czwartek, 24 września 2020

Poloniki na znaczkach Słowacji

                                                 Poloniki na  znaczkach słowackich  1993-2020
                                                                          1995  
                                                     
                                                                             Mi 229
                                                      Pielgrzymka Jana Pawła II na Słowacji
                                                                   30 VI – 3 VII 1995

                                                                              ******
                                                                             2000
                                                                Przełom Dunajca      
        
         Mi  359
 przełom rzeki Dunajec przez pasmo górskie Pienin (Pieniny Właściwe), 
na długości ok. 8 km pomiędzy Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą
 na polsko - słowackiej granicy. 

    **
                                                                             2003  
                                                      Święci Świerad i  Benedykt

     
    Mi 455  
Św. Andrzej Świerad -wedlug tradycji  pochodzil z  terenu Polski południowej.
Urodził  się ok.980 r
Pustelnik  w Tropiu nad Dunajcem,a potem benedyktyn w klasztorze pw.św. Hipolita na
 Górze Zabor koło Nitry.
Zmarł ok.1030 r w swej pustelni Skałka nad rzeką Wag i pogrzebany w Nitrze.

***
Sw. Benedykt - pochodił z ziem polskich.
Początkowo mnich na górze  Zabor koło  Nitry później pustelnik.uczeń  św. Andrzeja Świerada
Zamordowany  przez zbójców  ok.1033-37 nad rzeką Wag pogrzebany w  Nitrze

Ok. 1064 roku Świerad i Benedykt zostali uroczyście proklamowani przez biskupów Węgier świętymi
Są pierwszymi Polakami, wyniesionymi do chwały ołtarzy przez Grzegorza VII.
 Kult świętych ogłosił legat papieski na synodzie węgierskim w Ostrzyhomiu w 1083 roku.
Relikwie obu świętych znajdują się w srebrnej trumnie w kaplicy św. Barbary
 w Katedrze św. Emerama w Nitrze

*********
                                                                               Mi 466
Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II na Słowację odbyła
 się w dniach 11 — 14 września 2003 

****
                                                                            2004

                                                Wejście do Unii Europejskiej

  Mi  484
 1 maja 2004,  do wspólnoty dołączyło dziesięć państw: Cypr, Czechy, Estonia, 
Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry
Wśród flag - flaga polska

***
                                                                         2004
                                                              Spływ Dunajcem
 Mi 492
 Spływ Przełomem Dunajca  rozpoczyna się w Sromowcach Wyżnych (Kątach), gdzie znajduje się przystań flisacka i pawilon Pienińskiego Parku Narodowego lub w Sromowcach Niżnych, w których spływy organizuje przystań Port Pienin i kończy się w Szczawnicy.

                                  

                                                                          ********
                                                                           2006
                                                                       Poprad
 Mi 529
              miasto powiatowe na Słowacji, w kraju preszowskim, w historycznym regionie Spisz.
                             Do połowy XIII wieku znajdowały się w granicach Polski. 
             Prawdopodobnie po najazdach tatarskich w I połowie XIII w. wkroczyli tam Węgrzy.
                w 1412 zostały zastawione królowi polskiemu w ramach tzw. zastawu spiskiego.
     . W granicach Polski znajdował się formalnie do 1772, choć teren ten został zajęty przez Austriaków
                                    już w 1769 r. Później zostało włączone do Węgier   
             .         W 1918 miasto znalazło się w granicach nowo powstałej Czechosłowacji

                                                                            ****
                                                                     Podoliniec  
Mi 536
               Podoliniec pierwotnie należał do Polski i znajdował się w granicach ziemi sądeckiej,
                       później (na kilkadziesiąt lat, do roku 1412) włączony został do Węgier.
    W 1412 roku Zygmunt Luksemburski nadał jej prawa wolnego miasta królewskiego.
            W tym samym roku Podoliniec wraz sąsiednimi miastami Lubowlą i Gniazdami oraz
             13 innymi miastami spiskimi wszedł w skład tzw. zastawu spiskiego przekazanego Polsce.
Do 1769 r. znajdował się w granicach Polski, później został zajęty przez Austriaków i włączony do Węgier.
                 W 1920 r. Podoliniec znalazł się oficjalnie w granicach Czechosłowacji.

                                                                                *****
                                                                                 2011
                                                                                Mi 654
Grupa Wyszehradzka (V4) – zrzeszenie czterech państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, którego celem jest pogłębianie współpracy między tymi krajami, w początkowej fazie w szczególności w kwestiach przystąpienia do struktur Unii Europejskiej i NATO.
 Powołane w 1991 roku przez trzy państwa (Polskę, Węgry i Czechosłowację) tworzące tzw. Trójkąt Wyszehradzki. W późniejszym czasie, wskutek rozpadu Czechosłowacji (1 stycznia 1993 r.), członkami grupy stały się Czechy i Słowacja.
                                                      ***
       
    Mi 660
                                                                  Beatyfikacja Jana Pawła II.
                                                                        *******
                                                                        2012
                                                                Zamek Lubowelski
                                                                 Ľubovniansky hrad

                                                     
                                                                          Mi 693
.                                            Został zbudowany na przełomie XIII i XIV w.
           8 listopada 1412 r. Zygmunt Luksemburski zastawił część ziemi spiskiej w tym zamek 
     Lubowelski  za pożyczkę u króla Polski Władysława Jagiełły w kwocie 37 tys. kop groszy praskich.
          Na zamku podpisano akt zastawu. Zamek stał się siedzibą zarządców zastawionego terytorium.

. Z zastawionych terytoriów utworzono starostwo spiskie z siedzibą w Zamku Lubowlańskim, składające się z dominium lubowlańskiego (które potraktowano jako ziemie odzyskane – w jego obręb oprócz Lubowli                           wchodziły jeszcze Podoliniec i Gniazda wraz z okolicami), oraz 13 miast spiskich

. Obszar zastawu nie był zwarty terytorialnie, składał się z 5 enklaw, z których największa - okręg podoliniecki stykała się bezpośrednio z terytorium Polski. Pozostałe enklawy stanowiły okręgi: Białej Spiskiej, Popradu, Nowej Wsi Spiskiej oraz Podegrodzia Spiskiego z Włochami.

           W latach 1655-1661 na zamku lubowelskim były ukryte polskie klejnoty koronne.
W 1769, na rozkaz cesarza i króla Węgier Józefa II Habsburga, wojska austriackie przywróciły formalne władztwo państwowe na terytorium administrowanym przez starostę spiskiego, co było wstępem do zagarnięcia w 1770 kolejnych starostw: czorsztyńskiego, nowotarskiego i sądeckiego.
Austriacka okupacja Spisza i Podhala trwała do 1772, gdy tereny te stały się oficjalnie częścią Węgier, rządzonych wówczas przez Habsburgów.
 Andrzej Zamoyski odkupił zamek z jego ziemiami w roku 1882 za ok. 80 tys złotych. Ożenił się z hiszpańską księżniczką Karoliną de Bourbon. Zamek odziedziczył ich syn Jan Zamoyski, który ożenił się z hiszpańską księżniczką Izabellą, ciotką hiszpańskiego króla Juana Carlosa. Zamoyscy byli właścicielami zamku do roku 1944 r.
                                                                           *****
                                                                           2014 
                                                        Upamiętnienie ofiar I wojny światowej

                                                                        Mi 738    
               Na znaczku cmentarz wojenny nr 51 – Rotunda – austriacki cmentarz z I wojny                                                  światowej,  usytuowany na szczycie góry Rotunda w Beskidzie Niskim
                                                           w miejscowości Regietów
                                          Założenie cmentarza zaprojektował Dušan Jurkovič
.                        Pochowano tu 42 żołnierzy austro-węgierskich oraz 12 rosyjskich poległych
                                                          w lutym i marcu 1915 roku

                                                                             ******
                                                                           2017

                                                                            Mi 815
                              Jezioro Orawskie, Zbiornik Orawski (słow. Vodná nádrž Orava
                         – zbiornik zaporowy znajdujący się na Orawie w północnej Słowacji. 
                         zbudowany u zbiegu rzek Białej i Czarnej Orawy w latach 1941- 1954 r
                                                           Powierzchnia -35 km²
                         Po napełnieniu jeziora okazała się konieczna zmiana przebiegu granicy 
                      polsko-słowackiej,  tak, by całe jezioro  pozostało po stronie słowackiej.
                               Północne brzegi częściowo znajdują się na terytorium Małopolski 
                                                           (gminy Jabłonka i Lipnica Wielka)  
.                      
W zależności od stanu wody granica przebiega raz wzdłuż brzegów jeziora
, innym razem po jego tafli

                                                                          *******
                                                                          2020
                                                     Mi 894


              

                                                             Wśród flag - flaga Polski
                                                                             ****
Mi 903
                                     100. rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II (1920-2005)
                                                                             *******


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz