sobota, 22 sierpnia 2020

Olsztyn

                        Miasto na prawach powiatu, stolica województwa warmińsko-mazurskiego,
                                        siedziba władz ziemskiego powiatu olsztyńskiego


                    Olsztyn położony jest w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego
                                        nad rzeką Łyną, w granicach Pojezierza Olsztyńskiego

                                                                              ****
                                                       Obejmuje obszar -  88,33 km².
                                                        podzielony jest na 23 osiedla

                                                     Obecne granice miasta  od 1 stycznia 1988 r.

                                                                              ***
                                                                         Herb
od 1982
                               Przedstawia patrona najstarszej parafii miasta
                                                          – apostoła Jakuba Starszego,

                                                    Flaga

Złota muszla - atrybut św. Jakuba
                                                   Błękit - to barwa pola tarczy herbowej,
                                Srebrny falisty pas- nawiązanie do położenia miasta nad rzeką Łyną,
                                                                 pośród 10 jezior.

                                                    ****
                                                  Od 1973 r
                                                     „ Koło zębate i jednocześnie opona”
                                    z przetkniętym przez tę oponę stylizowanym kłosem
                       miały symbolizować industrializację miasta oraz rolniczy charakter regionu.

                                                                              ***
1966
***
po 1945 r
**
***
                                                                     

XIX w

                                                                            ****
                                                                      Prusowie
                                                   XIII w-  podbój przez Krzyżaków
                                                          w biskupstwie warmińskim
                                          1353 – nadanie Olsztynowi praw miejskich
                Niemiecka nazwa Allenstein dosłownie oznacza „kamień nad Łyną, łyński kamień
                                                       a w przenośni "zamek nad Łyną".
                           Została użyta w przywileju lokacyjnym miasta z 1353 roku

Polska nazwa Olsztyn jest spolszczeniem pierwotnej nazwy niemieckiej i była używana już w średniowieczu, Już w XV wieku Jan Długosz notuje polskie odpowiedniki nazwy - Holsten i Olsten.
                    Pod koniec XV wieku występują formy Olsthin i Olstin, a od XVII wieku
                                    w dokumentach powszechna staje się nazwa Olsztyn
                                               
                                        1440-przystąpienie do Związku Pruskiego
            19.X.1466 – na mocy II traktatu toruńskiego, kończącego wojnę trzynastoletnią,
                                             wraz z Warmią przyłączone do Polski
                                 
                                   
                       7.IX.  1772– wcielenie Olsztyna wraz z całą Warmią do Królestwa Prus
                                                          intensywna germanizacja
                         1818– Olsztyn stolicą powiatu i siedzibą starostwa powiatowego
                                                          ( Landkreis Allenstein)
                                                
                                            od 1905- Olsztyn stolicą  rejencji olsztyńskiej


                                    1910  – miasto  wydzielone  w randze powiatu miejskiego
                              Od 12.II. -1.VIII. 1920  – miasto pod rządami Komisji Alianckiej

                                    11.VII. 1920– plebiscyt, na mocy którego Olsztyn pozostał
                                                         w granicach Niemiec (Prusy Wschodnie)
                                    22 stycznia 1945  – miasto zajęła Armia Czerwona
                                                            zniszczono 1/3 zabudowy miejskiej.


                               Od  23 maja  1945 -  administracja polska -okręg mazurski (Okręg IV)
                                                                   ( 2 sierpnia 1945 r)
                                                   od 1946  w  województwie olsztyńskim 
 
                                              1999  - w województwie warmińsko-mazurskim

                                                                        *****
                                                         Znaczki pocztowe
                                         znaczki Królestwa Prus
                                              1850- 1871

*****
Znaczki Związku Północnoniemieckiego
                                                           1868-1871
                                                             *** 
                                          znaczki niemieckie
                                                                    1872-1945

                                                  ****
                                            znaczki plebiscytowe
                                                    od   30.IV.1920-  20.VIII.1920
                                                      Znaczki niemieckie przedrukowane
                                          tekstem  PLÉBISCITE / OLSZTYN / ALLENSTEIN


 W owalu nazwa komisji plebiscytowej
„COMMISSION D'ADMINISTRATION ET DE PLEBISCITE / OLSZTYN • ALLENSTEIN” . 
wewnątrz  - TRAITÉ / DE / VERSAILLES / ART. 94 i 95

                                     
                                                                             ********
                                                                Znaczki polskie
                                                  od 1945
                              13 kwietnia 1945 – otwarcie Urzędu Pocztowego Olsztyn 1 

                  


***
                    W 1516-1519,1520-21 - Mikołaj Kopernik był administratorem 
                                                              dóbr kapituły warmińskiej
                          
                                                    ****


                                                     ***

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz