środa, 27 marca 2024

Kawala

                                                            Καβάλα, Kavála

                         Miasto w północno-wschodniej Grecji,  na wschód od Salonik (165 km),

                                   nad Morzem Egejskim, naprzeciwko wyspy Thasos.

                                    Siedziba administracyjna jednostki regionalnej Kawala 

                                                 i gminy Kawala.

                                    w administracji zdecentralizowanej Macedonia-Tracja,

                              ,            w regionie Macedonia Wschodnia i Tracja

      

                                                                        ********

                                                                  Gmina Kawala

                                                    Δήμος Καβάλας, Dimos Kawalas                                          

                                                          Powierzchnia-
350,61 km2    

                                                     Symbol gmin-bogini Partenos, znana w Tracji

                                                               jako Artemida Tauropolos

                                                          patronka starożytnego  Neapolis


                                                                      ******

                         Gmina  powstała 1 stycznia 2011 roku w wyniku połączenia dotychczasowych

                                 gmin Kawala i Filipi.

                                                 Siedzibą gminy jest Kawala

                                                                      *****

                                                   Jednostka regionalna Kawala

                                                     Περιφερειακή ενότητα Καβάλας

                                 W skład jednostki wchodzą gminy Kawala (1),Nestos, Pange.

 

                                                       

                                                                             ******

                  Miasto zostało założone najprawdopodobniej przez osadników z Paros 

                       ok. VI wiek p.n.e. Nazwano je Neapoli, czyli nowe miasto                  

                Kopalnie złota położone na pobliskich wzgórzach Pangeon uczyniły zeń dobrze 

                           prosperujący ośrodek

              .Przez około 1600 lat miasto było znane jako Neapolis (VII w. p.n.e – IX w n.e.)                          

,                            Potem  jako Christoupolis (IX w – XVI w.) 

                        Od XVI w (1526 r)  nazywane jest Kawala  (Kavila )  

                     Dawna słowiańska (bułgarska) nazwa  „Морунац“(Morunac)

 

                                                                ****

                                       Zależność od Persji,wkrótce potem od Aten,  

                                                     następnie Macedonii.                         

                         W 168 r p n .e . zdobyte  przez Rzymian i stał się częścią rzymskiej 

                                          prowincji Macedonia Prima

                         Przez miasto biegł główny szlak komunikacyjny między Rzymem

                                          i jego posiadłościami na Wschodzie (Via Egnatia). 


                          Zimą 49 r. n. e. dotarł  tu  Apostoł Paweł podczas swojej pierwszej podróży

                                  do Europy , założył pierwszą wspólnotę chrześcijańską w Europie

                                             , a następnie udał się do miasta Filippi

                                          .W 395 r - miasto stało się częścią Bizancjum

                                      w temie  Macedonii, a później  temie  Strymon

                                            W VIII i IX w. bułgarskie najazdy na miasto

                              W 1097 r wojska pierwszej krucjaty przeszły przez  Christopolis

                                          Normanie spalili miasto w 1185 r

                                    W 1197 r. znalazł się pod panowaniem Wenecjan.

.                                             1204-1224   w  Królestwie Tesaloniki

                                         1227-1242 w Cesarstwie Tesaloniki (Despotat Epiru)

                                                   1242 -1261 - w  Cesarstwie Nicejskim .     

                                  1337 (1346) w odnowionym Cesarstwie Bizantyjskim.                        

                                 W l. 1371-1912 Kawala wchodziła w skład Imperium osmańskiego             

                                      W 1519 miasto było bezpośrednio własnością sułtana                                               

                                       1813-1902   lenno osobiste Muhammada Ali Paszy

                                                          i jego potomków.

                    W XVIII i XIX w. w Kawali  działały zagraniczne  konsulaty i biura handlowe

                                                                 Pieczęć konsulatu rosyjskiego

 

                               31 .X. 1912 - 26.VI1913, 30. VIII.1916- 29. IX.1918 

                                         -okupacja bułgarska  (град Кавала )                                              

                                    26.VI. 1913 r   zdobycie przez wojska greckie                     

                              10.VIII.1913  traktat bukaresztański ,przekazanie miasta Grecji

                                              

                                     1915-2010 prefektura Kawala ( Νομός Καβάλας )

                                W 1922 r.  osiedlili się  tu greccy przesiedleńcy z Azji Mniejszej

                                          7.V.1941  - 25 .X. 1944 r. okupacja bułgarska


                                                                mapa brytyjska ,  lata 50-XX w 

                                  

                                                     1.I.2011 -obecny podział administracyjny

 

                                                                         ******

                                                          Znaczki pocztowe

                                                         Znaczki Imperium Osmańskiego

                                                                         1863-1912
                                                                      *********

                                                               Znaczki Bułgarii

                                                   1912-1913,1916-1918, 1941-1944

                                   

                            

                                                                           *****

                                                              Znaczki Grecji

                                                                     od 1.VII.1913 r

                                                   Bułgarskie znaczki z greckim  nadrukiem  

                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ  i waluty greckiej

                                                                            ******

                                                             1914-1916,1918-1941,1944

 

                                                  

      

                            Na znaczku  akwedukt Kamares jedna z głównych atrakcji miasta Kawala.

                                      wybudowany na polecenie Sulejmana Wspaniałego w 1530 r

                               Akwedukt dostarczał wodę miastu z gór Pangajon aż do 1911 roku


                                                 
                                                                 


                                                                            ******

                                                    Zagraniczne placówki pocztowe 

                                                                   Poczta francuska

                                                                    1874-1914                                                                  

                                               Początkowo używano znaczków francuskich

z nadrukiem   "Cavalle"                                                                       *******

                                                                Poczta austriacka

                                                                       "CAVALLA"

                                                                       1856 -  1914

                                                            

                                             

                                                                            **********

                                                     Muhammad Ali Pasza (1769-1849)

                                                              Kavalalı Mehmet Ali Paşa

 
                                                                           

                            Urodził się w mieście Kawala , w rodzinie  pochodzenia albańskiego

                                         z Korczy ( Korçë)                             

                             W latach 1805-1848, osmański gubernator  de facto władca Egiptu,

                                           uważany za założyciela współczesnego Egiptu. 

                              U szczytu swoich rządów kontrolował Egipt, Sudan, Hidżaz ,Nadżd ,

                                          Lewant, Kretę i część Grecji.(Kawalę i Thasos )

                                                               


                                                                     *****
.


 


 

 

 


 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz