niedziela, 2 sierpnia 2020

Węgry - inne herby na znaczkach

                                            Węgry - inne herby na znaczkach  do 1945 r
                                                   (numeracja wg..katalogu Michel)

                                                                     Mi 517-521     
                                      Franciszek II Rakoczy (węg. II. Rákóczi Ferenc) 1676 -1735
            Węgierski magnat , w latach 1703–1711 przywódca wielkiego powstania antyhabsburskiego
                na Węgrzech  (tzw. powstanie Rakoczego), od 1704 do 1711 r. książę Siedmiogrodu.

W górnym rogu znaczka  książęcy herb Rakoczego

**
Herb rodziny Rakoczy

*****
1939
Mi 611
Katedra Świętej Elżbiety ( węg. Szent Erzsébet-székesegyház) w Koszycach
W tle herb F. Rakoczego
****
Mi 620
 Zuzanna  Lórántfy   (ok. 1600 - 1660 )
 żona Jerzego I Rakoczego ( od 1616 r)


Herb Zsuzsanny Lorántffy
 nadany rodzinie  w 1418 r

***
bl 5
Herb Gábora  Bethlena 
Gábor Bethlen węg. Bethlen Gábor (1580- 1629) – książę Siedmiogrodu w latach 1613–1629 , książę opolski i raciborski 1622–1625 oraz przywódca powstania antyhabsburskiego w Królestwie Węgier na terenie dzisiejszej Słowacji podczas wojny trzydziestoletniej. Obrany królem Węgier (1620–1621).

***
1940
Mi 628
W dolnym rogu herb Rakoczych
W koszyckiej katedrze w 1906 roku pochowano szczątki Franciszka II Rakoczego 
**
Mi 627
                                              W prawym dolnym rogu znaczka  herb
                                             Miklósa Horthy de Nagybány (1868-1957)
                     węgierskiego polityka i wojskowego, regenta Królestwa Węgier w latach 1920–1944,
                             tytularnego wiceadmirała cesarskiej i królewskiej Marynarki Wojennej.

Herb nadany w 1635 r
przez  Ferdynanda II Habsburga
*****
Mi 633
Herb rodziny  Hunyadi
kruk na ulistnionej galązce z pierscieniem w dziobie
U narożnika lewego złota  gwiazda i srebrny półksiężyc.
-symbole Siedmiogrodu (Szeklerów)
 Pochodzenie symbolu Hunyadi pozostaje niejasne.
Według legendy  protoplastą rodu miał być patrycjusz rzymski Marek Waleriusz Messala Korwinus .
, który według Liwiusza pokonał swojego galijskiego przeciwnika z pomocą kruka
. Potomkowie Korwina przenieśli się następnie do Panonii, później rodzina przeniosła się do Transylwanii.
**
Wg.innej -kruk miał uratować króla Macieja Korwina przenoszac  w dziobie herbowy pierscień
 i zawiadamiajac w ten sposob przyjaciół  ktorzy wydostali go z więzienia

*****
Mi 638
   Herb króla  Andrzeja II  (II. András )
 ( 1176- 1235) od 1205 król Węgier, Chorwacji i od 1206 król halicko-włodzimierski
 (łac. rex Galiciae et Lodomeriae)

****
Mi 660
Hrabia István Széchenyi  (węg. Gróf Széchenyi István) 1791 - 1860 
 – węgierski polityk, pisarz, arystokrata i przedsiębiorca.

Herb

****
Mi 700
Król Władysław I Święty, węg. I. (Szent) László (ur. ok. 1040-1048 -.  1095 )
 Ponizej tarcza z podwójnym krzyżem   jako „nowym” herbem  Węgier


*****
Mi 702

                              Bela IV, węg. IV. Béla (ur. 1206 -1270) – król Węgier i Chorwacji                                                                                 w latach 1235–1270 z dynastii Arpadów.
                                              Czerwono-białe pasy  symbol Árpádów pierwszych
                                                          królów węgierskich (1000-1301)
         
                                                                                ***
                                                                             Mi 704
                             Na znaczku Ludwik Węgierski, na Węgrzech znany jako
                                 Ludwik I Wielki (węg. I. Nagy Lajos) ( 1326 - 1382 )
                        .
          Z Bożej łaski Król Węgier, Dalmacji, Chorwacji, Ramy, Serbii, Galicji, Lodomerii,
                         Komanii, Bułgarii, Polski; Książę Salerno; Pan Monte Sant’ Angelo

Lodovicus, Dei gratia Hungarie, Polonie , Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex, Princeps Sallernitanus et Honoris Montis Sancti Angeli dominus .

Herby 
Orzeł - symbol Król. Polskiego ( król Polski w latach 1370–1382)
Ponizęj herb węgierskiej linii dyn. andegaweńskiej
 Głowa strusia , trzymająca  podkowę  w dziobie
 pochodzi z klejnotu  herbu króla  - ma symbolizować wytrwałość,
****
1943-45
 Arpad
                                                   Mi 705                                          Mi 813
Mi 783
Arpad (ur. ok. 845–850, zm. 907?) – wódz węgierski,
 protoplasta dynastii Arpadów.

******
Mi 708

                                              Mi  762                                         Mi    804
                                            Janosz Hunyadi  ((ur. ok. 1387 - 1456) w i jego herb
.                                                   W latach 1416–1456 gubernator Węgier,
                                                   a w okresie 1446–1453 regent Węgier
                                                                            ****
                                                                            Mi 730
                                                               
                                             Herb  Miklósa Horthy'ego, w tle herb Węgier

****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz