sobota, 1 sierpnia 2020

Węgry znaczki z herbami miast

                                                     Węgierskie znaczki z herbami miast
                                                           (z pominięciem Budapesztu)
                                                                        1939-1989
                                                                           ****
                                                                          1939
                                                               (Mi 608), 1943 (Mi 718)
                                             
Herb Debreczyna
od 1693 i ponownie 
 w 1989 roku.
*****
1964 (Mi 2052)
Székesfehérvár

Na znaczku  herb z lat 1974-1989

***
1966 (Mi 2254)
Herb Sopronu


***
1968 (Mi 2397)
Kecskemét

1974-1989 
**
Herb od 1613 r ,
ponownie 1991,uzupełniony 1995 r
****
1969 (Mi 2514-2517)
Vác

Herb w czasach socjalizmu
1974-1989
 **  
 „Patronae Hungariae” 
znany od 1268 r,  modyfikowany 1841,1859.
ponownie przyjety 12.XII. 1989
***
Szentendre

***
Visegrád
Na znaczku herh nawiązujący do herbu
 króla Macieja Korwina ( 1458-- 1490)
który miał tu letni pałac.
****
Prawa miejskie ponownie od 2000 r 

Od 1991 r
znany z pieczęci  od XIV w. (1370)
Nazwa   pochodzenia słowiańskiego, oznacza: wysoki zamek 

***
Esztergom

Herb
                                                                          od 1725 r
****
1971 (Mi 2660)
Győr

Herb w czasach socjalizmu
                                                                          1974-1989

od  1743 r. 
***
1972 (Mi 2782A-2788A)
Székesfehérvár
   

Herb
1703-1949, 
   ponownie od 1993 r
**
herb w czasach socjalizmu
                                                                          1974-1989
******
Szarvas
Mi 2825

Herb w czasach socjalizmu

od  1848  r
   Herb "mówiący "- węg. szarvas = jeleń   . 
   Prawa miejskie  1848-1872
     ,ponownie od 1966

***
Salgótarján
Mi 2826
herb w czasach socjalizmu
1967 -1992
**
Herb obecny od 1992 r

****
1973 (Mi 2874)
Tokaj

 obecna wersja od 1991 r

*****
Kaposvár
Mi 2875
Herb w czasach socjalizmu
1973-1990

****
od 1788,pot.w 1899
obecny herb
****
Esztergom
Mi 2897
Herb w czasach socjalizmu

**
Veszprém
Mi 2916

Herb w czasach socjalizmu
                                                                              ***
od 1906 r i obecnie
**
Herb Monachium
**
1974
Vác
Mi 3001
Na znaczku herb w czasach socjalizmu
****
Kiskunfélegyháza
Mi 3002

Herb w czasach socjalizmu

obecny herb od 2004 ?
**
Pécs
Mi 3003

Herb w czasach socjalizmu

Herb od 1780 do 1948 r.,
 następnie od 1989 r. (1991)
potw. w 2012 r
***
1975
Szolnok
  
Mi 3025

Herb w czasach socjalizmu

od   1761  r
Obecny herb od V. 1991 r
 ***
Dunaújváros
 
Mi 3045
W latach 1951–1961 nosiło nazwę Sztálinváros
do 1951 r. Dunapentele 
Herb w czasach socjalizmu

obecny herb (2015 ? )

 Baranek -  symbol Dunapentele
Szachownica - zaplanowany  charakter miasta.
 Kapitel  kolumny  w  niebieskim polu nawiązuje 
do rzymskiej historii osady. 
Niebieskie pola symbolizują Dunaj.

******
Mi 3143
Herb Mediolanu ?

***
Sopron
Mi 3206
Herb w czasach socjalizmu

od 1340,
 ponownie od 1990 r.

„SOPRON CIVITAS FIDELISSIMA” oznacza 
„SOPRON  NAJBARDZIEJ LOJALNE MIASTO”. 
W mieście Sopron w dniach 14–16 grudnia 1921 przeprowadzono plebiscyt, 
w którym większością 65,2% głosów zwyciężyła opcja węgierska..
 20 lutego 1922 Rada Ambasadorów zdecydowała o pozostawieniu 
obszaru plebiscytowego przy Węgrzech.

***
bl 126

Herb Belgradu

**
1978
Kőszeg
Mi 3320
Herb w czasach socjalizmu
1974-1989
****
 od 1548  potwierdzony przez króla Ferdynanda V
 w 1841 roku
***
1979
Nyírbátor
Mi 3339

Herb w czasach socjalizmu
1973 ?
**
 znany od 1574,
pon. od 1991 r
Według legendy smok został umieszczony w herbie Batorych
 w następstwie  bohaterskiego czynu ich przodka Vida.
Vid, który zabił smoka hodującego na pobliskim bagnie Ecsedi, niszcząc okolicę
 i przerażając tamtejszych ludzi, jako dowód wyrwał mu zęby.

 Rodzina Batory, za której panowania osada stała się miastem, ośrodkiem administracyjnym i miejscem pochówku, posiadała Nyírbátor aż do śmierci księcia Gabriela Batorego w 1613 roku .

***
Mi 3342
Na przywieszcze herb Sofii (1974-1991)
***
Vasvár

Mi 3371
prawa miejskie od 1986 roku .

obecny herb 

****
bl 139
Na znaczkach  m.in. herby  Győr, Eben, i Burgenlandu
**
Mi 3429
Na przywieszcze herb Londynu


**
Szentendre
Mi 3441

Herb w czasach socjalizmu

Herb od 1732 ?
i obecnie
****
bk 147 A
Herby Helsinek,Genewy,Belgradu,

***


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz