czwartek, 13 sierpnia 2020

Herby terytorialne w Siedmiogrodzie cz.2

                    Herby rumuńskich okręgów położonych  w historycznym regionie Siedmiogród

                                                           Okręg Alba
                                                  Județul Alba
                                                  
                                                               Herb od 2013 r
              Korona umieszczona na gronostaju symbolizuje   koronację króla Ferdynanda
                  i królowej Marii  na władców Wielkiej Rumunii 15 października 1922 r. w Alba Iulia.
                 Legionista rzymski symbolizuje proces romanizacji, wkład rzymskich osadników
          w rumuńską etnogenezę, główną rolę, jaką odegrała stolica rzymskiej Dacji, Apulum.

                                               
                                                            Herb od 1993 r
                                   Litery na tarczy   V.R.R. (virtus romana rediviva).
                                              -   Odrodziła się rzymska potęga
                                                 pole 2 - herb Mołdawii
                                            pole 3-  pieczęć  Avrama  Iancu
                                    z napisem   SIGILLU PRAEFECTUREI AURARIE GEMINE

                                                                       ******
                                                  
                                                                      Herb w 1935
**
      
        Avram Iancu (1824 - 1872) – rumuński prawnik
   i działacz niepodległościowy

                                                                            ****
                                                      Okręg Bistriţa Nasaud
                                                           ( Județul Bistrița-Năsăud)
                                 ze stolicą w mieście Bystrzyca (rum. Bistriţa)

      
                                                  Herb od 1998
                                         Orzeł, wilczyca kapitolińska i litery VRR - wpływy rzymskie
                                              Otwarta księga -  symbolizuje rumuńską szkołę ,
                                              a później Liceum Pedagogiczne w Năsăud.                         
                                                        Pole 3- wpływy mołdawskie
                                 Pole 4 -symbolizuje XVIII w.  rumuńskich strażników granicznych
                                                   z Năsăud ( Districtul Grăniceresc Năsăud)
                                  
                                                      ****
                                                                      Okręg  Brasov
                                                   Județul Brașov
           
             od 12. IV. 2019 r
Herb symbolizuje zjednoczenie trzech historycznych jednostek administracyjnych, 
 istniejących  na terenie obecnego okręgu Braov,
Pole 1 -. Korona - symbolizuje  region  Brașov,
 Pole 2 - symbolizuje  region Fogarasz ( Ţara Făgărașulu), z  orłem   - Negru Vodă z Făgăraș 
 władcy Wołoszczyzny mającego  posiadłości  w ziemi Făgăraș
 Pole 3 - symbolizuje - rejon  Ținutul Cohalmului/Scaunul Rupea,niem.  Stuhl Reps) 
  - „bramę” do obecnego okregu  braszowskiego. 
Srebrny  falisty pas symbolizuję  rzekę Olt (Aluta) która przepływa przez wszystkie
 trzy historyczne regiony obecnego okręgu braszowskiego 

        poprzednie
        
        1990-2019
      ***
       
                                                        (1935)
                                                     ***
                                                                 Okręg Kluż
                                                                        Județul Clu
                                                        
                                                                        od 2006 r
         Lupa Capitolina - symbolizuje rzymską przeszłość   osady : Napoca (Cluj), Potaissa (Turda)
                             oraz rzymskie obozy w  Turda, Gilău, Bolonii, Gherla i Cășeiu
                        Wieniec z  pszenicy nawiązuje do poprzednich   herbów regionu, symbolizuje
                                                  bogate zwyczaje ludowe tego obszaru.
     Srebrna księga symbolizuje kulturę i naukę -istniejące tu od   XVI wieku,  pierwsze  szkoły  (Jucu, XIV w.),  Kolegium Jezuickie ( 1581 -1607) ,   Academia Claudiopolitana (1698-1773),
             Liceum Akademicke(1784)  i uniwersytet  (od 1872 r) pod nazwą   Babeșa i Bolyaia (od 1959)
              Lwy symbolizują zjednoczenie trzech księstw - Wołoszczyżny, Siedmiogrodu i Mołdawii
                                     -  zaczerpnięty z pieczęci  księcia Michała Walecznego.

  
                                Michał Waleczny – hospodar Wołoszczyzny w latach 1593–1600,
                        hospodar Mołdawii w roku 1600,  książę Siedmiogrodu w latach 1599–1600.
                                  Jedna z najznaczniejszych postaci w historii Rumunii,symbol
                                        oporu przeciwko Turkom oraz jedności Rumunii.
                                                     
                                                                           *********
                                                              Okręg Covasna
                                                                      Județul Covasna
                                                               ze stolicą  w  Sfântu Gheorghe
          
      Herb przyjęty w 1928 roku,
   ponownie  7.VIII. 2007 r
                                   Nawiązanie do herbu węgierskiego komitatu  Háromszék 
                                a ten  wzorowany był   herbem  Szeklerów używanym od  1436 roku:

.                        .               W 1968 r.okręg otrzymał nową nazwę od miasta  Covasna.

                                                                       *****
                                                              Okręg Harghita
                                                                  Judeţul Harghita
                                                    ze stolicą w mieście Miercurea-Ciuc
                                                                   (węg.Csíkszereda)

                 Okręg   utworzono  w 1968 r. po likwidacji Węgierskiego Okręgu Autonomicznego
                                   i z  części  z terytorium dawnych komitatów Csík i Udvarhely

od..?
Herb  nieoficjalny  (od 2009,2012)
Tarcza czterodzielna w krzyż z polem sercowym
pole 1 - krzyże - z herbu  Udvarhely 
pole 2 - symbol Szeklerów ( Gyulafehérvár )
pole 3 -dziedzictwo  architektoniczne
pole 4 -góry Hargita i rzeki stąd wypływające
Pole sercowe - Patrona Hungariae
                 
**
wzorowany na herbie komitatu Csik
(Csík-Gyergyó-Kászon)
                                                                              ****
                                                         Okręg Hunedoara   
                                                                 Județul Hunedoara
                                                             ze stolicą w mieście Deva.
                                                                       od 1999 r
                                                     Tarcza trójdzielna w rosochę na opak
                                W polu 1 czerwonym postać Decebala -ostatniego króla  Dacji .
               W  polu 2 - postac  cesarza Trajana  który przyłączył  Dację do swojego Imperium.
                                   w polu 3 - herb Korwin (Corvinilor ) - symbolizujący
                                              Jánosa  Hunyady ( rum. Iancu de Hunedoara )


                                                                      Herb  do 1950 r
                                                                               ****

                                                                              ****
                                                             Okręg Marusza
                                                 Județul Mureș
                                                         z siedzibą  władz w Târgu Mureş 
Herb od 1998 r
Pole 1 -  znalezisko archeologiczne  tzw.Fibula de la Suseni,  z epoki żelaza
symbol kultury przedromańskiej
Pole 2 -  symbolizuje  średniowieczne fortifikacje.
Pole 3 -  waga- symbol równowagi i powściągliwości mieszkańców i . rozwoju ekonomicznego 
Pole 4 - srebrne pasy -  rzeki  Marusza (Mureș), Târnava Mică  i Niraj.

****
Fibula w herbie Suseni

***
Herb przedwojenny

*****
Okręg Sălaj
 Judetul Sălaj 
 ze stolicą okręgu Zalău 
                                                                        od 2002 r
                                               Pole 1 -  tzw. Porta Praetoria
                                symbolizuje pozostałości  rzymskiej  osady Porolissum  na terenie
                                     dzisiejszego Moigrad-Porolissum ,symbolizuje też bramę
                                                                   do Siedmiogrodu
                              pole 2- słońce  nad rzekami  Samosz (Someşul), Crasna  i Barcăul
                         Słońce symbol życia i ruchu-  rzeźbionych  na  miejscowych bramach
                                               pole 3- położenie w  regionie winiarskim
                                         Pole 4 - wpływy rzymskie (Dacia Porolissensis )
                                     Złota wieża kościelna na niebieskim krzyżu- symbol wiary
                                                  i drewnianych kościołów (76)  w okręgu.

                                                                             ******
                                                        Herb  w okresie międzywojennym

                                                                            *****
                                                                    Okręg Sybin
                                                 Județul Sibiu
                                                                       Herb od 2002 r
                                    Herb -lew  symbol  dawnego  statusu  TERRA REGIUM                                                                                          ziem saskich  w Siedmiogrodzie.
                                             Pasy - z herbu  książąt Basarabów ( Draculesti)
                                                        Pole 3 - z herbu  miasta Sybin

                                                                              ****
                                                      
                                                              Herb rodu.: Drăculeşti 

                                                                         ********
Herb przedwojenny
****

                                                                          ********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz