czwartek, 27 sierpnia 2020

Westerplatte i znaczki pocztowe

           Westerplatte – uformowany w latach 1845–47 półwysep (wcześniej wyspa   West Plaate )
                                       w Gdańsku, przy ujściu Martwej Wisły do Zatoki Gdańskiej.
Nazwa Westerplatte pochodzi z języka niemieckiego i  oznacza  „zachodnią wyspę
.  W  XIX wieku było jeszcze wyspą, a określenie „zachodnia” służyło do odróżnienia wyspy od istniejącej wtedy również Ost Platte („wyspy wschodniej”), która z czasem połączyła się z lądem.

****
                        Wobec ograniczonych możliwości Polski korzystania z portu w Gdańsku 
                              rząd polski  zaproponował wyznaczenie specjalnego terenu w porcie
                                             na potrzeby wyładunku towarów wojskowych.
          22 VI 1921 Liga Narodów , wyraziła na to zgodę (nie określając miejsca w porcie gdańskim)
           7 IV 1922 komisarz Ligi Narodów w Gdańsku Richard Haking podjął decyzję o lokalizacji
                                            składnicy wojskowej na Westerplatte
          14 marca 1924 Rada Ligi Narodów przyznała Polsce teren na półwyspie Westerplatte,
          u ujścia kanału portowego do morza, naprzeciw przedmieścia Nowy Port (Neufahrwasser)
 31 października 1925 obszar na  na półwyspie Westerplatte został przekazany w bezterminowe
                                                         i bezpłatne użytkowanie Polsce.


  Granice składnicy: - wzdłuż kanału portowego (bez nabrzeża, pozostającego pod kontrolą Rady Portu), do nasady wschodniego mola wejściowego do portu gdańskiego, wzdłuż plaży Zatoki Gdańskiej, po przecięciu nasady półwyspu do wysokości  Zakrętu Pięciu Gwizdków.

                                Powierzchnia placówki liczyła 60 ha i miała 3,5 km obwodu.
                     Od strony kanału portowego ogrodzona została murem ceglanym (wysokość 2 m),
                                    na pozostałych odcinkach płotem z drutem kolczastym.

                                                                      W i G 1938
7 grudnia 1925 Liga Narodów przyznała Polsce prawo do utrzymania straży wojskowej na Westerplatte. .    W latach 1926–1939 na terenie półwyspu funkcjonowała Wojskowa Składnica Tranzytowa.


 W dniach 1–7 września 1939 miała miejsce obrona półwyspu pod dowództwem mjr. Henryka                   Sucharskiego (1–2 września) i jego zastępcy kpt. Franciszka Dąbrowskiego (2–7 września).
 W trakcie tych walk garnizon walczył samotnie i w okrążeniu wobec przeważających sił wroga.
Westerplatte stało się symbolem walki polskiego żołnierza we wrześniu 1939 roku.
 Miało to olbrzymie znaczenie propagandowe dla narodu walczącego z hitlerowską agresją.

                                                                            ***
                                                          Znaczki pocztowe
                                                                 z motywem Westerplatte
                                                                           1.IX.1945
      
                                                                               Fi 374
                                                  Istnieje nie ząbkowany znaczek jak  374
                                   z  napisem "Polskie Termopile / Westerplatte / 1 IX 1939",
                                                               niedoszły do obiegu
      
                                                                               ******
                         
        

           

         4 znaczki - skromnie jak na takie wydarzenie
                                                                                   ****
        
     A to takie coś znaczkopodobne ...

**

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz