piątek, 18 czerwca 2021

Marszałkowie Polski i znaczki pocztowe

                        Marszałek Polski – najwyższy stopień wojskowy w Siłach Zbrojnych 

                                                       Rzeczypospolitej Polskiej.

                         Oznakami marszałka Polski - są:wężyk generalski oraz dwie skrzyżowane 

                                                 buławy na naramiennikach  i otoku czapki.
                                                                             ****

                                                               Flaga Marszałka Polski


*****


Józef Klemens Piłsudski
(1867 - 1935) 

                        19 marca 1920 roku Józef Piłsudski przyjął dla siebie i zatwierdził jako 

                                 Naczelny Wódz  stopień Pierwszego Marszałka Polski

                                                                               ****

Ferdinand Foch ( 1851-1929)

 marszałek Francji (1918), marszałek polny Wielkiej Brytanii (1919)
 i marszałek Polski (1923)

    13 kwietnia 1923 roku prezydent Stanisław Wojciechowski na wniosek min. spraw wojskowych

             gen. Kazimierza Sosnkowskiego i premiera gen. Władysława Sikorskiego mianował 

                                        gen. Ferdinanda Focha marszałkiem Polski. 

                                                                            *****

                                                                  Edward Śmigły-Rydz

                                                                        1886 - 1941 

                                10 listopada 1936 r. prezydent Mościcki mianował go generałem broni 

                                                          i jednocześnie marszałkiem Polski 

                                                                             ****                                           

 Michał Rola-Żymierski 
(właśc. Michał Łyżwiński )
 1890- 1989 
3 maja 1945 nadano mu stopień marszałka Polski

                                                                                   ****
                                                                  
                                                                 
                                                                   Konstanty Rokossowski
                                              ros. Константин Константинович Рокоссовский 
                                                                            1896 - 1968 

                                         29 czerwca 1944 Rokossowski został awansowany 

                                                          na marszałka Związku Radzieckiego,

                                              6 listopada 1949 został powołany na urząd polskiego

                                                                 Ministra Obrony Narodowej 

                                                  oraz mianowany na stopień marszałka Polski.

                               10 listopada  1956 odwołany został z funkcji Ministra Obrony Narodowej

                                                                             ****


Fragment bloku  Mi 119 Ras al- Chajmy. z 1972 r

Marian Spychalski
1906 - 1980

7 października 1963 otrzymał od przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego 
stopień wojskowy marszałka Polski. Był ostatnią osobą, której nadano ten stopień

***


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz