sobota, 26 września 2020

Herby miast na znaczkach Słowacji

                                              Herby słowackich miast na znaczkach pocztowych
                                                                           1993-1998

                          Rużomberk  – miasto powiatowe w środkowej Słowacji, w kraju żylińskim,
                                                         w historycznym regionie Liptów.

Mi 164
Herb
   Prawa miejskie od 1318 r
 węg. Rózsahegy
Miasto zostało założone przez saskich górników na wzgórzu 
Horka porośniętym dzikimi różami

***
Dubnica nad Váhom  – miasto na Słowacji, w kraju trenczyńskim,
 w powiecie Ilava.

Mi 177
Herb przyjęty w 1980 roku.  
Prawa miejskie w  latach 1639 i 1730
(do 1927 Dubnica,
 węg. Vágtölgyes )

*****
Zwoleń  – miasto powiatowe w środkowej Słowacji,
 w kraju bańskobystrzyckim

Mi 179
Herb
 oficjalnie  od 1977 roku 

  używany już w XIII wieku, pochodzi z  herbu Arpadów.

 Herb miasta Zwoleń jest jednym z najstarszych na Słowacji, dlatego objęty jest wyjątkiem,
 który pozwala najstarszym słowackim miastom używać nie tylko półokrągłej -
 późnogotyckiej tarczy, 
ale także starszej - trójkątnej - wczesnogotyckiej tarczy
.
                                                                               **
 Prawa miejskie  ok. 1235 r, przywrócone  w 1243 (Bela IV)

lata 30 -XX w.
węg. Zólyom 

*******
1994
Bańska Bystrzyca – miasto w środkowej Słowacji
. Ośrodek administracyjny kraju bańskobystrzyckiego i powiatu Bańska Bystrzyca

Mi 206
Herb

 Krol Bela IV nadał osadzie w 1255 r. prawa miejskie
(węg. Besztercebánya)
 Dokładna data nadania herbu nie jest znana.. 
 Jest to zmodyfikowany herb królestwa węgierskiego, 
używany za panowania dynastii Arpadów.


Herb w XVIII w

***
1995
Nitra  miasto  położone na zachodzie kraju nad rzeką Nitrą.
 Stolica kraju nitrzańskiego oraz ośrodek administracyjny powiatu Nitra.

Mi 221
Herb
od  1991 roku.
**
 znany od  XVw
                                                                          lata 30- XXw.

***
Nová Baňa  – miasto na Słowacji w kraju bańskobystrzyckim

Mi 231
Herb
przyjęty 27 sierpnia 1977 roku.
 dwa srebrne skrzyżowane młoty górnicze,
  w górnej części złota korona, a w dolnej złocista lilia.

 Motyw korony i lilii - atrybut NMP i jednocześnie symbol rodziny Andegawenów
 z której pochodził król Ludwik, przedstawiony na historycznej pieczęci z XIV wieku.
******
Bańska Szczawnica– miasto w kraju bańskobystrzyckim,
 w powiecie Bańska Szczawnica na Słowacji.

Mi 232


                                      Wzór herbu Bańskiej Szczawnicy to odcisk pieczęci miejskiej,
                                        której pochodzenie sięga pierwszej połowy XIII wieku.
( 1275 r)
. W średniowieczu było najważniejszym miastem górniczym Węgier
. Wydobycie i przetwórstwo znacznych ilości złota, a następnie i srebra,
 stanowiło przez kilka wieków o jego znaczeniu i zamożności jego obywateli


Herb nadany  w 1788 r (ces.Józef II)
       Jaszczurki po obu stronach fortyfikacji nawiązują do legendy o tym, 
że złoża rud zostały odkryte przez jaszczurki.

*****
                               Trenczyn – miasto powiatowe w zachodniej Słowacji nad rzeką Wag.
                                                            Stolica kraju trenczyńskiego.

Mi 238
                                                                              Herb

Najstarszy wizerunek na pieczęci  z 1381 roku
Najstarszy zachowany herb z barankiem na dokumentach z 1476 r.

                                                                       lata 30-XXw.

*********
1996
Senica – miasto na Słowacji w kraju trnawskim, 
ośrodek administracyjny powiatu Senica

Mi 256
zatwierdzony  23 czerwca 1987 roku przez władze Senicy
(Uchwała nr 58/87).
W 1396  - Senica uzyskała prawa miejskie
(węg. Szenice)
                                        Herb Senicy należy do niecodziennych przedstawień
                                                     heraldycznych świętego Marcina.

******
Popradzki Staw – staw tatrzański, znajdujący się w dolnej części Doliny Złomisk, 
odnogi Doliny Mięguszowieckiej w słowackich Tatrach Wysokich.

Mi 260
Nad brzegiem jeziora  stoi  schronisko nad Popradzkim Stawem 
(Chata pri Popradskom plese ) ( Popradská chata
W prawym dolnym rogu nieoficjalny ? herb Popradzkiego Stawu (jako
 część miasta Wysokie Tatry (słow. Vysoké Tatry) 


*********
1997
Żylina − miasto w północnej Słowacji, 
siedziba władz kraju żylińskiego i powiatu Żylina

                                                                             Mi 276
                                                                             Herb
                                                                         od 1992 r
                               Herb miasta Żylina nawiązuje do  najstarszego znanego herbu miasta
                                    który znajduje się na dokumencie z 8 marca 1379 roku.

                                                                            ********
                           Martin– miasto powiatowe w środkowej Słowacji, w kraju żylińskim,
                                                     w historycznym regionie Turiec.
                                          Do 1951 nosiło nazwę Turčiansky Svätý Martin
                                                              (węg.: Turócszentmárton)

Mi 284
Herb
 znany z  pieczęci miasta z 1375 roku
                                                    Heraldyczne przedstawienie  św. Marcina

*****
1998
Mi 300
Na znaczku herby -od lewego górnego  rogu
Bratysława, Trenczyn,Żylina, Preszów,
                                          Po prawej -Trnawa, Nitra, Bańska Bystrzyca i Koszyce

****
Trnawa  – miasto w zachodniej Słowacji, stolica kraju trnawskiego,
 siedziba powiatu Trnawa.

Mi 320
   Obecna wersja herbu  od 1991 r.

          Koło w graficznym skrócie tworzy litery greckiego alfabetu 
I - (jota - Jesos) i X - (chí - Christos)


*****
Herb wielki

.  W  herbie  motyw bizantyjskiej 
   ideologii i prawa państwowego -
 przedstawienie Jezusa Chrystusa Pantokratora.

Pieczęć z 1347 r

     Od 1420 roku używa się w herbie  koła.

. Prawa miejskie od  1238 r wolne miasto królewskie ( król Béla IV.)

***
Preszów – miasto we wschodniej Słowacji, ośrodek administracyjny
 kraju preszowskiego  i powiatu Preszów.

                                                                              Mi 326
                                                                               Herb

                                                         przyznany 4 stycznia 1453 roku

*****Brak komentarzy:

Prześlij komentarz