce „porośnięte mchem”. 

****

 Gmina wiejska 
Mszana Dolna
(1934–1952 gmina Mszana Dolna II) 
 W skład gminy  wchodzi dziewięć sołectw: Glisne, Mszana Górna, Kasinka Mała,
 Kasina Wielka, Lubomierz, Olszówka, Raba Niżna. Łętowe, Łostówka

  Powierzchnia -169,83 km²

 Herb gminy
    gminy przyjęła projekty w dniu 28 lutego 2000 r.
 (Uchwały Nr 14/161/2000 )

Herb gminy przedstawia w polu czerwonym dwa wspięte Gryfy srebrne, o szponach, pazdurach,
 dziobie i języku złotych, zwrócone ku sobie, po obu stronach rzeki błękitnej w lewy skos.

      Motyw Gryfów do najstarszych, średniowiecznych stosunków własnościowych na terenie gminy,

           będącej wówczas w posiadaniu rodu Grafitów, oraz poprzez motyw rzeki do topografii gminy                                                           charakteryzującej się gęstą siecią hydrograficzną.

                                                                                Flaga


                                                                                ****

                                                                           Dobra

                                                                        Gmina Dobra

                                   Gmina położona jest w centralnej części powiatu limanowskiego

                     11 sołectw: Chyszówki, Dobra, Gruszowiec, Jurków, Porąbka, Półrzeczki, 

                                 Przenosza,  Skrzydlna, Stróża, Wilczyce i Wola Skrzydlańska.      : 

                                                                           Herb gminy

                                                                  Od  5 czerwca 1998 r

                               
  W polu błękitnym nad białym trójwzgórzem pomłość (zwinięta chusta)
                                              Jest to herb Nałęcz rodziny Małachowskich

                                                                             Flaga
*****

Jodłownik
Gmina Jodłownik

 położona jest na pograniczu Beskidu Wyspowego i Pogórza Wielickiego
                                                              Gmina  ma obszar - 72,43 km²

                                                                          Sołectwa 
                           Jodłownik, Góra Świętego Jana, Janowice, Kostrza, Krasne-Lasocice,
                               Mstów, Pogorzany, Sadek, Słupia, Szczyrzyc, Szyk, Wilkowisko.

                                                                         Herb gminy


ustanowiono uchwałą Rady Gminy nr IX/68/2003
 z 15 lipca 2003.

Srebrna jabłoń otrzech konarach dziesięciu liściach i 6 jabłkach 
umieszczona między kluczem w słup i srebrnym  gryfem wspietym w prawo

jabłoń -jadownickie sady
klucz - z herbu benedyktynów z Tyńca 
gryf  -  herb  rodu Gryfitów inicjatorów  pierwszej wielkiej kolonizacji Beskidu Wyspowego, 
Gorców i Podhala w I polowie XIII w


Flaga

****
poprzedni 

                                                        herb  ustanowiono uchwałą nr II/9/94
                                                                      z 23 lutego 1994.


****
                                                                      Kamienica 
                                                Gmina Kamienica

Kamienica położona jest zarówno w Gorcach jak i Beskidem Wyspowym,
 a w sąsiedztwie Beskidu Sądeckiego w dolinie rzeki Kamienicy Gorczańskiej.

                                               W skład gminy wchodzą, oprócz Kamienicy, 
                                 cztery okoliczne miejscowości: Szczawa, Zalesie, Zbludza i Zasadne.

                                                                 Powierzchnia-96,11 km²
                                                                          Herb gminy

Od 29 marca 2007 r
 (Rezolucja nr V / 30/07).

przedstawia w tarczy typu hiszpańskiego w polu zielonym postać beskidzkiego zbójnika
 w barwach naturalnych. Zbójnik posiada elementy stroju górali kamienicko - łąckich, 


poprzedni herb

***
Laskowa 
Gmina Laskowa

Powierzchnia- 72,82 km²

Gmina położona jest w południowo-wschodniej części powiatu limanowskiego,
 w miejscu, gdzie wzniesienia Beskidu Wyspowego przechodzą łagodnie w Kotlinę Sądecką.

Herb gminy


ustalony uchwałą rady gminy Laskowa Nr XIV/94/04
 z dnia 19 lutego 2004 r

„Słońce symbolizuje wypoczynkowy charakter gminy. Krzywaśń [inaczej "Rzeka"]
znajduje się w herbie Drużyna, którym posługiwali się wielowiekowi właściciele
 Laskowej - Laskowscy.
 Krzyż w kształcie majuskuły „T” podkreśla związki zakonu starosądeckich Klarysek 
z wioskami Gminy w wiekach XIII-XVIII
. Błękitne pole tarczy nawiązuje do kultu maryjnego.”

Flaga


***
poprzedni symbol
Od ...

*******

Łukowica 
Gmina Łukowica

Gmina  położona jest w południowo-wschodniej części powiatu limanowskiego, 
w miejscu, gdzie wzniesienia Beskidu Wyspowego przechodzą łagodnie w Kotlinę Sądecką. 

Powierzchnia- 69,71 km²

                                                           Sołectwa wchodzące w skład gminy
                                       Jadamwola, Jastrzębie, Łukowica, Młyńczyska, Owieczka, 
                                          Przyszowa (sołectwa: Przyszowa I i Przyszowa II 'Berdychów'), 
                                                                     Roztoka, Stronie, Świdnik.
          
                                                                         Herb ??, logo..


Od....

Herbem Gminy jest znak zielonej tarczy ze złotym otokiem i napisem w górnej części otoku „Łukowica”. 
Na tle tarczy znajduje się oznaczony
kolorem niebieskim odcinek potoku, kolorem czarnym elementy dawnej zabudowy wsi tj.
 kościół, dwór, chaty, a także symbol śliw.

Wg. M. Gumowskiego (Herby i pieczęcie wsi woj. krakowskiego)
 est  to wyobrażenie rzeki płynącej  środkiem z 4 budynkami 
po jednej stronie,a 1  po drugiej.

Poszczegolne  budynki symbolizują wsie i przysiołki
 w dolinie potoku Łukowica


********
Niedźwiedź 
Gmina Niedźwiedź

Powierzchnia-74,44 km²
Gmina leży w, na północnych stokach Gorców, w Beskidzie Wysokim.

Powierzchnia gminy wynosi 74,44 km 2
Sołectwa  -Konina, Niedźwiedź, Podobin, Poręba Wielka.


Od 1996
Herb z konkursu


*******
                                                                    Słopnice 
                                                                       Gmina Słopnice

                                   Położona jest w centralnej części Powiatu Limanowskiego, 
                                           u stóp najwyższego wzniesienia Beskidu Wyspowego
                                                      - góry Mogielicy (1171 m n. p. m.) 

                                   Powstała w 1997 roku poprzez odłączenie się od gminy Tymbark
                                     Gminę tworzy jedna wieś Słopnice oraz osada Zaświercze.

                                                                   Powierzchnia -56,74 km²

    
Od  26 października 1999 r.,
 herb przedstawia na czerwonym tle sowę na drzewie dębu.

 Dwa jego główne elementy sowa i dąb nawiązują do 
   tradycyjnych elementów  poprzednich herbów.

  Sowa - to uosobienie mądrości i rozwagi.
Dąb - łączy tradycję z teraźniejszością. To majestatyczne drzewo w zamierzchłych czasach
 było składnikiem potężnej puszczy karpackiej, a obecnie jego piękne kilkusetletnie
 okazy można oglądać w parku dworskim w Słopnicach.

 Do roku 1930 istniały,  na terenie obejmującym dzisiejszą Gminę Słopnice dwie odrębne wsie:
 Słopnica Królewska i Słopnica Szlachecka, które dzieliła rzeka Słopniczanka.
 Każda z tych wsi miała swój herb: Słopnice Królewskie - kosę i grabie,
 a Szlacheckie - sowę

Flaga


.
********
                                                                        Tymbark 
                                                                      Gmina Tymbark

                                  Gmina  położona ok. 8 km  na północny zachód od Limanowej  
                                                              w sercu Beskidu Wyspowego

                                Sołectwa Piekiełko, Podłopień, Tymbark, Zamieście, Zawadka
               

                                                                  Powierzchnia -32,7 km²

                                                                             Herb gminy
  
Od....XV w
złota gotycka majuskuła "K" w błękitnym polu tarczy typu p
późnogotyckiego, nad nią widnieje korona otwarta
Nawiązanie do króla Kazimierza Wielkiego
.
                                             Tymbark uzyskał lokację miejską w 1353 roku
                                                         , zdegradowany w 1896 roku
                                                  . Prawa miejskie  stracił w roku 1934 r


                                                                  ******************

                                                            Znaczki pocztowe

                                              znaczki austriackie
                                                                          1850-1919
                                                      

***
polskie
1919-1939


***
okupacyjne niemieckie (GG)
1939 -1945
****
                                                
polskie od 1945


***
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz