wtorek, 1 września 2020

Stany Zjednoczone

                                         Stany Zjednoczone - herby i pieczęcie stanów

                    Stany Zjednoczone Ameryki  państwo federacyjne w Ameryce Północnej
                                                 składające się z 50 stanów.

                        W połowie XVIII wieku istniało tylko trzynaście kolonii amerykańskich,
                              które utworzyły podwaliny dzisiejszego państwa związkowego.
 Były to: Connecticut, Delaware, Georgia, Karolina Południowa, Karolina Północna, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Pensylwania, Rhode Island i Wirginia

                                                                              ******
                                                                  Connecticut
                                                                  State of Connecticut
         
           
           Od 1784 roku       
           oficjalnie przyjęta 24 marca 1931 r.,

Trzy winorośle są uznawane za symbol trzech kolonii
: New Haven Colony, Saybrook Colony oraz Connecticut Colony[
 Możliwe jest również to, że mogą one reprezentować trzy pierwsze osady Kolonii Connecticut – Windsor, Hartford i Wethersfield, gdyż New Haven i Saybrook nie chciały należeć do owej Kolonii

                                „Sigillum Reipublicae Connecticutensis” (Pieczęć stanu Connecticut)
                                   Qui transtulit sustinet (łac. Ten, kto przeszczepił, wciąż utrzymuje

                                      Nazwa stanu pochodzi  od  rzeki Connecticut, która w
                                                      przybliżeniu przecina  stan na pół.
                                               
Connecticut to zanglicyzowana wersja “Quinnehtukqut”
oznacza „długą rzekę "


                                                                                ******
          
                                                                 Pieczęć kolonii 1639–1687

                                                                                   *****
                                                                         Delaware
                                                                         State of Delaware

                                                             
                                                                   Przyjęta 17 stycznia 1777 r
                                                         obecna wersja  przyjęta 29 kwietnia 2004.

                                                 Świadczy o rolniczym charakterze Delaware.
                                           Statek w klejnocie oznacza, że stan ma dostęp do morza
                                                                  i dobrodziejstw handlu.
                                         Motto „Wolność i Niepodległość” dodano w 1847 roku
                                                  Daty 1704.-powstanie miejscowego parlamentu,
                                             druga proklamowanie niepodległości ( 15.VI.1776)
                                   7 grudnia 1787 -ratyfikacja Konstytucji Stanów Zjednoczonych


                    . Nazwa stanu pochodzi od Thomasa Westa, trzeciego hrabiego De La Warr,
                  angielskiego arystokraty i pierwszego gubernatora kolonialnego stanu Wirginia
       

   ***
                                                                          Georgia
                                                                          State of Georgia

                   
               przyjęta w 1799 r.,zmiany  w 1914 r 
Awers pieczęci przedstawia łuk architektoniczny z trzema filarami. Łuk symbolizuje Konstytucję, 
zaś filary reprezentują trzy gałęzie władzy: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. 
Dewiza stanowa: Wisdom, Justice, Moderation („Mądrość, Sprawiedliwość, Umiar”) 
jest owinięta dookoła filarów. 
Między drugim a trzecim filarem stoi człowiek z wyciągniętą szpadą, który reprezentuje militarną obronę Konstytucji. Całość otoczona jest przez motto: State of Georgia, 1776 („Stan Georgia, 1776”).
 Data 1776 roku jest datą podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.


Rewers pieczęci przedstawia wybrzeże, przy którym zakotwiczony jest statek z banderą Stanów Zjednoczonych. Na pokład statku ładowane są tytoń i wełna – dwa ważne towary eksportowe Georgii. Niedaleko statku znajduje się łódź, przypływająca z głębi terytorium stanu i symbolizująca jego wewnętrzny ruch handlowy. Z boku znajduje się stado owiec oraz rolnik orający pole
. Całość otoczona jest przez motto: Agriculture and Commerce, 1776 („Rolnictwo i Handel, 1776”
W 1724 r.  po raz pierwszy brytyjska kolonia została nazwana  Prowincja Georgia.
W 1732 r.  utworzenie - Powiernictwa Prowincji Georgia (Trustees of the Province of Georgia).

 W tym samym roku król Jerzy II przyznał prawo do zasiedlenia kolonii Jamesowi Oglenthrope
 a kolonia przyjęła nazwę od imienia króla (.ang. George = Jerzy). 


      *******           
        Karolina Południowa          
State of South Carolina

Od 2.IV.1776 r

Pieczęć składa się z dwóch eliptycznych pól połączonych palmami.
        Prawe (heraldycznie) pole przedstawia upadłe drzewo, symbolizujące pokonanych wrogów,
            a stojące - zwycięzców. Obwiązane jest wstęgą Quis Separabit? (Kto Rozdzieli?).
                 12 włóczni reprezentuje 12 pozostałych kolonii. Powyżej napis South Carolina,
                        a poniżej Animis Opibusque Parati  (Przygotowani w umyśle i surowcach).
                                                 ( „Przygotowani w duchu i zasobach”)

Na drugim polu umieszczono kobietę, symbolizującą Nadzieję. Stoi na brzegu zaśmieconym bronią po bitwie. Trzyma gałązkę laurową. Na najdalszym planie można ujrzeć wschodzące słońce.
 U stóp kobiety znajduje się napis Spes (Zaufanie), a ponad nią Dum Spiro, Spero (póki żywota, póty nadziei)(dopóki żyję, jest nadzieja).
                        1730 – podział kolonii na dwie odrębne – Prowincję Karoliny Północnej
                                                       i Prowincję Karoliny Południowej.

                   O jego nazwie zadecydował Karol II, który chcąc uhonorować swego ojca Karola I,
                           nadał mu nazwę Carolina (przymiotnik utworzony od łacińskiego Carolus).

                                                            

                                                                             ******
                                                           Karolina Północna 
                                                                  State of North Carolina
              
                                                            Pieczęć   przyjęta w 1885 roku,
                                                        została znormalizowana w roku 1971.

               Z prawej (heraldycznie) strony umieszczono personifikację wolności. (ang. Liberty )
 W lewej ręce trzyma kij z zawieszoną czapką frygijską, a w prawej zwój z napisem  Konstytucja.
 Z lewej strony personifikacja dobrobytu (ang. Plenty) z rogiem obfitości, w prawej ręce trzyma kłosy zboża. Tło stanowi wyidealizowany krajobraz stanu oraz trójmasztowy statek na oceanie ze strony lewej.
                                 Znaczenie daty 20 maja 1775 roku - nieznane.
                      Według niektórych jest to data deklaracji niepodległości kolonii).
                     Znaczenie "esse quam videri" - " Prawda wazniejsza niż pozory"

                         Province of Carolina, ustanowiona na podstawie przywilejów wydanych
                   przez króla Anglii Karola II Stuarta i nazwana na cześć jego ojca Karola I Stuarta.


                                                                            ********
                                                                        Maryland 
                                                                         State of Maryland
              
           Pieczęć  od 1874 r
      .w latach 1959 i 1969  wprowadzono różne poprawki 

        Rewers pieczęci stanowej Maryland otoczony jest łacińskim fragmentem Psalmu 5,
                               Okryjesz go łaską swoją jako napewniejszą zbroją
                                Na wstędze, dewiza stanowa: Fatti maschii, parole femine
                                                   (pol. męskie czyny, kobiece słowa,
                                   czasem  też rozumiane jako silne czyny, łagodne słowa).
 W centrum herb, nawiązujący do połączonych herbów dwóch rodów angielskich, Calvert i Crossland.
 Sir George Calvert otrzymał herb w 1622 roku, a w 1634 roku, jego synowie założyli kolonię Maryland. Jako jej symbol wybrali połączony herb ojczysty Calvert z herbem swej prababki z rodu Crossland.

                                                                           ********
       
                                                      . Awers zaprojektowano 1959 roku.
                                           Przedstawia Cecila Calverta, jako konnego rycerza.
                  Inskrypcja wokół: Cecil, Absolutny Pan Marylandu i Avalonu, Baron Baltimore.

                              Nazwa Maryland -  na  cześć Henrietty Marii Burbon( 1609 – 1669),
                                                       żony króla Karola I Stuarta. 
                                                                                    ****
                                                                         Massachusetts
                                            Commonwealth of Massachusetts


                  
Pieczęć od 13 grudnia 1780 r
                                               Przedstawia Indianina trzymającego łuk i strzały.
                                                 Gwiazda reprezentuje Wspólnotę Massachusetts.
                             Jako dewizę stanu miejscowy parlament przyjął w 1775 roku drugi wers
                                                                 z dwuwiersza angielskiego
                                   patrioty Algernona Sydneya (napisany ok. 1659 roku).
                                                      Miało to być przesłanie do Anglii:
                                Mieczem szukamy pokoju, lecz pokój jest tylko w wolności.
                          Klejnot herbowy - rękę zbrojną trzymającą szablę, dodano w 1780 roku.

              Sigillum Reipublicae Massachusettensis - łac.: Pieczęć Republiki Massachusetts

           Nazwa stanu pochodzi od nazwy plemienia indiańskiego, którego nazwę tłumaczy się jako
                                       “ludzie wielkiego wzgórza” lub “w krainie wielkich wzgórz”,                                                                            *****
                                                                   New Hampshire
                                                                     State of New Hampshire

       
         Pieczęć przyjęta w 1784 r
                 Przedstawia fregatę USS „Raleigh”, jeden z pierwszych 13 statków, jakie weszły
                                do służby w amerykańskiej marynarce wojennej w 1776 roku.
               Jednostka ta została zbudowana w znajdującym się na terenie stanu porcie Portsmouth

                Nazwa stanu   New Hampshire   pochodzi od hrabstwa Hampshire w południowej Anglii.
                        Kapitan John Mason, który odkrył te tereny, pochodził  z  tego  hrabstwa..


                                                                             *********
                                                                       New Jersey
                                                        State of New Jersey
             
              pieczęć oficjalnie przyjęta w 1928 roku.

           Trzy pługi w herbie symbolizują fakt, że New Jersey był trzecim stanem przyjętym do Unii.
                         Tarczę herbu podtrzymują personifikacja wolności (z czapką frygijską)
                                                i Ceres (bogini rolnictwa) z rogiem obfitości
.                                         Klejnotem jest głowa konia, symbol krzepkości.
                              Na wstędze dewiza stanu: Wolność i dobrobyt i rok 1776 oznacza
                                                               przystąpienie stanu do Unii
                              . Napis dookoła głosi: Wielka pieczęć stanu New Jersey

               Nnazwa stanu  pochodzi od wyspy Jersey (w Kanale La Manche), miejsca pochodzenia
                   Sir George Cartereta  który otrzymał te ziemie za swoją wierną służbę Karolowi II.
                             

  Prowincja New Jersey 1664–1776


                                                                             ********
,                                                                       Nowy Jork
                                                  State of New York
        
Herb od 16 marca 1778 roku.

                                W herbie  krajobraz z rzeką Hudson,  która jest ważną  drogą,
                      która przyczyniła się do  rozwoju gospodarczego i bogactwa tego rejonu.
                                     Wschodzące słońce symbolizuje pomyślną przyszłość.
                Tarczę podtrzymują boginie wolności (w czapce frygijskiej) i sprawiedliwości (z wagą).

                                                            Wielka Pieczęć Stanu Nowy Jork

                                   oficjalne stanowe motto: "Excelsior".  łac. "coraz wyżej".

                    
                                                                          **
                      Nazwa prowincji została nadana   w 1664 na cześć brata króla Karola II,
                          .księcia York and Albany, późniejszego króla Jakuba II Stuarta
                                                                               *******
                                                                     Pensylwania
                                              oficjalna nazwa-   Commonwealth of Pennsylvania 

Pieczęć od 1791 roku
Bielik amerykański na tarczy oznacza przynależność stanu do Unii. 
Okręt, pług i trzy snopy w herbie, to symbole hrabstw Filadelfii, Chester i Sussex 
(obecnie w stanie Delaware).
 Oznaczają również znaczenie handlu, trudu, wytrwałości i rolnictwa
 dla stanowej gospodarki.

   rewers  

                                przedstawia  - Wolność z lwem u stóp który  symbolizuje  Tyranię
                                                   Napis   „Obydwoje  nie mogą przetrwać”

                                                                                 **
                                                       .           Herb na fladze stanu.

                                                                  Przyjęty  w 1875 roku
                                                      na podstawie rysunku z 1778 roku.

 Herb Pensylwanii ma tarczę trójdzielną w pas, w pierwszym, niebieskim polu okręt, w drugim, złotym pług, a w trzecim, trzy snopy barwy złotej. Otoczoną przez konie i amerykańskiego orła w klejnocie.
 Gałązka oliwna i łodyga kukurydzy krzyżujące się pod tarczą są symbolami pokoju i dobrobytu.
 Motto to „Cnota, wolność i niezależność”

                        

                  4 marca 1681  król angielski Karol II nadał  prawa do założenia nowej kolonii
                                  w okolicach przyszłej Filadelfii dla  Williama Penna
                      Od jego nazwiska i łacińskiego słowa sylvania znaczącego lasy bierze się nazwa
                                                    Pennsylvania,  czyli Lasy Penna.
 
                                                                            ******
                                                          Rhode Island
                        State of Rhode Island and Providence Plantations


                                                          Pieczęć  przyjęta w 1644 roku
                           . Kiedy w połowie XVII wieku zorganizowano plantacje Providence,
                                         kotwica służyła wówczas jako pieczęć prowincji.

                           Słowo „Nadzieja” zostało umieszczone nad kotwicą  w 1644 roku
             , nawiązuje  do fragmentu Biblii  - List do Hebrajczyków ( rozdział 6, wersety 18 i 19 )

                                           Zewnętrzny okrąg pieczęci głosi: Pieczęć stanu 
                                                Rhode Island i plantacja Providence 1636

                   Roger Williams ( 1603-1683) – angielski duchowny protestancki, pionier baptyzmu
      w Ameryce Północnej, założyciel północnoamerykańskiej kolonii Rhode Island (obecnie stan USA),***
                    Istnieją dwie  wersje na temat skąd wzięła się nazwa Rhode Island.
                  Pierwsza wersja odwołuje się do włoskiego odkrywcy Giovanni’ego Verrazzano,
                             który porównał  Block Island  do wyspy Rodos (ang. Rhodes)
                            Druga wersja  - holenderski odkrywca Adriaen Block nazwał  ją
                                                Czerwoną Wyspą (nid. Roode Eylandt). 

                                                                         ******
                                                                   Wirginia
                                                         Commonwealth of Virginia
                                                             
                                                    Pieczęć  zatwierdzona  w  maju 1776 roku
                                                               obecna wersja od 1930 r.

Pieczęć stanowa Wirginii jest graficznym wyrazem dewizy Sic semper Tyrannis (łac. Zawsze tak tyranom). Personifikacja odwagi, z mieczem i włócznią, symbolizująca Wspólnotę Wirginii, trzyma jedną nogę na pokonanym tyranie, któremu z głowy strącono koronę.   

                                                                              rewers


                                          Trzy  rzymskie  boginie -  Libertas (uosobienie wolności).
                   Ceres ( boginia wegetacji i urodzajów ) i  Aeternitas ( personifikacja wieczności)
                                     
 Perseverando - wytrwałość

                                                                       ********
      
            

                          Nazwa stanu  pochodzi od przydomka królowej Anglii Elżbiety I Tudor
                                                   -  Królowa Dziewica (the Virgin Queen)

                                                                              ******
                                                                     Znaczki pocztowe
Georgia
Delaware

New Hampshire
*******


                                                                   Karolina Południowa

        
            New Jersey

             
        Maryland
  *****

               
            Wirginia
       
              
                                                                               Rhode Island

            
              Massachusetts
         *****

Nowy Jork

Connecticut
Karolina Północna
****

Pennsylwania
****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz