wtorek, 29 czerwca 2021

Powiat Proszowicki

                                                                          Herb powiatu

     
Herb został ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu
 z dnia 15 stycznia 2000 r 

Herb powiatu proszowickiego przedstawia w polu czerwonym pośrodku tarczy, srebrną krzywaśń ze złotym krzyżykiem na szczycie. W lewym górnym rogu złota korona. W prawej części podstawy dwie kosy srebrne o złotych drzewcach, osadzone na sztorc - w krzyż ukośny, między nimi złoty kłos zboża.

Krzywaśń to godło herbu Szreniawa, nawiązanie do rzeki Szreniawa płynącej przez powiat. Korona - symbolizuje króla Kazimierza Wielkiego, który nadał prawa miejskie Proszowicom w 1358 r
. Skrzyżowane kosy symbolizują udział mieszkańców w insurekcji kościuszkowskiej, a kłos rolnictwo.

Flaga 

                                                                           od  27.IV.1999


****
                                                                   Powierzchnia -414,57 km²

                                                                                 ****

                                                 1.X. 1954 r w województwie krakowskim,

                               z części powiatów : miechowskiego, krakowskiego i pińczowskiego

                                                              utworzono powiat proszowicki

                                 1975–1998- terytorium  zniesionego powiatu proszowickiego 

                         zostało włączone  do nowego województwa miejskiego krakowskiego

                                                  ; a  gm. Pałecznica  do woj . kieleckiego.

                          W wyniku reformy administracyjnej z 1999 roku powiat przywrócono 

                               w woj. małopolskim,  lecz w innym kształcie niż zniesiony w 1975 roku                                                                            ******

                                                Miasto i Gmina Proszowice

                                                               Powierzchnia -100 km²

                                                             miasto -7,21 km²

                                      Uchwała Nr XXXI/227/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach

                                                               z dnia 27 października 2016 r

                                            Herb pochodzi prawdopodobnie z 1358 roku,

                                              kiedy Proszowice  otrzymały prawa miejskie.                                           

                                      Na tacy umieszczona jest  głowa św. Jana Chrzciciela

                                                                                   Flaga

                

     Gmina Proszowice położona jest , w dolinie rzeki Szreniawy w obrębie 
    Płaskowyżu Proszowickiego, stanowiącego część Niecki Nidziańskiej

***
Pierwsza wzmianka o istnieniu Proszowic pochodzi z 1222 r., jest to wówczas wieś rycerska 
o nazwie Prossoucze. Prawdopodobnie nazwa pochodzi od zdrobniałego
 imienia Proszko (Proszomir).

  W 1795 r. miasto znalazło się w zaborze austriackim, a po kampanii 1809 r.
 
zostało włączone w granice Księstwa Warszawskiego
 
. Kongres Wiedeński przyłączył je do Królestwa Polskiego 
W 1869 r. miasto zostało pozbawione praw miejskich.
        
. W 1923 r. Proszowice odzyskały prawa miejskie

*******
Miasto i Gmina Koszyce

                                                                Powierzchnia - 65,96 km²

                                                                         Herb gminy

Rady Gminy Koszyce na sesji w dniu 16 kwiet­nia 1996r.
 podjęła  uchwałę w sprawie nadania herbu 
 i flagi gminie Koszyce
.
 Krzywaśń z krzyżem czyli Szreniawa symbolizuje, iż znajdowało
 się tu ongiś  gniazdo rodo­we Szreniawitów.
Zboże -  symbolizuje  rolnictwo, dobrobyt, bogactwo.

Waga odnosi się do tu­tejszych tradycji handlowych i rzemiosła. 
Symbolizuje tak­że uczciwość, sprawiedliwość, umiarkowanie. 
Waga przy­pomina również „miarę koszycką”, świadczącą
  iż był tu ongiś słynny 
w całej Małopolsce ośrodek handlowy

Flaga


****

Prawa miejskie w latach 1374–1869 
oraz ponownie od 1 stycznia 2019

herb miasta

Sołectwa
Biskupice, Dolany, Filipowice, Jaksice, Jankowice, Książnice Małe, Książnice Wielkie,
 Łapszów, Malkowice, Modrzany, Morsko, Piotrowice, Przemyków, Rachwałowice,
 Siedliska, Sokołowice, Witów, Włostowice, Zagaje Książnickie

*******

Miasto i Gmina Nowe Brzesko

                                                               Powierzchnia -54,53 km²

                                                                                Herb

od  2011 r .?

                           Trzy lilie odnoszą się do klasztoru norbertanów w Hebdowie (do 1818 r)

                                    a topór do herbu Topór – godła dawnych właścicieli miasta.

                                                                                 Flaga


Sołectwa
Grębocin, Gruszów, Hebdów (sołectwa: Hebdów i Hebdów Stary), Kuchary, Majkowice, 
Mniszów, Mniszów-Kolonia, Nowe Brzesko, Pławowice, Przybysławice,
 Rudno Dolne (sołectwa: Rudno Dolne i Rudno-Józefów), Sierosławice, Szpitary, Śmiłowice.

Nowe Brzesko  -prawa miejskie 
w latach 1279 — 1869 i od 2011.


******
                                                             Gmina Koniusza

                                                                  Powierzchnia- 88,5 km²

                                                                           Herb gminy
Od 24.lipca.2007

                       Srebrny koń wspięty w herbie gminy Koniusza ma podwójne znaczenie:
                                 po pierwsze,
                              pełni rolę herbu mówiącego, tzn. ściśle odwołujący się do jej nazwy;
                            po drugie, odwołuje się  do starej legendy herbowej  Szreniawitów, 
                     którzy w Koniuszy (nad rzeką Szreniawą) mieli swoje prastare rodowe gniazdo.
                                                            
                                      Krzywaśń z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim to godło 
                                                              z herbu Szreniawa (Śrzeniawa). 
                          Tu w wioskach powiatu proszowickiego, a zwłaszcza w rejonie Koniuszy,
                                                         wzdłuż rzeki Szreniawa  płynącej u jej podnóża,
                                    rozlokowane były rody rycerskie pieczętujące się właśnie tym herbem

                     Skrzyżowane kosy na sztorc są symbolem proszowickich kosynierów,
                                  którzy walnie    przyczynili się do zwycięstwa oddziału powstańczego 
                              pod dowództwem Naczelnika Powstania – Tadeusza Kościuszki
                                                                           
                                            pod pobliskimi Racławicami w kwietniu 1794 roku. 

                              Złoty kłos pszenicy to symbol dostatku i głównego produktu tej ziemi.
                           Od wieków ziemia proszowicka (w tym: koniuska) była spichlerzem Polski,
                                   jednocześnie słynie z wyjątkowo żyznej, pszenicznej gleby 
                                                                    ( czarnoziemy na lessach)

                              Złoty pagór (wzgórze) to symbol Góry Koniuskiej (318 m n p m)
                                                              dominującej w okolicy

                                                                              Flaga


***
poprzedni symbol


**
Sołectwa
Biórków Mały, Biórków Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów-Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona.

Gmina Koniusza położona jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
w części zwanej Działami proszowickimi w dolinie rzeki Szreniawy
.
 Gmina położona jest w odległości 25 km od Krakowa i 6 km od Proszowic.

*******
                                                             Gmina Pałecznica

                                                                Powierzchnia -47,95 km²

Herb gminy
Od ...?

                                    Nawiązanie do kościoła p.w. św. Jakuba Starszego Apostoła

                                                                     w Pałecznicy

                                                                       Sołectwa

                      Bolów, Czuszów, Gruszów, Ibramowice, Lelowice-Kolonia, Łaszów, Nadzów,

                       Niezwojowice, Pałecznica, Pamięcice, Pieczonogi, Solcza, Sudołek, Winiary.


                           W 1975 roku straciła status gminy i połączona została z Racławicami, 

                               od  kwietnia 1991 r Pałecznica  stała się siedzibą  władz gminy 

                                              1 stycznia 1999 roku Pałecznica 

                           została włączona do nowoutworzonego województwa małopolskiego.

                                                                     ***********

                                                        Gmina Radziemice

                                                             Powierzchnia - 57,85 km²

                                                                              Herb

uchwała nr 51/VIII/2003 
z dnia 29 września 2003

Skrzyżowane kosy symbolizują udział mieszkańców
 w insurekcji kościuszkowskiej
                                                                                    
                                                                             Flaga


                                                                      16 sołectw (17 wsi)

                   Błogocice, Dodów, Kaczowice, Kąty, Kowary, Obrażejowice, Lelowice, Łętkowice,
                          Łętkowice-Kolonia, Przemęczany, Przemęczanki, Radziemice, Smoniowice, 
                                      Wierzbica, Wola Gruszowska, Wrocimowice i Zielenice.

                                             Gmina Radziemice została powołana  6 grudnia 1972 

                                                                          **************                                                                

                                                                  Znaczki pocztowe

                                                      znaczki rosyjskie

                                                       1858 -1914

                                                                           

    
         

                                            ***                 

                                              znaczki  Królestwa Polskiego

                 1860- 1865   
                                                                          
                                                                                                   

                                                    117-Proszowice

                                                                               118-Brzesko Nowe

               

                                                                                 119-Koszyce

                                                                                КОШИЦЕ KOSZYCE

                                                                               ************

                                                                              znaczki polskie

                                                                                  od   1918

             

             

           

            
     

                                                                                 ******

                                                                 okupacyjne austro-węgierskie

                                                                             1915-1918

                                                                    K.u.K Feldpost in Polen

         

                                                                                  ****

                                                                  okupacyjne niemieckie (GG)

                                                                             1939-1945


                                                                             *******
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz