niedziela, 17 marca 2024

Jedysan

              Kraina historyczna na południowo-zachodniej Ukrainie i Mołdawii, położona 

                                   nad Morzem Czarnym.

            Region położony jest pomiędzy dwiema  rzekami: Dniestrem i Dnieprem.

       Od północy graniczy z położonym na Podolu Pobereżem poprzez rzeki Kodymę i Jahorłyk,

             od zachodu poprzez Dniestr graniczy z Mołdawią (Budziakiem i Besarabią),

                                 a od wschodu z Krymem i Zaporożem.

              Centrami tego regionu były Chadżybej (współcześnie Odessa) i Oczaków 

                          ( tat.Dżankerman , tur.Özü Kalesi)

 

               Nazwa pochodzi od tureckiej nazwy twierdzy „Yeni Dünya” (Nowy Świat),

                                leżącej na terenie późniejszej wioski Chadżybej

                Nazwy „Jedysan” w oznaczeniu regionu w dawnej Polsce do XVIII w nie używano,

                                          stosując nazwę Pole Oczakowskie

 


                                                                 ********

                  W starożytności na wybrzeżu Morza Czarnego istniały greckie kolonie,

                          m.in. Olbia i Nikonion. 

 

                   W IX-X w obszaru późniejszego Jedysanu sięgały północne granice Bułgarii

               We wczesnym średniowieczu ziemie Jedysanu zamieszkiwały koczownicze plemiona  

                                        Pieczyngów, Połowców i grupy osiadłych Słowian


                   Po mongolskiej inwazji w XIII wieku (ok. 1260 r.) teren ten był przydzielony 

                                            Złotej Ordzie   i osadnictwu tatarskiemu                         

                               W 1397 roku tereny te wraz z brzegiem Morza Czarnego

                                   opanowali Władysław Jagiełło i Witold Kiejstutowicz. 

                                  Region stanowił część Wielkiego Księstwa Litewskiego


                                       W 1492 roku tereny te opanowali Tatarzy krymscy. 

                                        którzy nadali   muzułmański charakter tym terenom

                                                          

                                                    Jedysan  na mapie jako Tataria Oczacoviensis

                                    W 1538 roku Jedysan stał się częścią Imperium Osmańskiego 

                                                        i włączony do ejaletu Silistra.


                    W Jedysanie osiadali Tatarzy krymscy oraz Nogajowie tworzący tu ordę jambolucką

                        (oczakowską) i po 1720 roku ordę jedysańską (odłam Małej Ordy Nogajskiej).

 


                  W zachodniej części regionu zamieszkiwali Mołdawianie ( Dubosary  i Mołdawianka).

                           W lipcu 1774 roku Rosja i Turcja podpisały traktat w Küczük Kajnardży 

                              i położona pomiędzy Dnieprem i Bohem część Jedysanu przeszła

                                                     pod władzę Rosji

                                           

                         . Kolejną wojnę turecko-rosyjską zakończył traktat w Jassach ( 9.I 1792 r),

                             na mocy którego pozostała część Jedysanu po Dniestr przypadła Rosji.                             

                                   

                                      Nogajowie zostali przesiedleni za Ural , na ich miejsce

                    sprowadzono kolonistów   mołdawskich, ukraińskich,bułgarskich i niemieckich

                                  W imperium Rosyjskim dawny Jedysan wchodził w skład

                                       Namiestnictwa   Jekaterinosławskiego (1783-1795)

                                           Namiestnictwa Wozniesieńskiego (1795-1796)

                                              Guberni Noworosyjskiej (1796-1802)

                                              Guberni Mikołajowskiej (1802-1803)

                                                Guberni Chersońskiej (1803-1920)

                                                                      

                         W 1794 roku założono miasto Odessa, które stało się największym 

                                         rosyjskim portem  nad Morzem Czarnym                 

                                             I.1920 -opanowanie przez bolszewików                               

                                            ( Chersoń, Mikołajów i Wozniesieńsk)

                                          

                                                  Od  1922  -w Ukraińskiej SRR

                                             Od 1924-1940. część w Mołdawskiej ASRR               

                                                                              1940

                               1941-1944  podział między Rumunię  ( Transnistria ) i Niemcy

                               -  Okręg generalny Mikołajów (Generalbezirk Nikolajew)

                 W 1944 całość Jedysanu ponownie znalazła się w granicach Związku Radzieckiego, 

                                                   w Mołdawskiej SRR i Ukraińskiej SRR.


                                                                           ******

                            Od 1991 roku Jedysan znajduje się na terytorium Republiki Ukrainy 

                                              oraz Naddniestrza w Mołdawii.

                                

 

                                                                     *******

                                          Na   obszarze Jedysanu współcześnie znajdują się

                        Obwód odeski  - zachodni Jedysan (części na wsch. od Dniestru)

                    Obwód mikołajowski  -centralna i południowa część Jedysanu

                  Obwód chersoński  -  wschodnia część Jedysanu  (Chersoń i d. rejon.biłozerski )

                                                          ***************

                                                               Naddniestrze


                                               Rejon Dubosary , Rejon Grigoriopol ,Rejon Slobozia

                                                  Tyraspol (miasto na prawach rejonu).

                                                                          

                                                                       ******

                                                         Znaczki pocztowe

 .                                                                     Znaczki Rosji

                                                                        1857- 1918

                                                                          ******

                                                                     Rosyjska FSRR

                                                                        1918-1923

                                                                             ****

                                                                    Znaczki ZSRR

                                                              1923-1941, 1944 -1991

 


                                                                          *****

                                                                 Znaczki Ukrainy

                                                                   1918-1919,.1923,           

                                       

                                                                         Od 1992 r   

 


                                                                          *****

                                                                  Znaczki Rumunii

                                                                          1941-1944

                                                                        

                                  

                                                                            *****

                                                                     Okup niemieckie

                                                                        1941-1944


                                                                                  ******

                                                                    Znaczki Naddniestrza

                                                                        od    1993 r


              

                                                                 

                                                                              *****


 


  

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz