środa, 23 czerwca 2021

Powiat gorlicki

                                                                          Herb powiatu

ustanowiony Uchwałą Nr XXXIX/483/02 Rady Powiatu Gorlickiego 
z dnia 30 kwietnia 2002 
 w polu czerwonym zwrócone do siebie dwie głowy - ukoronowanego srebrnego orła 
o dziobie i języku złotych oraz ukoronowanego srebrnego lwa ziejącego złotym płomieniem.

Głowa orła pochodzi z herbu województwa małopolskiego, głowa lwa  pochodzi z herbu Zadora 
rodu Karwacjanów, dawnych właścicieli Gorlic.


Flaga powiatu

 

*****


Powierzchnia-966,46 km²

******

Gorlice
Miasto,siedziba powiatu i gminy,w Beskidzie Niskim,nad Ropą.
Prawa miejskie w 1354 r 

Herb miasta
obecna wersja od 1990 r

Flaga


                                                Uchwała Nr 224/XXIII/2008 Rady Miasta Gorlice 
                                                                 z dnia 29 maja 2008 r.

                          Na żółtym trójkącie widnieje herb „Zadora” pierwotnych właścicieli miasta,
                                                                 rodu Karwacjanów,
                                         w  ciemnoniebieskim trójkącie znajduje się herb miasta,.


                                Pochodzenie nazwy miasta do dziś jest sporne i niewyjaśnione. 
                                          Wywodzi się przypuszczalnie od miejsca wypalonego
            – wygorzałego  lub słowa „gorlica” mogącego określić położenie osady na górkach
                                                        , czyli w terenie pagórkowatym. 
                    W nazewnictwie rusińsko-łemkowskim nazwa Gorlic to Horłycia, czyli gardło.

                                                                                 ***

                                                                           lata 30-XXw


                                                                           ***********
                                                                     Gmina Gorlice

                                                                   Powierzchnia -103,43 km²

                  Gminę stanowią sołectwa: Bielanka, Bystra, Dominikowice, Klęczany, Kobylanka, 
                                   Kwiatonowice, Ropica Polska, Stróżówka, Szymbark i Zagórzany.

                                                                          Herb gminy
 Uchwała Rada Gminy Gorlice  5 marca 2010 r.

Herb przedstawia w polu błękitnym pół srebrnego wspiętego lwa zionącego złotym ogniem, 
o złotych pazurach, trzymającego w prawej łapie uniesiony miecz 
o srebrnej głowni i złotej rękojeści.

Srebrny półlew i oraz błękitne tło - nawiązanie do herbu Gorlic.

Miecz w łapie odwołanie do wielkiej bitwy  pod Gorlicami w roku 1915

Złote płomienie ktorymi zionie półlew nawiązują do tradycji górnictwa
 naftowego na tych terenach

Flaga

**
Poprzedni symbol gminy

Dawna nazwa gminy  (do 1954): Glinik Mariampolski.

*******
Biecz 
Miasto i Gmina Biecz

Miasto i siedziba gminy ,w Obniżeniu Gorlickim,nad Ropą,
na zachód od Jasła

Powierzchnia -99,28 km²

 Sołectwa :Binarowa , Bugaj, Głęboka, Grudna Kępska, Korczyna, Libusza,
 Racławice, Rożnowice , Sitnica i Strzeszyn.

Herb
Obecna wersja  12.VII.1990 r

Herb przedstawia w polu czerwonym postać św. Piotra trzymającego 
klucz do nieba oraz  św. Pawła trzymającego miecz.
 Między nimi znajduje się duża litera B, będąca odniesieniem do nazwy miasta

Herb wywodzi się z XVI-wiecznych pieczęci miejskich 

Prawa miejskie od 1303 r.

                                                                           *********
Bobowa
Miasto i Gmina Bobowa

Geograficznie leży w Beskidzie Zachodnim  na granicy Beskidu Niskiego,
w dolinie rzeki Białej  pomiędzy Tarnowem a Nowym Sączem.

Powierzchnia 49,84 km²
Sołectwa
Berdechów, Bobowa, Brzana, Jankowa, Sędziszowa, Siedliska, Stróżna, Wilczyska

Herb
 Uchwała nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Bobowej
 z dnia 26 stycznia 2009 

                          w polu czerwonym rogacinę srebrną w słup, w środku raz przekrzyżowaną.

              Herb  miasta nawiązuje do herbu Lis – rodu Gryfitów – pierwszych właścicieli Bobowej 
                                                                  w latach 1386–1412

Flaga


******

Gmina Lipinki

Powierzchnia 66,46 km²
Sołectwa
Bednarka (sołectwa: Bednarka-Centrum i Bednarskie), Kryg, Lipinki, 
Pagorzyna, Rozdziele, Wójtowa.

Herb gminy
                                                      uchwała radnych  z 5 września 2004 r 

Figura Matki Bożej Lipińskiej z Dzieciątkiem Jezus na rękach.
 W herbie są listki lipy. Sugerują, że nazwa miejscowości wywodzi się z tradycji bartników,
 którzy produkowali miód w lasach lipowych. 
Trzeci element herbu to wieże wiertnicze symbolizujące bogactwo
 tej ziemi słynącej z ropy naftowej.

Flaga

**
Poprzedni symbol
herb Jastrzębiec rodziny Byszewskich ostatnich
 właścicieli lipińskich włości******
                                                                 Gmina Łużna
                     położona jest pod względem geograficznym na obszarze Pogórza Karpackiego, 
                                       zwanego także Pogórzem Środkowo - beskidzkim.
                                             ( Pogórze Ciężkowickie i Obniżenie Gorlickie).

                                                                 Powierzchnia  -56,24 km²

                                                                           Herb  gminy

                                                Uchwała Nr XXXI/245/17 Rady Gminy Łużna 
                                                               z dnia 27 stycznia 2017 r. 

              Dwa krzyże mantuańskie symbolizują dwie średniowieczne parafie leżące na terenie
               gminy: parafię  św. Marcina Biskupa w Łużnej oraz parafię św. Michała Archanioła
                                w Szalowej.
                         
                      Krzyże te symbolizują również znajdujący się w Łużnej cmentarz wojenny nr 123.

                                  Użycie krzyży mantuańskich związane jest z tym, że ten lub podobny 
             kształt krzyża   dość często jest spotykany w rzymskokatolickich budowlach sakralnych
                                  
                                                            z terenu Polski od XIII do XIX w.
                    Gryf symbolizuje ród Gryfitów, pieczętujący się herbem Gryf, który w XIV i XV w. 
                                 odegrał główną rolę w zakładaniu części wsi obecnej gminy Łużna[

                                                                              Flaga


**
Poprzedni symbol


                                                                          *******
                                                            Gmina Moszczenica
                                                        w północnej części powiatu gorlickiego,
                                                na geograficznym obszarze Pogórza Ciężkowickiego
                                             Składa się z dwóch sołectw: Moszczenicy i Staszkówki                                      
                                                                       
                                                                  Powierzchnia -37,6 km²

                                                                             Herb gminy

       
wiono uchwała Rady Gminy nr XXXI/198/06 z 17 sierpnia 2006.

W polu błękitnym, na podwójnym nawiązaniu srebrnym takiż szkaplerz o skrajach złotych,
 przewieszony przez skrzyżowane wiosło z włócznią również złote.

Herb wykorzystuje symbolikę związaną z miejscowymi parafiami: wiosło i włócznia to atrybuty św. Wojciecha, patrona parafii w Staszkówce, szkaplerz nawiązuje do słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Szkaplerznej z kościoła w Moszczenicy.

                                                                                Flaga

****
Poprzedni symbol*********
Gmina Ropa
Gmina leży w zachodniej części Beskidu Niskiego,
w dolinie rzeki Ropy
Powierzchnia-49,09 km²

Herb gminy
 Uchwał nr 35/172/2002 Rady Gminy Ropa 
z  16 września 2002 roku.

. Lampa odnosi się do naftowych tradycji miejscowości wchodzących w skład obecnej gminy Ropa.
 Na tych ziemiach pionierskich wynalazków dokonywał aptekarz Ignacy Łukasiewicz.
 W II poł. XIX wieku był właścicielem pierwszej w Polsce rafinerii ropy naftowej, która powstała w Ropie. Czarna kropla symbolizuje smar używany przez maziarzy oraz ropę naftową czerpaną w miejscowych szybach-studniach od XVIII wieku do I poł. wieku XX. 
Koło z piastą, zarówno wędrówki maziarzy jak i ich podstawowe zajęcie
 – smarowanie kół.

Flaga


Gminę Ropa utworzono 1 lipca 1991 roku. Powstała z wydzielenia wsi Ropa   z gminy Gorlice 
oraz wsi Łosie z gminy Uście Gorlickie. 
Wieś Klimkówka została przyłączona do gminy 1 stycznia 2000 r


********
                                                                   Gmina Sękowa

                                   leży w zachodniej części Beskidu Niskiego ,w pasmie Magurskim
                                 pomiedzy dolinami rzek Ropy i Wisłoki ,z dwoma  głównymi grzbietami 
                                                   Magurą Wątkowską i Magurą Małastowską

                                                                   Powierzchnia -194,75 km²


od ...?
W jej skład wchodzą wioski: Sękowa, Siary, Owczary, Ropica Górna, Małastów, Krzywa,
Wołowiec, Bodaki, Bartne, Męcina Mała, Męcina Wielka, Wapienne.
 

*********
                                                       Gmina Uście Gorlickie
                                         obejmuje teren zachodniej części Beskidu Niskiego 
                                                        oraz część Pasma Magurskiego.
                                                            Powierzchnia -287,41 km²

                                                                           Herb gminy

Uchwała Nr XXVI/249/2005 Rady Gminy Uście Gorlickie
 z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Tryskający zdrój symbolizuje nie tylko wody mineralne (lecznicze), 
ale także liczne, czyste oraz bystre potoki górskie płynące przez teren gminy.

 Wizerunek  kryształu ? pochodzi
 z pieczęci miasteczka Uście Ruskie
pochodzących z 2 połowy XIX wieku 
                                                                         
                                                                           Sołectwa
                            Banica, Brunary, Czarna, Gładyszów, Hańczowa, Izby, Konieczna, Kunkowa,
                        Kwiatoń, Nowica,Regietów, Ropki, Skwirtne, Smerekowiec, Stawisza, Śnietnica,
                                                    Uście Gorlickie, Wysowa-Zdrój, Zdynia.

                                                          1934–1950 gmina Uście Ruskie

                              . Do roku 1947 była ona w 95% zamieszkała przez ludność łemkowską
                                                                         (rusińsko-wołoską).

                                                                             **************

                                                                   Znaczki pocztowe 
                                                    austriackie
                                                                             1850-1919


  

********

Znaczki polskie
Od 1919
                                                      

*****
                                            
 okupacyjne niemieckie
1939-1945


                                                        ****
                                               Znaczki spersonalizowane
                                                                    koła PZF nr 70 w Gorlicach

                                               

                      

                          

                           
                             

                    

              ********
        Znaczki zagraniczne

         

        

     *****
      
                                                      cmentarz wojenny nr 51 na górze Rotunda
                                                             (Regietów, gm. Uście Gorlickie)

                                                     **

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz