sobota, 29 maja 2021

Powiat brzeski

                      Powiat brzeski-południowa jego część leży w obszarze  Pogórza Wielickiego 

                                                a północna w Kotlinie Sandomierskiej

                                                           Powierzchnia -590 km²

                                                                        Herb powiatu

                                             Herb został ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu
                                                            z dnia 25 listopada 1999 roku

      Pół-Gryfa zaczerpnięto z herbu Brzeska (w którym występuje srebrny Gryf na czerwonym tle),

                 a skrzydło z herbu województwa małopolskiego (Orzeł Biały na czerwonym tle). 

Uzasadnieniem jest trwająca przez kilka stuleci przynależność terytorialna obecnego powiatu brzeskiego

      do Małopolski oraz administracyjna i gospodarcza rola miasta Brzeska na obszarze powiatu.


                                                                ************

                                W skład powiatu wchodzą: miasta: Brzesko, Czchów

                              gminy wiejskie: Borzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa

                                                                         ***

                                                                     Brzesko

                      jest  siedzibą powiatu brzeskiego i gminy miejsko-wiejskiej Brzesko,

                                         położone na Podgórzu Wiśnickim, nad rzeką Uszwicą.

                                                                               Herb


Od ....?

Prawa  miejskie  magdeburskie  nadali 
Jan i  Spytko z Melsztyna w 1463 r


w drugiej poł. lat 90. XX wi  gryfaumieszczono  w 
osiemnastowiecznym
 kartuszu uwieńczonym koroną.

**
Flaga**
Poprzednia wersja herbu
(1965)
***
Brzesko-gmina miejsko-wiejska
 Siedziba gminy to Brzesko.
 Sołectwa: Bucze, Jadowniki, Jasień, Mokrzyska, Okocim,
 Poręba Spytkowska, Sterkowiec, Szczepanów, Wokowice. 

*****

Czchów
Miasto i Gmina Czchów

                        Gmina leży  w środkowym biegu Dunajca,w miejscu gdzie Pogórze Wiśnickie
                                                   styka się z Pogórzem Rożnowskim 

                                                                 Powierzchnia - 66,47 km² 

                                                                      Herb miasta i gminy

Od (2002)

Herb nawiązuje do najstarszej pieczęci Czchowa, pochodzącej z XIV w.
 Jest to przedstawienie kościoła parafialnego, który nawiązuje do pierwotnej nazwy miasta 
– Biały Kościół.

1355 - prawa miejskie magdeburskie ( król Kazimierz Wlk)

                                           W 1867 r. zlikwidowany został powiat czchowski,
                                             a w roku 1928 Czchów utracił prawa miejskie.
                                                 Ponownie je odzyskał dopiero w roku 2000.Sołectwa :Biskupice Melsztyńskie, Będzieszyna, Domosławice, Jurków, 
Piaski-Drużków, Tworkowa, Tymowa , Wytrzyszczka i Złota 

                                                                         ********

                                                           Gmina Borzęcin

                             Gmina  położona na równinie Kotliny Krakowsko-Sandomierskiej, 

                           nad rzeką Uszwicą,  na  pn. od trasy E 4  pomiędzy Brzeskiem a Tarnowem.

                                               Powierzchnia-103 km²                                                                                               Herb gminy

                                                    Od  ?

                Insygnia gminy nawiązują do dziejów Borzęcina, jego pierwotnej nazwy

             oraz stosunków własnościowych (wieś biskupia) i postaci założyciela (biskupa Bodzanty)

                    Wieś Borzęcin wchodziła w skład dóbr stołowych biskupów krakowskich i wraz z 

                            kilkunastoma innymi wsiami stanowiły uposażenie biskupstw krakowskiego 

                                                              w tzw. kluczu radłowskim.


                                        Bp. krakowski  Bodzanty ( Bodzęta)  herbu Poraj

                                        założył w 1364  Borzęcin (pierwotnie Bodzencin)

                                                                               ****

                                                                              Flaga


.                                                 *******

                                           Gmina Dębno

                                           Gmina ma obszar  -81,51 km²

                                                          Siedzibą gminy jest Wola Dębińska.

                                                                               Sołectwa

                 Biadoliny Szlacheckie, Dębno, Doły, Jastew, Jaworsko, Łoniowa, Łysa Góra, Maszkienice,

                                Niedźwiedza, Perła, Porąbka Uszewska, Sufczyn, Wola Dębińska

                                                                            Herb gminy


 Uchwała Nr VIII/98/2015 Rady Gminy Dębno
 z dnia 14 sierpnia 2015 r. 
Nowy herb odnosi się do tradycji historycznych i własnościowych.
 Z jednej strony – godła herbu Odrowąż, nawiązującego do czasów panowania tego rodu w Dębnie,
 kiedy to wzniesiono zamek obronny i rozpoczęto budowę gotyckiego kościoła; 
z drugiej – herbu kapituły krakowskiej jako właściciela dóbr i parafii w Porąbce Uszewskiej.

**

Flaga


***

Dawny  herb


do 2015
*****

                                                                Gmina Gnojnik

                                        gmina wiejska , na Pogórzu Wiśnickim nad rzeką   Uszwicą.

                                                                 Powierzchnia -54,89 km²

                                                                            Sołectwa

                                       Biesiadki, Gnojnik, Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew

                                                              , Zawada Uszewska, Żerków.                                    

  Herb  gminy

  
   Od 15.VI.1995 r

W polu 1 -kościół w Gnojniku ,gotycki obronny z 1382 r
pw.św. Marcina

W polu 2 - stylizowana  rzeka (Uszwica)  z  brodem
Kłosy -  sołectwa gminy


*********

                                                               Gmina Iwkowa

                                       położona jest w południowej części powiatu brzeskiego,

                                                           na krańcach Pogórza Karpackiego. 

                                                      Leży w kotlinie wzdłuż rzeki Bela i Białka

                                              Powierzchnia -47,19 km²

Sołectwa
Dobrociesz, Drużków Pusty, Iwkowa, Kąty, Połom Mały,
Porąbka Iwkowska, Wojakowa.

                                                                              Herb

Od  .?

****
inna werja

 Nawiązanie do herbu  Brochwicz - Wojakowskich 
( dawnych  właścicieli Wojakowej )
  i  Dobrocieskich (Dobrociesza)


 1934- roku utworzono gminę zbiorową z siedzibą w Iwkowej w skład której 
wchodziły wszystkie wsie, które obecnie do niej należą. 


1.I.1973 r. połączono gromady i utworzono Gminę Iwkową należącą
 do powiatu brzeskiego, województwa krakowskiego.

 W wyniku  reformy administracyjnej w roku 1975 gmina weszła w skład
 województwa tarnowskiego
. Od 1 lipca 1976 roku gminę Iwkową włączono do Gminy Czchów. 
1 października 1982 roku reaktywowano Gminę Iwkowa 
i jako samodzielna jednostka funkcjonuje do dziś.

******
                                                              Gmina Szczurowa

                                       położona jest w , w północnej części powiatu brzeskiego,

                                       na skraju Kotliny Sandomierskiej,w  dolinie Wisły i Raby.                      

                                           Powierzchnia -134,64 km²

                                                                          Sołectwa

      Barczków, Dąbrówka Morska, Dołęga, Górka, Kopacze Wielkie, Księże Kopacze, Kwików,

 Niedzieliska, Pojawie, Popędzyna, Rajsko, Rudy-Rysie, Rylowa, Rząchowa, Strzelce Małe, Strzelce Wielkie, Szczurowa, Uście Solne, Wola Przemykowska, Wrzępia, Zaborów.

                                                  Herb gminy

  
                                                                        Od 11.III.1997 r

                                              Uchwała Nr XXII /126/97 Rady Gminy Szczurowa

                           Dwa skrzyzowane złote pastorały, symbolizują  krakowskich biskupów,

                właścicieli Szczurowej i innych miejscowości dzisiejszej gminy od XIII do XVIII wieku;

                     Herb Nesobia rodziny Kępińskich ze Szczurowej wyobrażający strzałę srebrną

                                                       w słup z czarnym orlim ogonem;

                       Okrza /siekiera/ możnej rodziny Wątróbków ze Strzelec - ustawiona w słup 

                                                        **
                                             

                                                                                  ************

                                                                    Znaczki pocztowe

                                                  1850-1919 austriackie

                                                                       

           
                 

            

 znaczki polskie
1919-1939


                                                                                 **
                                          okupacyjne niemieckie (GG)


****

 Od stycznia 1945  r polskie**


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz