sobota, 5 września 2020

Dystrykt Kolumbii


                        Leży na północnym brzegu rzeki Potomak, graniczy ze stanami Wirginia
                             (na południowym zachodzie) oraz Maryland (z pozostałych stron).
                               Dystrykt Kolumbii nie jest częścią żadnego z 50 stanów.
                   Stanowi w zasadzie odrębną jednostkę administracyjną o specjalnym statusie
                                              podlegający wyłącznej jurysdykcji Kongresu .

                                                                         *****
                                                     District of Columbia

 
                                                              Powierzchnia -179 km²
Pieczęć  przedstawia Temidę wieszającą wieniec na pomniku Jerzego Waszyngtona. 
Pod pomnikiem jest orzeł z awersu Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych.
 Z prawej (heraldycznie) strony umieszczono pociąg na moście przekraczający kaniony w stronę zachodzącego Słońca. Z lewej strony jest Kapitol Stanów Zjednoczonych na tle morza.
 Symbolizują rozległość USA, którego Dystrykt jest stolicą.
 U dołu motto Dystryktu Justitia Omnibus (łac. Sprawiedliwość dla wszystkich).

Rok 1871 odnosi się do roku, w którym Dystrykt Kolumbii został utworzony
w  obecnej formie

1876                                      1902

******

Flaga

Przyjęta 15 października 1938

Flaga nawiązuje do herbu rodowego George'a Washingtona

  Herb nadany prapradziadkowi Jerzego Waszyngtona ,
 Wawrzyńcowi   Waszyngtonowi ( Sir Lawrence Washington) z Sulgrave Manor
(Northamptonshire , Anglia) w 1592 roku

****
Poprzednia flaga

 do 1937r

Nazwa dystryktu
Columbia jest nowołacińskim toponimem zbudowanym z rdzenia Columb- pochodzącego od nazwiska Krzysztofa Kolumba oraz końcówki -ia, popularnej w łacińskich nazwach krajów
 (np. Britannia „Brytania”, Gallia „Galia”).Oznacza  „Ziemia Kolumba”.
Nazwa  Columbia określające „Amerykę” (rozumianą jako „Europejskie kolonie 
w Nowym Świecie”) powstała w XVIIIw.
W czasie rewolucji amerykańskiej imię Columbia   ugruntowało się jako alternatywna 
lub poetycka nazwa dla Ameryki.
 W XIX wieku Columbia była przedstawiana jako bogini - 
kobieca narodowa personifikacja Stanów Zjednoczonych
Wizerunek spersonifikowanej Columbii  oficjalnie nigdy nie został ustalony

             Posąg Triumfującej Wolności  ( Statua Wolności) na szczycie Kapitolu  (od 1863) 
  obecnie nie  nazywana „Columbią”, posiada wiele charakterystycznych dla niej cech.


*******
James Madison -pomysłodawca utworzenia DC

 16 lipca 1790 ( Residence Act ) decyduje - nowa stolica znajdzie się nad rzeką Potomak, 
a jej dokładną lokalizację określi prezydent Waszyngton

3.IX.1791 -nadanie stolicy  nazwy Waszyngton

Początkowo dystryktowi nadano kształt kwadratu o boku 10 mil (16 km)
1835 -260 km²
 W 1801 Akt Organiczny oficjalnie uporządkował status prawny Terytorium, oddając je, wraz ze znajdującymi się na jego terenie miastami Waszyngtonem, Georgetown oraz Alexandrią, 
pod wyłączny zarząd Kongresu. 
Na nieprzynależących do żadnego osiedla terenach ustanowiono dwa hrabstwa: 
Waszyngtonu na wschód od Potomak i Alexandrii na zachód od rzeki

Aktem Kongresu z 9 lipca 1846 r. obszar 31 mil² (80 km²) (hrabstwo Alexandria i  miasto Aleksandria) 
został zwrócony („retrocedowany”) Wirginii. 
Następny Akt Organiczny, wydany przez Kongres w 1871, tworzył nowe władze dla całego terytorium federalnego. Miasta Waszyngton i Georgetown oraz Hrabstwo Waszyngtonu stały się jedną jednostką administracyjną, nazwaną Dystryktem Kolumbii
. Współcześnie składają się nań wyłącznie ziemie przekazane przez stan Maryland. 

****
Obecnie Dystrykt Kolumbii jest podzielony na cztery ćwiartki


Northwest DC (północno -zachodnią)
Northeast DC (północno-wschodnią)
 Southwest DC (południową -zachodnią)  
 Southeast DC  (południowo-wschodnią)

*****
Znaczki pocztowe


Biały Dom (The  White House)

Sąd Najwyższy (Supreme Court)

Gmach Kongresu na Wzgórzu Kapitolu (Capitol Hill)

                                                                               ***


******
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz