wtorek, 15 czerwca 2021

Herb powiatów województwa zachodniopomorskiego cz.2

                                                                   Powiat myśliborski

                                                          Siedziba władz powiatu: Myślibórz

                                                                 Powierzchnia -1187 km²

                                                                         Herb powiatu

     

    Uchwała XXX/228/2001
 w sprawie ustanowienia herbu w dniu 25 kwietnia 2001 r.

Srebrna ryba symbolizuje osady rybackie w tym rejonie. 
Jest także symbolem religijnym (pierwszy symbol chrześcijan) nawiązuje 
do przejścia  w 1124 roku misji chrystianizacyjnej 

świętego Ottona z Bambergu przez tereny dzisiejszego powiatu.
Czerwony krzyż templariuszy symbolizuje pobyt tego zakonu na tutejszych ziemiach.
 W 1232 roku książę wielkopolski Władysław Odonic wydał dokument na mocy 
którego templariusze otrzymali wieś Chwarszczany

Niebieskie fale symbolizują Pojezierze Myśliborskie oraz rzekę Myślę.
 Liczba pięciu fal nawiązuje do pięciu gmin wchodzących w skład powiatu


Flaga


                                        w dniu 25 kwietnia 2001 r. (Uchwała XXX/229/2001).

****** 

                                                                          Kreis Soldin

                                                               Istniał w latach 1818–1945

                                         ustanowiony przez niemieckie władze powiatu (Kreistag)
                                                           w dniu 28 października 1929 roku.

                                                                         **********

                                                                         Powiat policki 

                                                              Siedziba władz powiatu:Police

                                                                Powierzchnia -665,33 km²

                                                                         Herb powiatu

                                                   uchwalony przez Radę Powiatu Polickiego
                                                                  14 września 1999 r

                                       Gryf wendyjski (z zielonymi pasami) symbolizuje Słowian żyjących

                                                               w zachodniej części Pomorza.

                                    Matka Boska z dzieciątkiem Jezus, to pamiątka istniejącego 

                                    w Jasienicy Klasztoru Kanoników Regularnych (wiktorynów)

                         Srebrna ryba, jest symbolem rybołówstwa, najważniejszego zajęcia ludności 

                                                zamieszkującej tereny nad Zalewem Szczecińskim.

                                            Gałązka dębowa symbolizują  na Puszczę Wkrzańską.

                                                                                Flaga


Flaga to kwadrat długości boków 1 : 1, powtarzający
 barwy pól herbowych herbu powiatu.

***
niem. Pölitz
Obecna nazwa   zatwierdzona 7 maja 1946

                                                                                ********

                                                                       Powiat pyrzycki 

                                                               Siedziba władz powiatu: Pyrzyce

                                                                     Powierzchnia -726 km²

                                                                              Herb powiatu

            
 ustanowiony przez Radę Powiatu Pyrzyckiego
 26 października 2011 

               W herbie - elementy herbów miejskich Pyrzyc i Lipian, obecnych herbów gmin 
                                 powiatu pyrzyckiego, elementy herbu powiatu z 1928 r.,
             a także  tradycje historyczne i podkreślić rolniczy charakter Ziemi Pyrzyckiej

          Gryf pomorski symbolizujący przynależność regionu do dawnego księstwa pomorskiego
                                    we władaniu Gryfitów − przejęty wprost z herbu Pyrzyc.

                Chrzcielnica herbowa nawiązuje do Świętej Studni − studni Św. Ottona z Bambergu,
                                istniejącej w Pyrzycach do dziś w kształcie zabytku z XIX wieku.
                        Studnia jest symboliczną pamiątką po masowym chrzcie plemienia Pyrzyczan, 
             dokonanym w czerwcu 1124 roku przez biskupa bamberskiego Ottona, w wyniku misji 
             skierowanej na  Pomorze Zachodnie przez księcia polskiego, Bolesława Krzywoustego. 

                 Trzy gwiazdy − element przejęty z herbu Lipian, drugiego miasta powiatu pyrzyckiego.

              Trzy kłosy pszenicy, podkreślające charakter regionu, od czasów średniowiecza

                                                     związanego  z rolnictwem.  

              Nazwa Pyrzyc zawiera rdzeń pyr, pir, pochodzący od słowiańskiej nazwy pszenicy.

                                                                      Herb 1999-2011

                                                                                Flaga


                                                                             ***

.                                                                 Landkreis Pyritz

                                                                      1818 do 1945

                                                                           *******

                                                                Powiat sławieński

                                                         Siedziba władz powiatu: Sławno

                                                            Powierzchnia -1043,26 km²

                                                                         Herb powiatu


                                      Uchwała nr XXIV/181/2001 Rady Powiatu w Sławnie 
                                                              z dnia 30 sierpnia 2001

                                wizerunek srebrnego rybogryfa ze złotym dziobem umieszczonego

              w czerwonym polu tarczy, trzymającego w złotych szponach szachownicę błękitno-złotą

Rybogryf nawiązuje do herbu średniowiecznego rodu Święców, do których należały oba miasta 

Sławno i Darłowo, leżące na obszarze powiatu. Rybogryf nawiązuje do historycznej przeszłości regionu. 

Błękitno-złota szachownica wywodzi się z herbu Sławna, w herbie powiatu wskazuje na stołeczne miasto Sławno

                                                                              Flaga


***

                                                                        niem. Schlawe

                                                                               *****

                                                                   Powiat stargardzki

                                                        Siedziba władz powiatu:  Stargard

                                                            Powierzchnia -1519,94 km²

                                                                         Herb powiatu

 Uchwała Nr XVI/145/2000 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim 
z dnia 23 lutego 2000 r. 

 Czerwony gryf w srebrnym (białym) polu był od średniowiecza (XII wieku) znakiem księstwa
 szczecińskiego, a od XVI wieku po wprowadzeniu przez Bogusława X wielkiego 
9-polowego herbu Pomorza 
symbolem całej zjednoczonej ziemi pomorskiej.

Błękitna ryba (szczupak) nawiązuje do licznych jezior rozmieszczonych wokół
 Ińska, Węgorzyna, Chociwla oraz samego Stargardu.

Flaga


******
                             Przed 1945 terytorium obecnego powiatu stargardzkiego pokrywało
                                               się w zasadzie z powiatem Saatzig (szadzkim).

                                                                   Landkreis Saatzig
                                                                     od 1818 do 1945. 

          W górnym prawym polu herb przedstawiał on trzy chabry, w polu poniżej herb Chociwla. 
                Lewe górne pole zajmował czerwony orzeł brandenburski z herbu Ińska, poniżej niego
                   w polu środkowym widniał herb Suchania, a pole dolne zajmował herb Dobrzan. 
                       Na całość położono tarczę sercową z herbem stołecznego Stargardu

                                                                              *****

                                                               Powiat szczecinecki

                                                       Siedziba władz powiatu: Szczecinek

                                                            Powierzchnia -1765,39 km²

                                                                         Herb powiatu


Uchwała Nr IX/65/99 Rady Powiatu w Szczecinku
 z dnia 4 listopada 1999

przedstawia w srebrnym  polu czerwonego  kroczącego gryfa trzymającego czerwoną tarczę 
dzieloną w niebieski  krzyż. Na krzyżu znajduje się sześć złotych gwiazd: cztery w pionie i dwie
 w poziomie, reprezentujące gminy powiatu


Flaga


                                                                              ****

                                                                         Neustettin 

                                                                 od 1818 do 1945 roku.

                                                                            *******

                                                                    Powiat świdwiński

                                                             Siedziba władz powiatu: Świdwin

                                                                  Powierzchnia -1093,06 km²

                                                                             Herb powiatu

      
ustanowiony uchwałą Rady Powiatu nr XX/112/2000
 z 26 września 2000 roku

Gryf czerwony pochodzi z herbu Pomorza, mury miejskie i czerwony orzeł z herbu
 siedziby powiatu – Świdwina, trzy krzewy winorośli z herbu Połczyna-Zdroju.

Flaga


                                           W wersji urzędowej pośrodku flagi umieszczono herb powiatu.

                                                                            *****

                                                                     Kreis Schivelbein 

                                                                        1816-1932

                                                                        ********

                                                                 Powiat wałecki

                                                           Siedziba władz powiatu: Wałcz

                                                            Powierzchnia -1414,95 km²

                                                                        Herb powiatu


ustanowiony Uchwałą Nr XXV/202/2009 Rady Powiatu w Wałczu 
z dnia 25 czerwca 2009 r

Orzeł biały w złotej koronie-  z pieczęci majestatycznej Kazimierza III Wielkiego 
ponad złotą Łodzią – herbem rodowym Górków.

Powiat wałecki leżał na terytorium historycznej Wielkopolski,

Flaga*****
 Poprzedni herb ?

                                                                             ********

                                                               Landkreis Deutsch Krone

                                                                    od 1818 do 1945

od...?

U góru -z herbu  Grenzmark Posen-Westpreußen ( Poznań-Prusy Zachodnie)
u dolu  z herbu Wałcza (Deutsch Krone)

Herb  Grenzmark Posen-Westpreußen   od 1929 r

                                                                           *********


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz