niedziela, 20 września 2020

Powiat Lubiński

             Powiat został powołany w 1999 r., położony jest w północnej części województwa                                          dolnośląskiego na Wysoczyźnie Lubińskiej i zajmuje  powierzchnię 712 km².

           Graniczy z powiatami: wołowskim, górowskim, głogowskim, polkowickim oraz legnickim.                                                                

                                   Naturalną granicę wschodnią powiatu, na odcinku ok. 57 km,

                                                 wyznacza Odra płynąca w szerokiej dolinie..

                                                                              *****

Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXIV/150/2004
 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 maja 2004 r.

Nawiązuje do znaku osobistego księcia Henryka Brodatego (1163-1238), jako historyczny, istotny element godła Dolnego Śląska. Nawiązuje do historycznego piastowskiego dziedzictwa kulturowego tej ziemi, jak i funkcjonującej tu heraldyki co najmniej od XIII wieku (czarnego półksiężyca barkiem ku podstawie z takimże krzyżem kawalerskim zaćwiczonym pośrodku) oraz do symbolu miedzi, głównego metalu pozyskiwanego w Lubińsko-Głogowskim Zagłębiu Miedziowym (okrąg czerwony z takimże krzyżem kawalerskim u dołu).

                                                                               Flaga

                                                            Flaga   przyjęa 27 maja 2004 r

                                                                           *******

                                                                   W skład powiatu wchodzą:

                       

                                                                              **********

                                                                   Miasto Lubin

       
Herb przyjęty w 1990 r
przez  Radę  Miejska uchwałą nr X/48/90
                       Na tarczy  w polu złotym orzeł  dolnośląski, który w miejscu głowy ma wizerunek 
                                              Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na prawym ramieniu.

                               Wizerunek taki  widnieje na szeregu pieczęci miejskich począwszy od XIV w

                                                                                  ***
   
Herb 1968-1990
wzorowany na  symbolu miejskim znanym
  z dokumentu z 1310 roku

                                                                               *****
                                                                 Herb od XVIII w  / 1820 ?
                         Mury miejskie z bramą,pośrodku której  ukośnie ułożona tarcza z orłem śląskim.
                                                 Obok postacie świętych  Barbary i Agnieszki
                              Nad murami postać Madonny między dwoma wieżami i dwoma orłami.

                                                     
                                                                                  ****
                                                                               Flaga miasta

             

    Uchwała rady miejskiej nr XI/108/11 z 28 czerwca 2011 r
                                   Flaga składa się ze 160 kwadratów ułożonych w 10 poziomych rzędów
                                                                      po 16 kwadratów.
                                     Pierwszy kwadrat (górny przy drzewcu flagi) jest barwy czerwonej.

                                                                                   ***** 

               

                                                                              Chorągiew Lubina

                                                                                         *****

                                                                              Gmina Lubin

                             
                                                                                        Herb  od 2005 ?

                                                           Gmina Lubin została utworzona 1 stycznia 1973 r.

                                                                                    ******

                                            Gmina miejsko-wiejska Ścinawa

                                                                            od.......

przedstawia w żółtej tarczy herbowej połowę czarnego orła Piastów śląskich z białą przepaską sierpową na skrzydle oraz fragment czerwonego, blankowanego muru miejskiego z basztą nakrytą stożkowatym, białym daszkiem, zwieńczonym gałką i gotycki motyw architektoniczny, który nie został jak dotąd jednoznacznie zidentyfikowany .Herb miasta, pojawił się już w 1310 r., i funkcjonuje z drobnymi stylistycznymi odmianami aż do naszych czasów


  Prawa miejskie ok1248-1259
od księcia głogowskiego Konrada I

                                                                                 ****

                                                                 Gmina Rudna

    
Herb przedstawia Świętą Katarzynę z Aleksandrii
  Uchwała Nr XXII/146/04 Rady Gminy Rudna   z dnia 30 czerwca 2004

*******
Herb miasta Raudten 


 przed rokiem 1339 otrzymała prawa miejskie
Zniszczenia w roku 1945 przyczyniły się do utraty praw miejskich

    ****
1170-gród kasztelański (1224)
 Lubin powstał z zespołu osadniczego, na który składały się: 
osada targowa, gród obronny, podgrodzie.

Lubin jako ośrodek miejski mógł funkcjonować już w 1 poł. XIII w.
 Lokacja na prawie magdeburskim ok. 1295 
    (książę Konrad II)

                                 Początkowo Lubin należał do Piastów z linii żagańsko-ścinawskiej, 

                                               a następnie  do Piastów legnicko-brzeskich

                                  Tereny te( ks.ścinawskie) od roku 1329 były pod zwierzchnictwem Czech

                                         od  1526 Habsburgów, a od 1741 -  Prus (Niemiec)

                                                      Od 1741 do 1945 r.   Kreis Lüben

                                 W 1932 r. powiat powiększono kosztem powiatu  Steinau

                                                        ( istniejącego w l. 1741-1932)

                               W 1939 r. nazwę powiatu zmieniono na Kreis Lüben i. Schlesien.

                            Od 1945 r. terytorium powiatu znajduje się pod administracją polską

                                                       1946- w   województwie wrocławskim.

                                        1957 - odkrycie złóż  miedzi ( inż. Jan Wyżykowski)

                                                     w okolicach Lubina i Polkowic

                                 Od  1961 Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi (KGHM)

                                                  

                                                                  Powiat lubiński  w 1966

                                                                                                    *****


 1975-1998  - w województwie legnickim.

                                                   Od  1999-  w województwie dolnośląskim

                                                                           ****

                                                           Znaczki pocztowe

                                                                    Od 1945 -polskie

****
Znaczki Niemiec
1872-1945

****
Znaczki Związku Północnoniemieckiego
1868-1871

Znaczki Prus
                                                                          1850-1868

                                                                              *****                                                  
        

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz