wtorek, 19 marca 2024

Naddniestrze -rejony cz.2

                                                               Rejon Rybnica

                                                ros. Рыбницкий район

                                                              rum.  Raionul Rîbnița   

                                                           ukr.  Рибницький район

                                          Rejon   znajduje się w północnej części kraju.                 

                              Na zachodzie graniczy z rejonami Kamionka, Șoldănești, Rezina 

                                i Orgiejów w Mołdawii,  na południu z rejonem Dubosary,

                                     a na wschodzie i północy z obwodem odeskim Ukrainy.

 

                                                                 Powierzchnia -850,2 km²

                                                                Stolicą rejonu jest  Rybnica. 

                                                                             Herb miasta

         
                                                                           Od 30 .X. 2003 

                                       Główny element herbu św. Michał Archanioł ,patron miasta.

                                         W dolnej części  rok założenia Rybnicy – ​​1628.

                      Archanioł Michał jest patronem prawosławnej katedry  zbudowanej w l .1986 - 2006

                                              Jest  to największa katedra w Naddniestrzu

 

                                                                              ******

                                                               Poprzedni symbol miasta

                                                        Nawiązanie m.in  do huty stali zbudowanej

                                                                    w l 1981-1985

    

                                                                         Flaga miasta


                   

                                       Po raz pierwszy  Rybnica  pojawiła się  na mapie

                                     Królestwa Polskiego i Wlk. Ks. Litewskiego z 1628 r

                                 -    osada  na wschodnim brzegu  Dniestru, na  Podolu

                                        ( w województwie bracławskim)

 


                        1672-1699  -a mocy pokoju w Buczaczu wraz z Podolem przeszła 

                                    we władanie  Imperium Osmańskiego                      

                  W 1793 r w wyniku II rozbioru Polski Rybnica została przyłączona do Rosji 

                        i weszła od 1797  w skład guberni podolskiej ( powiat  Bałta) 

                                                           1918   w  Ukraińskiej RL

                                                                    Od 1922 część ZSRR.

                        W 1924  osada typu miejskiego i powiatowe centrum

                   w  Mołdawskim Obwodzie Autonomicznym Ukraińskiej SRR

                            przekształconego 12.X.1924 w Mołdawską ASRR

 


                                                              20.X. 1938 r status miasta

                                            Od  2 .VIII. 1940 r. część Mołdawskiej SRR                                      

                               W latach 1941-1944 miasto znajdowało się pod zarządem Rumunii 

                               jako część tzw. Transnistrii, (5.VIII.1941 -30.III.1944 )

                                                  

             

                 25 .XII.1962 - likwidacja rejonu,   włączenie do rejonu  dubosarskiego

                   1962 - miasto republikańskiego podporządkowania  Mołdawskiej  SRR

                                                  23.XII.1964 - przywrócenie rejonu                         

                                                               


                                Po 1991 pod kontrolą Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej

                                             


                                                                      ********

                                                              Rejon Slobozia

                                                          rum. Raionul Slobozia 

                                                           ros. Слободзейский район

                                                           ukr. Слободзейський район

                                        Rejon  w południowej części  Naddniestrza.

                      Graniczy od zachodu z regionami Causeni i Ștefan Vodă w Mołdawii,

                                        a od wschodu z Ukrainą (obw. odeski)

                          W centralnej części obwodu,  znajduje się   Tyraspol,

                                  miasto na prawach rejonu ,stolica Naddniestrza

                          Fragment rejonu znajduje się po prawej stronie Dniestru –

                    obszary wsi Chițcani, Merenești,   Zahorna i Cremenciug po wojnie 

                              secesyjnej Naddniestrza  z 1992 pozostały pod jego kontrolą   

                                   choć Mołdawia uznaje je za fragment rejonu Căușeni.


                        Z kolei Naddniestrze uznaje za część rejonu Slobozia również miejscowość 

                                       Copanca  pozostającą pod administracją mołdawską

                                                                             ****

                                                          Powierzchnia - 873,24 km²

                                                  Stolicą rejonu jest Slobozia (Słobodzieja)

                                                                         Herb miasta

                                                             Od......(2014 ?)  przed 2017 r

                                          Herb  symbolizuje urodzajny,bogaty rejon rolniczy

                                                    istniejący dzięki wodzie i nawadnianiu

                                                           Faliste linie  -rzeka Dniestr

                                       

                                                                          Flaga miasta


                                                                              *****

                                  Nazwa  miasta pochodzi  od rumuńskiego slobozie,

                             wolność (wolnizna)  osada -zamieszkana przez wolnych chłopów

                   (nie płacili podatków, byli przez pewien czas zwolnieni ze służby wojskowej) 


                                         XIII- XIV w. w    zachodinej  część  Złotej Ordy

                                        od XVI w.  w tureckiej prowincji Jedsyan

                      Koniec XVII -pocz. XVIII w  osadnictwo mołdawskie , ukraińskie,  starowiercy

                                Pierwsza  wzmianka -  Słobodzieja  i pobliskie wsie  obecnego rejonu

                                        figurują na mapie austriackiego topografa  F.Bauera   z  1769 r                            

             

                    V.1789  /1791-1793 osiedlanie się kozaków zaporoskich  po likwidacji Siczy  

                                        ,    następnie  przesiedlonych na Kubań

                     Po 1803 r  słobodziejska wołost  w powiecie tyraspolskim  guberni chersońskiej    

 

                                                  

                                    2 miejscowości   Молдавская и Русская Слободзея  

                                   ( Slobozia Moldovenească  i Slobozia Rusească)

                                                                          
               

                                   III -XI . 1918 okupowane przez wojska austriackie

                            Podczas  wojny domowej wojska  ukraińskie i oddziały  Denikina

                                                                               

                                    W lutym 1920 r zajęta przez  bolszewików

                                    W 1924 r  -utworzenie  rejonu  Słobodzeja 

                                        z siedzibą w Słobodziei Mołdawskiej

 

                                      Od 12 .X.924 r. część  Mołdawskiej ASSR 

                                                w ramach Ukraińskiej SRR

                                          2. VIII. 1940 r  część Mołdawskiej SSR

                            Od czerwca 1941 r. do 11 .IV. 1944 r. pod okupacją rumuńską                                 

                         1958-1971 likwidacja rejonu (włączenie do rejonu tyraspolskiego)

                                              1971 -przywrócenie rejonu

                                 28 .I. 1972- status osiedla  typu miejskiego 

                      (  połączenie dwóch  miejscowości Mołdawskiej i Rosyjskiej  Słobodziei )                                     

                            Po 1991 pod kontrolą Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej

                                                     12. VI. 2002 -   status miasta


                                                                  ***********

                                                                    Bendery

                                                          Miasto na prawach rejonu

                                      rum. Bender , ros Бендеры, ukr  Бендер                                                      

                                                                                                             

                  Miasto we wschodniej Mołdawii,  w południowo-zachodniej części Naddniestrza ,

                         na prawym brzegu Dniestru

                Od zakończenia wojny z 1992 roku Bendery, razem z kilkoma pobliskimi wsiami, 

                          stanowią jedyną część Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej 

                          leżącą na prawym brzegu Dniestru.

                                                             Powierzchnia -97,29 km2

 

                                                                        Herb miasta

                                                          Pierwotnie nadany 2.IV. 1826 r

                                                         ponownie przyjęty 25.IX. 2003 r

                                           Tarcza  dwudzielna w pas  w polu górnym złotym

                                      czarny dwugłowy orzeł . Na piersi orła  tarcza z św. Jerzym

                                              Symbolizuje przynależność do Rosji 

               W polu dolnym czarnym na zielonej murawie (kępie) leżący lew z ludzkim obliczem.

                    Lew ma symbolizować pobyt internowanego w Benderach (następnie w pobliskiej 

                                 Warnicy ( Varnița)  w l. 1709-1713  pokonanego pod Połtawą króla 

                                                        szwedzkiego  Karola XII                 

                       

                                                                      Herb Karola XII                                 

                                                                              *****                                                                                          

                                                                           Flaga miasta

                                                                      od   IX.2003 r


                                                                             *****

                                                      Herb miasta z okresu rumuńskiego

                                                                           0d 1931 r

 

                                                                             ****                         


          Pierwsza zapisana nazwa miasta -  Tiagianiakiacza   (nazwa pochodzenia kumańskiego) 

               w gramocie hospodara mołdawskiego   Aleksandra Dobrego wydanej lwowskim

                                        kupcom w 1408 roku

                              Kupcy genueńscy   nazywali miasto  Teghenaccia

              W XV wieku pojawia się rumuńska nazwa Tighina, używana  w Mołdawii,

                      Rosji (1812-1828)  i w czasie, gdy miasto należało do Rumunii

                                         (1918–1940; 1941-1944).

         Prawdopodobne pod koniec XV wieku w granicach obecnego miasta wzniesione zostały

           niewielkie umocnienia, które miały chronić ziemie mołdawskie przed najazdami Tatarów.

             W 1538 r. Sulejman Wspaniały podporządkował sobie Mołdawię jako lenno,

              a dla utrzymania kontroli nad jego terytorium przyłączył bezpośrednio do Turcji 

                                 jej południową część   (Budziak)

                    W mieście, któremu Osmanowie nadali nazwę Bendery (z perskiego –

               przystań, miasto portowe),   wzniesiono  murowaną fortecę, z uwagi na strategiczne 

                                       położenie na wysokim brzegu Dniestru.                                  

                          Zbudowany według wzorców zachodnich zamek powstał  do 1541 r.

                                    Rosjanie zajmowali zamek w 1770, 1789  i 1806 r 

 

                                     Na mocy traktatu w Jassach w 1791 roku ponownie  Bendery

                                                   pozostały w rękach tureckich

                       Twierdza i miasto  zostały włączone do Imperium Rosyjskiego na mocy 

                                          traktatu bukareszteńskiego z 16 .V.1812 r. 

       

                        Od  29 .IV. 1818 r.  miasto powiatowe obwodu besarabskiego

                                              1873  - w  guberni besarabskiej.

                                  

                                                Bendery i Tyraspol na mapie z 1870 r

                                 1917-1918  w  Mołdawskiej Republiki Demokratycznej

                                        Od  27 .VI. 1918  do  Królestwa  Rumunii

                         W 1919 roku Bendery zostały przemianowane na Tighina (Orasul Tighina)

                                          28 .VI. 1940 r  zajęcie przez Armię Czerwoną

                                                  włączenie do Mołdawskiej SRR

                         22 .VII. 1941. - VIII.1944  pod zarządem Rumunii (część tzw. Transnistrii)

                                                23 .VIII. 1944  -ponownie zajęty przez ZSRR

 

                                         

                                                                                                                           

                                      W latach 1940-41, 1944-1991 było to jedno z czterech

                                      „miast o znaczeniu  republikańskim" Mołdawskiej SRR

                        1992 - miasto było jednym z centrów zbrojnej konfrontacji między zwolennikami

                                       Naddniestrza  mołdawskimi siłami rządowymi

 .

                                                                    ********

                                                                 Tyraspol

                                                        Miasto na prawach rejonu                                                 

                                                           город Тирасполь

                                                         

                                                       

                                               Miasto  położone na lewym brzegu Dniestru, 

                                              Stanowi enklawę w rejonie  Slobozia

                                                    Powierzchnia - 153,02 km²

                                     od 1991 roku stolica samozwańczej republiki Naddniestrza


                                                                   Powierzchnia -55,56 km²

                                                                          Herb miasta


                                                         Herb  pierwotnie nadany 7.XI.1847 r

                                                          ,  przywrócony 28 .IX. 2018 r.

                        W polu górnym złotym  dwugłowy orzeł z herbu guberni chersońskiej

                      Skośny czerwony mur symbolizuje twierdzę, w pobliżu której zbudowany

                          jest Tyraspol.

                              Żołędzie  symbolizują siłę i wytrwałość

 
*****

                                                                           1978-2018

                                                                        Flaga miasta

                                                                       od 14. X. 2002 r


                                                                         ********

                 Nazwa miasta wywodzi się od rzeki Dniestr, w czasach rzymskich nazywanej Tiras

                          i greckiego  polis  -miasto

                   W 1792 roku  Aleksander Suworow  na  brzegu Dniestru, naprzeciwko

                     tureckiej twierdzy Bendery, na bazie wsi Sucleia (przeniesionej  na południe)

                                                                      1795 -miasto powiatowe w   namiestnictwie wozniesieńskim

                                                        1796 - w guberni noworosyjskiej

                                                     od 1802  -w guberni mikołajowskiej

                                    1806-1920 stolica powiatu tyraspolskiego  w guberni chersońskiej

                                          

                               Po  1918 r. - w  Ukraińskiej Republice Ludowej  i Ukraińskiej SRR

                                                 Po 1922 r   w  ZSRR.

                                                             

                                                Od 1924 w składzie Mołdawskiej ASRR 

                                                      , której stolicą został w 1929 roku.

 


                                          W   1940 r miasto przyłączono do Mołdawskiej SRR.

                           7.VIII.1941–12.IV. 1944 pod zarządem Rumunii (część tzw. Transnistrii)

 

                                     W 1991 roku Tyraspol stał się stolicą  Naddniestrzańskiej

                                                               Republiki Mołdawskiej.

                                                                          mapa z 1989 r

                                                               *************************

                            Administracji państwowej  miasta Tyraspol,  podporządkowany jest

                               Dniestrowsk, znajdujący się 32 km na pd.wsch. od Tyraspolu

                                       nad Limanem  Kuczurgan   (na  granicy z Ukrainą).

                                       


                         Nazwa miasta  pochodzi od rzeki  Dniestr  płynącej 5 km na południe od miasta

                                                                       ********

                                                                   Dniestrowsk

                                                                   rum Dnestrovsc

                                                             ros. город Днестровск  

                                                                  ukr. Дністровськ

                                                                Powierzchnia -1,4 km²

                                                                              Herb

                                                                      od 16.III..2004 r

                        Pośrodku błękitnego pola stylizowany liść winogrona  (symbol Mołdawii) 

                                Na liściu  błyskawica wpisana w koło  symbolizuje

                                   elektrociepłownię   Молдавська (Кучурганська) ДРЕС

                                    (uruchomionej w 1964 r)

                             U dołu fale symbolizujące Liman Kuczurgan

                                  1961 - data rozpoczęcia budowy elektrociepłowni 

                    

                                                                          Flaga miasta


                                                                            *****      

                       Miasto zostało założone w 1961 roku w pobliżu wsi Niezawiertajłowka

                               z początkiem budowy   elektrociepłowni

                        1962  -początek budowy osiedla ( 3 km  na zach. od elektrowni)

                       4 .I. 1963 r  status osady typu miejskiego oraz nadanie  obecnej  nazwy


                           1.I.2013- nadanie statusu samodzielnego miasta  (nie wszedł w życie )

 

                                      

                                                                        *********

                                                           Znaczki pocztowe

                                                                     Znaczki Rosji

                                                                       1858- 1918

 

                                                                                                      *****

                                                                 Znaczki Rumunii

                                                              1918-1940,1941-1944


                                                                                ****

                                                                       Znaczki ZSRR

                                                                 1922-1941,1944-1991
                                                             Grigorij  Kotowski (1881-1925)

                      Mołdawską ASRR utworzono zgodnie z sugestią grupy działaczy komunistycznych

                                 z Besarabii   na czele z Michaiłem Frunze i Grigorijem Kotowskim

                     

                         

                                                 


                                                                           *****                                                                     

                                                                Znaczki Naddniestrza

                                                                      od  VI.1992 r

                           Znaczki pocztowe Naddniestrza nie są uznawane poza granicami kraju

                                       i są ważne wyłącznie w obrocie krajowym na terenie

                                                                     Naddniestrza                              

                                Poczta międzynarodowa i poczta do reszty Mołdawii wymagają 

                                               użycia  mołdawskich znaczków pocztowych                                                          

                                                     


                                                  


                                             

                                       

                                                          

                  

         

                                                                  
 

                                                                              ******

                                                                Znaczki Mołdawii

                                                                          od 1991 r 

                                           Naddniestrze formalnie pozostaje częścią Mołdawii

                                            Tematyka naddniestrzańska na znaczkach Mołdawii                                                                            ****

                                                                 Znaczki poczty ziemstwa

                                                                       Powiat  Tyraspol                                                        1873-1879 własne znaczki pocztowe

                                                          zastąpione następnie nalepkami


                                                   


                                                                   ***********

 

          

                                                          

 

 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz