niedziela, 17 marca 2024

Polski złoty

           30 stycznia 2024 r   poczta wprowadziła do obiegu   znaczek z okazji 100 rocznicy

                                           reformy walutowej Władysława Grabskiego


                                       Na znaczku   podobizna Władysława Grabskiego

                                                          i awers monety 1 zł.


              Złoty wprowadzony został do obiegu 29 kwietnia 1924 roku w wyniku reformy pieniężnej 

                      przeprowadzonej przez ministra finansów Władysława Grabskiego 

                                 i zastąpił zdewaluowaną markę polską

                                Złoty został podzielony na 100 groszy

                   Nowa waluta została oparta na parytecie złota (9/31 g czystego złota)

                     Pod względem wartości zrównany był z frankiem szwajcarskim

  

               Nazwa złoty odwoływała się  do historycznej jednostki monetarnej Królestwa Polskiego

                Złoty   równy 30 groszy wykształcił się pod koniec XV w   jako pieniężna

                              jednostka obrachunkowa

              Jako moneta  30 groszowa została wybita na Litwie w latach 1564-1565

               jako tzw. półkopki   .Na awersie nosiły oznaczenie wartości XXX

            Za Jana Kazimierza ( od 1603) produkowano złotówki ( tymfy ) których wartość  

                         wynosiła 12 groszy

              Reformą Stanisława Augusta z 1776 r  złotówka zyskała wartość 4 nowych srebrnych

                         groszy  lub 30 miedzianych            

              Po utracie niepodległości różne gatunki monet złotowych do 1841 r 

                            wybijała mennica warszawska

                                                     ******

                                            Władysław Dominik Grabski 

                                                              ( 1874 - 1938 )

                                – polski polityk narodowej demokracji , ekonomista i historyk,

                                 minister skarbu oraz dwukrotny premier II Rzeczypospolitej,

                                                       autor reformy walutowej (1924). 

 

                                                                                *****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz