sobota, 15 sierpnia 2020

Rumunia 1941-1947

2 lata temu   obiecałem posta o rumuńskich znaczkach pocztowych  z motywem heraldyka
                                             emitowanych w latach 1941-1947

                                                                 1941/43
                                              Wydanie dla  Transnistrii  (Zn nr Mi 703-705)
           Na znaczkach  Jerzy Duca (rum. Gheorghe Duca (1620-. 1685) – hospodar Mołdawii,
                                        w latach 1665–1666,  1668–1672 i 1678–1683.
                                     Hetman  Prawobrzeżnej Ukrainy ( 1681 - 1684)

                                               W prawym górnym rogu herb Mołdawii

                                                                       Mi 765-768

                                                                           ******
Transnistria (Guvernământul Transnistria ) – terytorium  położone między Dniestrem a Bohem,
 zdobyte przez III Rzeszę i oddane w zarząd Rumunii (ale niewłączone w skład tego państwa) 
      od 30 sierpnia 1941do marca 1944 roku, gdy teren ten ostatecznie odbiły wojska radzieckie.                                                                            ****
Mi 708
Mi 714
Herb Rununii i emblemat III Rzeszy
****
Mi  709
Mi 715

********
blok 18

W ataku III Rzeszy na ZSRR Rumunia uczestniczyła po stronie Niemiec. 

*******
Zn nr Mi 718-733Na znaczkach w górnych rogach herb Besarabii

od 1917/18
   Herb wzorowany na herbie gubernii besarabskiej z 1878 r

Besarabia  kraina historyczna położona między Dniestrem a Prutem.
 Stanowi wschodnią część historycznej Mołdawii.
 W 1812 r. została zajęta przez wojska rosyjskie („Gubernia Mołdawii i Besarabii)
W  czerwcu 1918 r. zjednoczyła się z Rumunią.
2 sierpnia 1940  anektował je ZSRR w formie Mołdawskiej SRR ze stolicą w Kiszyniowie..
 W latach 1941–1944 wróciła na krótko do Rumunii 
  Po wojnie Besarabia pozostała przy ZSRR.
Po rozpadzie ZSRR w 1991 r. z Mołdawskiej SRR powstała niepodległa Mołdawia,
 której terytorium zajmuje 2/3 historycznej Besarabii

******


Herb Bukowiny nadany w 1862 r

 W 1775 na mocy pokoju w Kuczuk Kajnardży większa część Bukowiny przypadła Austrii, 
która przyłączyła ją do Galicji.
W marcu 1849 Bukowina została odłączona od Galicji i stała się osobnym krajem koronnym 
jako Księstwo Bukowiny
 Na mocy traktatu z Saint-Germain-en-Laye z 10 września 1919 roku 
Bukowina stała się częścią Rumunii.

W 1940 roku północna Bukowina  (z Czerniowcami) wraz z Besarabią weszła
 w skład ZSRR 

1941-1944- ponownie zajęta przez Rumunię
        (Guvernământului Bucovinei )

                                                                               ******
                                                                          1942
                                   Znaczki wydane z okazji 1 rocznicy zjednoczenia Bukowiny.
                                                                           Mi 746-748
       
     Herb Bukowiny
 *********
Herb okręgu Chocim
(Județul Hotin)

*****
                                                                 Herb okręgu Suczawa
                                                                  ( Judeţul Suceava)

                                                                            ****
                                                                           Mi 760
Za mieczem  herb Bukowiny
                                                                              ***
                                                                           1944
                                                                              Mi 796
Znaczek z serii poświęconej 520 rocznicy   powstania Rădăşeni .
Herb u góry znaczka to  herb okręgu  Baia
                                                   (Județul Baia) w którym   leży  Rădăşeni 
                                                                             ******
                                                              Herb gminy  Rădăşeni
                                                              zatwierdzony w 2003 r
                                                                                 **

                                                                            *****
                                                                         1945
                                                                          Mi  840
                                               Na znaczku  m.in. pieczęć Michała Walecznego
                                                          (rum. Mihai Viteazul) z 1600 r
                                                     
                                                                              ****
Woloszczyzna

 
                                                                           Mołdawia

                                                             
                                                                           Siedmiogród
                                                                                **
                       Michał Waleczny ( 1557- 1601) – hospodar Wołoszczyzny w latach 1593–1600,
                        hospodar Mołdawii w roku 1600, książę Siedmiogrodu w latach 1599–1600

                                                                            *****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz