czwartek, 28 marca 2024

Samotraka

                                                Samotraka, Samothrạki, Samothrákē

                          Wyspa grecka na Morzu Trackim (pn.-wsch. część Morza Egejskiego)   

                                    ok. 42 km  wybrzeży  Tracji ( od miasta Aleksandroupoli)

                               Owalna wyspa pochodzenia  wulkanicznego , linia brzegowa - 59 km


.                           Główne pasmo górskie Oros Fengari biegnie z północy na południowy wschód

                                  Najwyższy szczyt Marmara (Μαρµαράosiąga ) 1611 m.n .p.m

                                                           Klimat śródziemnomorski                                            

                                                    

                                                                               ********

                                 Znajduje  się w administracji zdecentralizowanej Macedonia-Tracja,

                                                     w regionie Macedonia Wsch. i Tracja, 

                                            w jednostce regionalnej Ewros, w gminie Samotraka


                                                                              *******

                                                                     Gmina Samotraka

                                                      Δήμος Σαμοθράκης, Dimos Samotrakis

                                                                     Powierzchnia - 178 km²

                                                                Ośr adm.. -  Samothraki ( Chora )

                Logo gminy nawiązuje  do  słynnej marmurowej rzeźby greckiej z początku II w. p.n.e.

              -   „Skrzydlate Zwycięstwo z Samotraki” lub zamiennie nazywanej Nike z Samotraki,

                                       która od 1884 eksponowana jest w paryskim Luwrze.


                               Francuski dyplomata,Charles Champoiseau z zamiłowania archeolog,

                          prowadził  wykopaliska na wyspie ,15 kwietnia 1863 r odnaleziona została

                                       w   Sanktuarium Wielkich Bogów  rzeźba  Nike

                                                                         ******

                                            Jednostka regionalna Ewros 

                                                        Περιφερειακή ενότητα Έβρου

                                 Powołana do życia 1 stycznia 2011, wcześniej samodzielny nomos

                                                                 4. Gmina Samotraka

                                                                         *******

                           Pierwsze osady na wyspie , to okres 4500–1500 p.n.e. 

                       Zapewne byli to Pelazgowie,przybywający tu z terenu obecnej Tesalii.

                 

                             Od ok. 1500 p.n.e. osiedlali się tu Trakowie

               Przy końcu VIII w p.n.e. lub w początkach VII w p.n.e. przybyli tu osadnicy

                        z Samos (stąd wywodzi się nazwa wyspy).

                          Kolejni osadnicy przybyli z Lesbos i z Azji Mniejszej                

              Od VII w. p.n.e. do IV w. n.e. w  Sanktuarium Wielkich Bogów” („Megaloi Theoi”)

                 u podnóża góry Fengari , odbywały się  obrzędy religijne

                           Była najważniejszą świątynią Morza Egejskiego                                                               

             Od 508 r. p.n.e. wyspa popadła w zależność od Persji,wkrótce potem od Aten,

                                       następnie Macedonii.

                    W 168 p.n.e., protekcją objęło ją Imperium Rzymskie, do którego włączono

                                       Samotrakę w 70 p.n.e.

                       W 46 roku została przez nich włączona do prowincji Tracji

                               W 49 n.e. przybył tu Paweł z Tarsu,

                , podczas swojej drugiej podróży misyjnej poza Palestyną, spędził tam jedną noc

                                        w drodze do Macedonii.

                       Po podziale imperium, wyspa weszła w skład Bizancjum, 

                                             niszczące najazdy pirackie

               W latach 1204-1355 Samotraką zawładnęli kolejno Wenecjanie i Genueńczycy

                        Imperium Osmańskie podbiło wyspę w 1457 r nadano  nazwę się Semadire

 


                 Wyspa znalazła się pod panowaniem Grecji w 1913 roku po wojnach na Bałkanach. 

                         1913 - wyspa wraz z wyspami Lesbos, Imvros, Limnos i Tenedos 

                                         utworzyła prefekturę Mytilini

                                   1923 r  -przyłączona  do prefektury Evros

 

                            Zajęta przez  Bułgarię podczas II wojny światowej (1941-1944)

                                                        - Беломорска облаm


                                                   1.I.2011 -obecny podział administracyjny

                                                                           *****

   
                                                                   mapa z lat 60-XX w.

 

                                                                        ****

                                                       Znaczki pocztowe

                                                       Znaczki Imperium Osmańskiego

                                                                        1863-1912


                                                                        ********

                                                                     Znaczki Grecji

                                                                          od 1913

                 

                                                                                        

      

                                                                              ********

                                                                       Znaczki Bułgarii

                                                                             1941-1944

                                                                              ******

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz