sobota, 12 września 2020

Obwód Pskowski

                  Obwód  położony w północno-zachodniej Rosji. Graniczy z obwodem leningradzkim ,
                   nowogrodzkim , twerskim i smoleńskim , Białorusią , a także z krajami Unii Europejskiej
                                                                 - Estonią i Łotwą


                                                                            ****
                                                       Obwód pskowski 
                                                        (ros. Псковская область)

                                                          Powierzchnia -55 400 km²
                                                    Ośr. adm.- Psków ( (ros. Псков)

                                                          Herb przyjęty  od 28.XII.2018
                 Opiera się na historycznych herbach ziemi pskowskiej od XVII do XIX wieku.
              W lazurowym polu złoty lampart, nad nim prawa ręka wyłaniająca się ze srebrnych chmur.
                 Lampart symbolizuje gotowość spotkania się z wrogam , odwagę  ludu pskowskiego
                     Psków przez wiele stuleci strzegł rosyjskich ziem od zachodu i był zawsze czujny.
                                      Błogosławiąca ręka oznacza patronat sił niebieskich.
                Niebieski (lazurowy) kolor  pola tarczy i wstęgi jest oznaką piękna i wielkości.
                                                    Korona jest symbolem władzy.

                          Motto "ПОТЯГНЕМЪ ЗА ОТЕЧЕСТВО"    słowa  księcia Dowmonta,
              wypowiedziane  w 1266 roku podczas buntu przeciw  księciu litewskiemu Gerdenowi
                                                   
                                         
                                                                                Flaga

                                                    
                                                                          od 2018 r
                                                                             *****
               
                                                                                 1995-2018

                                                                                      ****
            
                                                                           Herb gubernii
                                                                        od  8 grudnia 1856 r.

                                                                               ****
                                                                        Herb Pskowa

                                                             przyjęty  16 lipca 2010 r

                                                                           ****
                                                                             Flaga
                                                                          od 2010

************
                                Od VII wieku n.e. były terenem osadnictwa słowiańskiego.
                    W tym czasie zachodnią część przez bałtycko-fińskie plemię Votów.
                           W średniowieczu na terenie obwodu istniała Republika Pskowska.               W 1510 r. Republika Pskowska została zajęta przez Wielkie Księstwo Moskiewskie,
                                         a od 1547 r. jej ziemie stanowiły część Rosji.
                              Obszar zmagań wojny litewsko-rosyjskiej w latach 1558–1570
                                               i wojny polsko-rosyjskiej w latach 1577–1582.
                                   Polacy stoczyli tu kilka zwycięskich bitew: bitwę pod Newlem,
                                            oblężenie Wielkich Łuk i oblężenie Zawołocza.
                              W 1582 w położonym tu Jamie Zapolskim podpisano rozejm pomiędzy
                                                                   Polską a Rosją.

                                   Południowe krańce regionu z miastami Newel, Siebież i Uświat
                          leżały w granicach I Rzeczypospolitej (województwa połockie i witebskie)
                                                                    do I rozbioru (1772)
                           1772-1777, 1796-1927-Gubernia pskowska (ros. Псковская губерния)
1913
                             15 marca 1917 r. Car Mikołaj II podpisał w Pskowie akt abdykacji.

                                 1927 -1930  podział guberni na okregi -Pskowski  i Wielkie Łuki
                                                 
                     W 1935 r. w ramach obwodu leningradzkiego utworzono okręg pskowski
                        VII. 1941- VII.1944 tereny współczesnego obwodu pskowskiego
                                                          zajęły wojska niemieckie.
                                  23 sierpnia 1944 - utworzenie obwodu pskowskiego
                 
      2 .X.1957 r. większość  obwodu  Wielkie Łuki (19 rejonów) włączono 
 do  obwodu pskowskiego,
 a wschodnia część - obwodu  kalininskiego (obec. - Twer).

                                                                Obwód Wielkie Łuki (do 1957)

                                                                               ******
                                                            Znaczki pocztowe
                                                                            rosyjskie
                                                                     1857-1923 , 1991

           

         

****

                                                                                                                                                                    
                                                      


                                                                            *********
                                                                               ZSRR
                                                                           1924-1991


                                                                                *****
                                                             Znaczki lokalne

                                                                        Znaczki ziemstw
                                                                            Chołm
                                                                         Холмскій уҍздъ

 

    

                                                                                ****
                                                                         Noworżew

 
                                                                      Новоржевскій уҍздъ

          

                                                                          ********
                                                                      Opoczka

 
                                                                    Опочецкій уҍздъ

              
                
                    *******      

                                                                              Ostrow

 
                                                                        Островскій уҍзд


                                                                                ****
                                                                         Prochow

 
                                                                       Порховскій уҍздъ


1876-1905

                                                                                ****
                                                                            Psków

 
                                                                          Псковскій уҍздъ
                                                                              1871-1910

       
        
        


                                                                                  ***
                                                                          Toropiec

 
                                                                        Торопецкий уезд
                                                                              tylko  koperta


                                                                                   ******
                                                                                 VIII. 1941
                                                  Przedruki znaczków niemieckich i radzieckich
                                                                     tekstem  PLESKAU

              
                                                                                 X.1941
   znaczki definitywne
         z napisami  niemieckimi i rosyjskimi
 


                                                   
            
                                                                          ********
                                    W okresie międzywojennym Pytałowo było częścią Łotwy,
                                                         a Pieczory i Izborsk Estonii.

                                                            Znaczki   łotewskie
                                                                       Pitalova (Abrene)                                                                                 ***
                                                                      Znaczki   estońskie
                                                                                      Petseri

                 
                                                                                       *****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz