sobota, 15 sierpnia 2020

Nowy Sącz

Trochę o Nowym Sączu.


                        Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu w województwie małopolskim,
                                         siedziba ziemskiego powiatu nowosądeckiego

                                                      Herb powiatu nowosądeckiego
                                                                        od 1999 r

                                                                       *******
                               Nowy Sącz położony jest w płaskim dnie Kotliny Sądeckiej,
                                      w widłach rzek Dunajca i Kamienicy  Nawojowskiej
                                                       Powierzchnia miasta – 57 km²

                                  
     Miasto  położone jest u podnóża masywów górskich: na południu znajduje się Beskid Sądecki, na zachodzie Beskid Wyspowy, na wschodzie wcina się wąskim klinem Beskid Niski, a od północy przylega Pogórze Rożnowskie.

Miasto ma (od 1990 r) - 25 osiedli: Barskie, Biegonice, Centrum, Chruślice, Dąbrówka, Falkowa, Gołąbkowice, Gorzków, Helena, Kaduk, Kilińskiego, Kochanowskiego, Milenium, Nawojowska, Piątkowa, Poręba Mała, Przetakówka, Stare Miasto, Szujskiego, Westerplatte, Wojska Polskiego, Wólki, Przydworcowe, Zabełcze i Zawada.

                                                                        ******
Początkowo osada w miejscu dzisiejszego Nowego Sącza nosiła nazwę Kamienica.
Nazwa miasta aktem lokacyjnym nadanym przez Wacława II, została przeniesiona z sąsiadującego Sandecz Sącza (dzisiaj Starego Sącza). Aby odróżnić od poprzedniego miasta, dodano przymiotnik „Nowy”, a miasto zaczęło nosić nazwę „Nova Sandecz”.


                                                                        *******         
                                                                         
                                                      
                                                                 
Uchwała Nr XLV/467/2017 Rady Miasta Nowego Sącza 
z dnia 17 października 2017 r.
Herb Nowego Sącza przedstawia w błękitnym polu postać św. Małgorzaty, 
stojącej na grzbiecie zielonego smoka
***
1987-2017
****

od 1820

****
Herb Nowego Sącza 
pod  koniec XVI w (1578)

***

****
 8 listopada 1292- lokacja nowego miasta na prawie magdeburskim 
na obszarze biskupiej wsi Kamienicy 
 przez króla Wacława II.z dynastii Przemyślidów,Od 1770  Nowy Sącz znalazł się w granicach Austrii w Galicji ( Neu Sandez)


1876-1918 -  stolica -Bezirk Neusandec ( Bezirk Neusandez)
   powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii,

W 1889 - Nowy Sącz stał się gminą miejską

 31.X. 1918  powrócił do odrodzonej Rzeczypospolitej.

W i G 1937
6.IX 1939  -  20.I.1945 okupacja niemiecka   
1942 niemieckie władze okupacyjne powiększyły miasto o Chruślice, Falkową, 
Gołąbkowice, Helenę i Roszkowice.

Od 1951- miasto na prawach powiatu

1958–1975 miał miejsce tzw. „eksperyment sądecki”

.  1975–1998  stolica województwa nowosądeckiego. 

 Od 1 stycznia 1999 Nowy Sącz jest powiatem grodzkim,
 będąc jednocześnie siedzibą powiatu nowosądeckiego ziemskiego.

*******
Znaczki pocztowe

Austriackie
1850-1918


******
Polskie

1919-1939, od  1945
*****
okupacyjne  niemieckie
1939-1945
(Neu Sandez Distr.Krakau)


****
lokalne
personalizowane
2018
Parafia  w Biegonicach
***
Pomnik kolejarza przed dworcem w Nowym Sączu

***

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz