sobota, 9 września 2023

Ziemie Siewierskie

                                                       Siewierszczyzna

                                             (ros. Северщина, ukr. Сіверщина

                           ziemie wokół Nowogrodu Siewierskiego w dorzeczu środkowej Desny,

                                      (  także obszary nad górną Oką i Desną )

                                 w północnej części obecnej Ukrainy i  pd.-zach. Rosji

                                                 (zach. cz . obw briańskiego)

 

                                                                *********

                                                     Nowogród Siewierski

                                                    ukr. Новгород-Сіверський

                                                     ros. Новгород-Северский

                           Historyczna stolica ziemi siewierskiej  nad Desną (dopływ Dniepru)

                                        położone w obwodzie czernihowskim

                               270 km na pn-wsch. od Kijowa , 45 km od granicy z Rosją   

                                            

                                                                            Herb miasta

                                                                  

                                                                        od  30.IV.1998 r.

                                                                              ******

                                                                 

                                                                                od 1782 r

                                                                                     ****                                                                  

                                                                          


                                                            Herb miasta z XVII w (rekonstrukcja)

                                                                                     ******

                                                                                     Herb rejonu

                 

                                                                               od 2012  r

                                                                          *********                                            

                                                Miasto założone ok. X wieku (988)

                                       pierwszy raz wymienione z nazwy w 1078/1079 r

                                                Od 1098 stolica udzielnego księstwa Siewierskiego. 

                                           wydzielonego z księstwa czernihowskiego 

                                     Baza  wypadowa Rusi przeciwko Połowcom

                                        W 1223 spalony przez najazd Mongołów.

                                         Od 1239 własność książąt Briańska.

                         W 1320 przyłączony przez Giedymina do Wielkiego Księstwa Litewskiego.

                                                            

                                         W 1503- Nowogród Siewierski został włączony do 

                                                        Wielkiego Księstwa Moskiewskiego

                                            Wlk.Ks. moskiewski Iwan III Srogi, Iwan III Wasiljewicz

                         . Do państwa moskiewskiego  włączył  m.in. Księstwo czernihowskie i Siewierszczyznę,

                                                                              *****

                    Po rozejmie w Dywilinie (1619) w granicach Rzeczypospolitej, na terytorium

                                               Korony Królestwa Polskiego 

                          . Został siedzibą powiatu nowogrodzkiego siewierskiego (1633)

                            w województwie czernihowskim prowincji małopolskiej.

                  Nowogród Siewierski był najbardziej na wschód wysuniętym miastem powiatowym

                                   w I Rzeczypospolitej oraz w całej historii Polski.

                                     Zygmunt III Waza nadał mu w 1620 prawa miejskie i herb.

                                     Od rozejmu andruszowskiego (1667) w granicach Carstwa Rosyjskiego

                                                 i Imperium Rosyjskiego 

                                   (do 1764 w ramach autonomicznego Hetmanatu).

                           1781-1796 -  centrum  namiestnictwa nowogrodzko- siewierskiego

                                            1796 - w guberni małorosyjskiej

                              od 1802 - 1925  miasto powiatowe  w guberni czernihowskiej                                                 

                                            1918 -w Ukraińskiej R L i Hetmanacie.

                                          1919-1991 - w Ukraińskiej  SRR

                                             (1922-1991 w składzie ZSRR).

                                       W latach 1941-1943 pod okupacją niemiecką                                         

                                         Od 1932 - w obwodzie czernihowskim USRR

                                            Od 1991 - w  niepodległej Ukrainie

                                                                        

                                                                  *****

                                         W XI wieku jako ruskie Księstwo siewierskie

                                   Nazwa   pochodzi słowiańskiego plemienia   Siewierzan                          

.                                którzy   zamieszkiwali nad rzekami: Desną, Sejmem i Sułą. 

                                          Siewierzanie to "ci, którzy żyją na północy"

                                     

                                            od 1320 r. w Wielkim Księstwie Litewskim

                                                      

                       Od 1503 r. okupowana przez Księstwo Moskiewskie, jako pierwsza z ziem 

                                                        Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

 


                   Po rozejmie w Dywilinie w 1619 Siewierszczyzna wróciła do Rzeczypospolitej

                   należąc  (północna część) do nowo utworzonego województwa smoleńskiego                      

                            a od 1635 r. (południowa część wraz z Czernihowszczyzną) 

                                              do województwa czernihowskiego.

                             

                                                          Herb województwa czernihowskiego 

                                                                                                           *****

                                                         Polski   XVIII w  herb ( roszczeniowy ) woj. czernihowskiego   

                              Województwo czernihowskie tytularnie istniało do końca I Rzeczypospolitej.

                                                                                                   *********

                                W rozejmie andruszowskim 1667 r. ziemie te zostały oddane Rosji    

                                     co potwierdził ostatecznie  traktat Grzymułtowskiego z  1686r

         

                                                Herb Siewierszczyzny  w "Księdze tytułów carskich "

                                                  (Царский титулярник)  ,Titularnik z 1672 r     

                                                                              *****                                                                              

                                                   Herb  Czernihowszczyzny w Titularniku (1672)
                   

                                                                          ********

                                            1764- 1781,1796 -1802   w guberni małorosyjskiej

                                           

                                             1781 - namiestnictwo  nowogrodzko-siewierskie

                                

                                                      Od 1803  - w guberni czernhiowskiej

          
                            

                                                                        *********

                                                                           ********

                                                   Od 1932 - w obwodzie czernihowskim

                                                              i sumskim (1939 ) USRR


                                                                             ******

                                                            Znaczki pocztowe

                                                                      Znaczki Rosji

                                                                          1858-1921/23


                                                                              *****

                                                                     Znaczki ZSRR

                                                                           1923-1991

                                                 Znaczek poświęcony 800 rocznicy powstania

                                                      utworu    Słowa o wyprawie Igora

                                           traktującego o wyprawie Igora Światosławowicza,

                                         księcia Nowogrodu Siewierskiego, przeciw Połowcom

                                                            ok.1186 r

                                                                                  *****

                                                                         Znaczki  Ukrainy

                                                                                 od 1992 r

        

                                                      

                                  

                                                                          ***********Brak komentarzy:

Prześlij komentarz