sobota, 12 czerwca 2021

Herby pomorskich powiatów w Niemczech


       Landkreis Vorpommern-Greifswald 
                                                        Landkreis Vorpommern-Rügen                                                         

                                                                             *********.

                                                            

                                                                                   ***

                                                      Landkreis Vorpommern-Greifswald 

                                                           pol. powiat Pomorze Przednie-Gryfia

                                                                    Powierzchnia -3927 km²

                                                                Siedziba władz powiatu -Greifswald

                                                                              Herb powiatu

              
           zatwierdzony 18 marca 2014 roku 

                 Utworzony  4 września 2011 r. z dotychczasowych powiatów Ostvorpommern,

                                     Uecker-Randow, miasta na prawach powiatu Greifswald

                        i związków gmin Jarmen-Tutow   i Peenetal/Loitz z powiatu Demmin                                                     

                                                                                 ****                                                                  

                                                               Landkreis Ostvorpommern 

                                były powiat ( 1994-2011) we wschodniej części kraju związkowego

                                                        Meklemburgia-Pomorze Przednie 

                                       Powstał 12 czerwca 1994 r. z połączenia dawnych powiatów 

                                                             Anklam , Greifswald i Wolgast

                                                                         Herb powiatu

  
 od 20 lutego 1998 r

                                                                                ****

                                                            Landkreis Uecker-Randow 

                                                             istniał od 1994 do 2011 roku. 

                             Nazwa powiatu wywodziła się od  rzek  Uecker i jej dopływu Randow

                      Powstał  12 czerwca 1994 r. z dawnego powiatu Pasewalk  z ponad 90% 

                           dawnego powiatu Ueckermünde  oraz ze wschodniej części dawnego

                                                                      powiatu Strasburg                                 

                                                                         Herb powiatu

                                                            zatwierdzony 6 czerwca 1995 

                                        Wieża "Kiek in de Mark" symbolizuje  miasto Pasewalk
                   Gryf, herb książąt pomorskich i orzeł, herb margrabiów brandenburskich 
                             symbolizuje  położenie  między Pomorzem a Brandenburgią
 
                            Orzeł  symbolizuje  wielowiekową przynależność okolic Strasburga
                                        (Strasburg (Uckermark)) do  Brandenburgii
                               Faliste linie  symbolizuje Zalew Szczeciński i  rzeki  Uecker i Randow

                                                                            *******

                                                                       Greifswald

                                               Universitäts- und Hansestadt Greifswald

                                   położony jest w pobliżu ujścia rzeki Ryck do Morza Bałtyckiego ,

                                  mniej więcej w połowie drogi między wyspami Rugia i Uznam .

                                            W   języku polskim nazwa miasta - Gryfia

                                                                           Herb miasta  


                                  Symbole te widnieją już na najstarszej znanej pieczęci Greifswaldu, 
                                                           pochodzącej sprzed 1255 roku

                                                                                ******

                                                           Landkreis Vorpommern-Rügen

                                                            pol. powiat Pomorze Przednie-Rugia 

                                                                   Powierzchnia -3188 km²

                                                         Siedziba władz powiatu -Stralsund

                                    Został utworzony  4 września 2011 r. z dotychczasowych powiatów 

                                         Nordvorpommern, Rügen i miasta na prawach powiatu Stralsund

                                                                             Herb powiatu

        
         Od 7 marca 2013 r. 

 czarny gryf    z herbu dawnego księstwa Pomorskiego-Barth
. Rugię od XIII wieku symbolizuje czarny lew 
na czerwonym schodkowym szczycie..
U góry  tarczka z  herbem  miasta Stralsund 
Niebieska podstawa tarczy z kroczącym złotym gryfem 
symbolizuje  meklemburską 
część obszaru  powiatu
  dawnej podlegający miastu  Rostock

Flaga

                                                                    od  2 września 2013 r

                                                                               *****
                                                               Landkreis Nordvorpommern  
                                                            istniejący  1994-2011

                                                                            Herb powiatu
   
                                                              zatwierdzony 3 grudnia 1997 r.

                        Region historycznie należał do Pomorza (był jego najbardziej wysuniętą
                                                                   na zachód częścią)
                     . Do 1815 roku należał do Szwecji (Pomorze Szwedzkie), później był terytorium
                                                 pruskim nazywanym Neuvorpommern
                                                          
                             Powiat został utworzony w 1994 roku poprzez połączenie powiatów 
                                                  Stralsund, Grimmen i Ribnitz-Damgarten. 
                     W wyniku reformy administracyjnej  powiat został włączony 4 września  2011
                                      do nowo utworzonego Landkreis Vorpommern-Rügen


                                                                            *****
                                                                      Landkreis Rügen 
                                                        – były powiat  (1990–2011) ze stolicą 
                                                                     w Bergen auf Rügen
                                                               
                              Obejmował wyspę o tej samej nazwie Rugia  - na Morzu Bałtyckim , 
                            a także jej przybrzeżne wyspy Hiddensee , Ummanz i kilka mniejszych 
                                                                   wysp na zachodzie .

                                                                        Herb powiatu
                                                                 Od 18 stycznia 1993 r


                                                                             *******
                                                                         Stralsund
                                                                   Hansestadt Stralsund

                                                                          Herb miasta

 od 9 września 1938 r

                                         Stralsund uzyskał miejskie prawo lubeckie w 1234 r

                     Nazwa miasta. pochodzi od połabskiego słowa strela, oznaczającego strzałę 
                                                           W języku polskim - Strzałów

                                                                              ****
                                                                           1720 - 1938.

                                                                            *****
                                                         Związek  Gmin Jarmen-Tutow
                                                                    Amt Jarmen-Tutow 

                      istnieje od 1 stycznia 2004 roku z połączenia gminy Tutow i miasta Jarmen
                                Od 5 września 2011 należy do powiatu Vorpommern-Greifswald
                                                       

Herb Jarmen

                                                                                **
                                                             Związek  Gmin  Peenetal/Loitz
                                                                       Amt Peenetal/Loitz

                                          Związek gmin , w powiecie Vorpommern-Greifswald. 
                                              Siedziba związku znajduje się w mieście Loitz. 
                                                                     Powstał w roku 1994 r

                                                                            Herb Loitz

                                                           

                                                                               ****

                                                         Znaczki pocztowe

                                                                              RFN
                                                             
*****
NRD  *******

                                   

                                                          Brak komentarzy:

Prześlij komentarz