piątek, 21 sierpnia 2020

Arad

                                 Miasto w zachodniej Rumunii, w regionie Kriszana i Banat,
                                 nad rzeką Mureş.około 50 km na północ od Timisoary,
                                 Znajduje się na wschodnim krańcu Wielkiej Niziny Węgierskiej

                                        
                                                             Stolica okręgu Arad. 
                                                                                                                                                                                                        

                                                                    ****
                                                        Municipii Arad
                                                                       Herb

                                                        
                                                                  Od  1999 roku.
                                             Zamek i ręka zbrojna z mieczem symbolizuje
niejscową twierdzę i walki prowadzone tutaj  w historii

 U góry, na  wstędze dewiza  „VIA VERITAS VITA”
Droga, prawda, życie"
Srebrna wstęga - rzeka  Mureş
. W dolnym polu na czerwonym tle insygnia biskupie 
koscioła prawosławnego-symbolizuje  jego ważną role w
  rozwoju rumuńskiej  świadomości  narodowej
Nad tarczą korona murowa symbolizująca status miejski

Flaga****
                                                                 
                                                                    Herb w  1904
                                                                          ****
                                                  część rzymskiej prowincji Dacja
                                                     271 -wycofanie się Rzymian

                         Między II a IV w,n.e  na terenie dzisiejszego miasta istniało kilka
                                                  osad dackich i sarmackich,
                      W średniowieczu obszar ten należał do Hunów , Gepidów , Awarów,
                     pierwszego imperium bułgarskiego , ostatecznie  od Xw. do Królestwa Węgier.
                                       
                                  . Pierwsza pisemna wzmianka o osadzie Orod pochodzi
                                        z dokumentu wydanego w latach 1078-1081 .
                       Za panowania węgierskiego miasto było siedzibą władz komitatu Arad.

                       Na przełomie XVI–XVII wieku w Imperium Osmańskim (1552 -  1687 )
                                            po czym ponownie w państwie węgierskim

                                               
                                      W latach 1763–1783 wzniesiono nową twierdzę,

                             W 1834 Arad uzyskał status wolnego miasta królewskiego.


                               Podczas antyhabsburskiego powstania węgierskiego w latach 1848–1849
                                                          siedziba rządu Lajosa Kossutha

                   Po upadku powstania, w Aradzie 6 października 1849 Austriacy stracili trzynastu
                         węgierskich generałów powstańczych, znanych dziś jako Męczennicy z Aradu

                                                                        ****
                                                             Vármegye Arad  -6 048 km²

Herb komitatu
Nadany w 1767 r
 ponownie w 1837
******
 1910 status gminy 
Wiosna 1919 roku miasto było siedzibą węgierskiego  kontrrewolucyjnego rządu
 hrabiego Gyula Károlyi 
   V.1919 - zajecie przez wojska rumuńskie

 V-VIII -1919 okupacja francuska
                                    4.VI. 1920 roku postanowieniem traktatu z Trianon miasto
                                    przyłączone do Rumunii ( i 5778 km² -pow. komitatu Arad )
                                                 

***
1931
                                                                              ****
                                                 Herb  okręgu z okresu międzywojennego

****.
1920-1951  w okręgu Timis
1951-1956 w regionie Banat
1856-1965 w regionie  Timisoara 
1965-1968  w reginie  Banat 
 .                    
                                                         Od 1968- stolica  Judeţul Arad

                                                       

                                                                              ****
                                                            Znaczki pocztowe
                                               austriackie
                                                  1850-1871

                                                                            ******
                                                wegierskie
                                                   1872-1918
                                                                                                  
                                                ****
                                        okupacyjne francuskie
                                                  5.V.1919 
                        Nadruki  "Occupation francaise" na znaczkach wegierskich

Nadruki    „Occupation française” i „KOZTARSASAG”

55 znaczków
                           
                                                                           *****
                                              rumuńskie
                                                 od 1919 
                                         

 
                                                                

*******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz