niedziela, 13 września 2020

Obwód pskowski - herby rejonów

.     


                            Obwód pskowski  jest podzielony na 24 rejony  i 2 okręgi miejskie

                                                        Rejon bieżanicki  
                                                               Бежа́ницкий райо́н
                                                      Бежаницкий муниципальный район

      
    od   19.IX. 2001 r.
 Łoś to zwierzę, które symbolizuje wolność, niezależność i godność.
Wzgórza, po których spaceruje łoś symbolizuje Wysoczyznę Bieżenicką - najwyższe miejsce
 w obwodzie pskowskim.(góra Łobno- 338 m.n.p.m)
 Zieleń  - przyroda , a także symbolizuje dostatek, życie i odrodzenie.

****
Rejon wielkołucki
Великолу́кский райо́н 

od 26.XII.2001 
Złote łuki nawiązanie do herbu miasta Wielkie Łuki
Zielone pole herbu symbolizuje  przyrodę i   rolnictwo   rejonu  
    Czerwona część pola herbu  - heroiczna przeszłość ziemi  w czasie wojny (1941-45)
 i  praca mieszkańców regionu w czasie pokoju.
.
*****
Rejon gdowski
Гдо́вский район

od  26.II. 2002 r
Herb nawiązuje do herbu  miasta Gdow z 1781 r.
. Pole wypełnione snopami lnu,  który  wówczas  uprawiano 
w  okolicach tego miasta. 

Dawny herb 
1781 r

******
  Rejon diedowicki 
 Де́довичский райо́н
Дедовичский муниципальный район

od 27.II. 2002
Kolor czerwony  symbolizuje dzialolność partyzantów
  podczas wojny 1941-1945.  również pracę
, życie siłę, odwagę, świętowanie i piękno
.
Błyskawica - symbol światła  symbolizuje  główny obiekt energetyczny
 obwodu pskowskiego,znajdujący się na terenie rejonu
- Псковской ГРЭС
Trzy snopy na zielonej ziemi  symbolizują  
     region rolniczy położony nad rzeką Szeloń. .
Zieleń  symbolizuje  przyrodę
   także dostatek, życie i odrodzenie.

****
Rejon dnowski
Дно́вский райо́н
Дновский муниципальный район

 
od   28 września 2000 r.
Herb symbolizuje położenie geograficzne miasta Dno
  na skrzyżowaniu głównych linii kolejowych:
  Bołogoje  - Psków i Sankt Petersburg  - Witebsk 
Dworzec kolejowy   jest główną atrakcją 
i  zabytkiem architektonicznym miasta.
Zielony kolor pola  herbu symbolizuje tereny rolnicze regionu i 
otaczającą miasto przyrodę

*****
Rejon krasnogorodski
Красногоро́дский райо́н
Красногородский муниципальный район

od 22 VII. 2001 r
Jest herbem „mówiącym”  symbolizuje centrum obwodu - Krasnogorodsk ,
 który został założony w 1464 roku jako twierdza Krasny Horodok 
 na  granicy ziemi pskowskiej . 
 Na terenie twierdzy znajdowała się cerkiew Przemienienia Zbawiciela.
Falisty pas - rzeka  Sinjaja , nad której brzegiem leży Krasnogorodsk

****
Rejon  kunicki
 Ку́ньинский райо́н
Herb  zatwierdzony  3 października 2002 r..
W herbie  złota kuna - od której wzięła nazwę rzeka Kunia  i  miejscowość Kunia 
Kuna  (Martes martes), jako cenny przedmiot handlu futrami i hodowli zwierząt,
 jest jednocześnie symbolem bogactwa fauny regionu.
Łuk  symbolizuje region, który od dawna słynie z polowań i ​​
znajduje się między miastami  Wielkie Łuki i Toropiec , 
które w  swoich herbach mają łuki.

Wielkie Łuki                               Toropiec


***
Rejon  łokniański
Локнянский район 
od 7 czerwca 2002 r
Na terenie obecnego rejonu  znajdowało się skrzyżowanie traktów handlowych 
prowadząca z Pskowa i Nowogrodu do Wielkich Łuków 
(3 wieże -symbolizują  te miasta )
Trakt strzeżony był przez książęcych wojów- symbolizuje to staroruski  wój  dmący  w róg.

*****
Rejon newelski
Не́вельский район
Zatwierdzony 11 kwietnia 2001 r. 
Herb rejonu nawiązuje do  historycznego  herbu miasta Newel
 z  1781 roku 

****
W czasach Rzeczypospolitej ziemie te leżały w województwie połockim.
 Odpadły od Polski w wyniku I rozbioru

Herb województwa polockiego.

***
Rejon noworżewski
 Новорже́вский райо́н 
 od 12.VII. 2001 года 
Herb oparty jest na historycznym herbie miasta Noworżew  z  1781 r.  
.  W złotym polu, trzy wiązki konopi, symbolizujące  uprawę konopi  z której
słynęła wówczas okolica miasta .

od 1781 r
*******
Kolejne rejony  w następnym poście





Brak komentarzy:

Prześlij komentarz